Kansainvälisen väestöpolitiikan muutos 1900-luvulla - Valtiosuvereniteetti ja yksilön vapaus kansainvälisessä väestökeskustelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11748
Title: Kansainvälisen väestöpolitiikan muutos 1900-luvulla - Valtiosuvereniteetti ja yksilön vapaus kansainvälisessä väestökeskustelussa
Author: Hällström, Lotta
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-09-20
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11748
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten valtiosuvereniteetin ja yksilön vapauksien painottaminen on näkynyt kansainvälisessä väestökeskustelussa ja mikä selittää painotuksessa tapahtuneen muutokseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia ongelmia valtiosuvereniteetin ja yksilön vapauksien korostamiseen väestöpolitiikassa liittyy ja miten yhteiskunnan ja yksilön välinen päätäntävallan ristiriita on pyritty kansainvälisessä väestökeskustelussa ratkaisemaan. Keskeisen tutkimusmateriaalin muodostivat vuosina 1974, 1984 ja 1994 järjestettyjen kansainvälisten väestökonferenssien viralliset raportit ja seurantaraportit, Suomen konferenssien valmistelutoimikuntien ja valtuuskuntien muistiot, tiedotteet ja raportit sekä yleinen väestökysymyksiä käsittelevä kirjallisuus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin konferenssiasiakirjojen sisällönanalyysiä, jossa päähuomio kiinnitettiin sekä konferenssien päätöslauselmiin että konferensseissa käytyyn yleiskeskusteluun ja käytettyihin puheenvuoroihin. Tutkimustulokset tukivat lähtöolettamustani siitä, että valtiosuvereniteetin ja yksilön oikeuksien suhteessa tapahtui kansainvälisessä väestöpolitiikassa merkittävä muutos 1970-luvulta 1990-luvulle tultaessa. Kun vielä 1970-luvulla yksilön oikeudet mainittiin lähinnä sivulauseissa ja konferenssien asiasisällössä keskityttiin puhumaan asioista valtioiden tasolla, 1990-luvulla yksilön oikeudet nostettiin konferenssissa keskeiselle sijalle. Yksilön oikeuksista ei kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä, ja vuonna 1994 Kairossa järjestetyn konferenssin onnistumisen eräs edellytys olikin, että yksilön oikeudet jäivät edelleen alisteisiksi valtioiden itsemääräämisoikeudelle. Yksilön ja valtion päätäntävallan suhde väestöpolitiikassa jää siis edelleen ristiriitaiseksi eikä vielä 2000-luvun alussakaan ole olemassa universaaleiksi ihmisoikeuksiksi rinnastettavia lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: väestö
väestönkasvu
väestökonferenssi
väestöpolitiikka
valtio - suvereniteetti
yksilö - oikeudet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record