Kumpaa se Vuojalainen tahtoo, kunkkua vai risitenttiä? : Suomen valtiomuotokysymys poliittisissa pilakuvissa 1918–1919

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11742
Title: Kumpaa se Vuojalainen tahtoo, kunkkua vai risitenttiä? : Suomen valtiomuotokysymys poliittisissa pilakuvissa 1918–1919
Author: Kosonen, Liisa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för samhällshistoria
Date: 2008-02-18
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11742
Thesis level: Master’s thesis
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia
Abstract: Käsittelen poliittisen historian pro gradu tutkielmassani poliittista pilalehdistöä ja sen reagointia Suomen valtiomuotokysymykseen vuosina 1918–1919. Pyrin tarkastelemaan miten moniulotteisen ja tunteita herättävän ajanjakson tapahtumat esitettiin tuon ajan pilakuvissa. Kuvaan valtiomuotokysymystä sellaisena kuin se pilalehdissä tuona aikana koettiin ja ymmärrettiin. Tarkoituksena on, selvittää pilalehtien kautta minkälaisia merkityksiä kuningaskysymykselle annettiin aikalaisten mielissä. Pilapiirrokset toimivat peileinä aikakautensa poliittisiin tapahtumiin, kuvaten mitkä asiat koettiin tärkeiksi. Tutkielmassa hahmotetaan myös pilalehdistön toimintaympäristöä sekä vaikutusmahdollisuuksia osoittamalla pilalehtien merkitys poliittisina mielipidevaikuttajina. Aineistona tutkielmassa on käytetty valtiomuotokysymystä käsitteleviä pilakuvia vuosina 1917–1919 ilmestyneistä pilalehdistä Ampiainen, Fyren, Hovnarren, Kerberos, Kurikka ja Tuulispää. Valtiomuotokysymys näkyy keskeisenä aiheena pilalehdistössä koko tarkastelujakson ajan toukokuus-ta 1918 kesäkuuhun 1919, jolloin Suomi sai tasavaltalaisen hallitusmuodon monivaiheisen päätän-täprosessin jälkeen.Pilakuvia on tulkittu niiden makromerkityksen kautta, pyrkien vastaamaan mihin piirroksen merkit viittaavat, eli mitä siinä oli. Pilakuvien maailma oli monarkistinen ja pilalehtien mukaan Suomesta olisi voinut tulla tasavalta, monarkia, pakotettu tasavalta ja jälleen monarkia Mannerheimin johdolla. Pilalehtien mielipiteet vaihtuivat nopeasti olosuhteiden muuttuessa. Pilalehdistössä suuria valtiomuotokysymykseen liittyneitä teemoja olivat hallitsijakysymyksen sitominen järjestysvaltakysymykseen sekä hallitusmuotokysymyksen etäisyys tavallisten kansalaisten arjesta. Syksyn edetessä monarkian tulon nähtiin tuovan ratkaisun myös moneen sisäpoliittiseen ongelmaan. Aluksi lehdet asettivat armeijan mielipiteen päättävään asemaan ja vasta yhteiskunnallisen tilanteen vakiinnuttua pilalehdistössä näkyi merkkejä kuningaskuumeesta. Kuninkaan kannatus kasvoi kohti varsinaista kuninkaanvaalia, jonka jälkeen maailmatilanteen kääntymisen aiheuttamaa lopputulosta oli pilakuvien vaikea hyväksyä. Pilakuvaston mukaan monarkia nähtiin ennen kaikkea aseena sosialismia vastaan. Kuningashankkeen kadotessa asialistalta, presidentillinen valtiomuoto ilmestyi taas nopeasti piirroskuvastoon, vaikka vielä äsken oli estoitta naureskeltu tasavaltalaisuudelle, joka piirtäjien mu-kaan edusti massojen päätöntä valtaa ja arveluttavaa karkeutta. Pilalehtien muisti oli lyhyt ja paluu tasavallan kannattajaksi kävi nopeasti monarkian edellytysten romahdettua.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: pilakuvat -- 1910-luku
pilalehdet
politiikka
valtiomuodot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record