Flera sanningar i Rwanda. Diskursanalys av artiklar om Rwandakonflikten 1994

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11752
Title: Flera sanningar i Rwanda. Diskursanalys av artiklar om Rwandakonflikten 1994
Author: Vainio, Sanna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 1999-11-01
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11752
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avsikten med denna pro graduavhandling var att granska hur finlandssvenska medier rapporterade om en kris i ett utvecklingsland, d.v.s. konflikten i Rwanda år 1994. Utgångspunkten var att medierna förmedlar en skev bild av verkligheten, där omedvetna kulturella tankemönster och egna hållningat lyser igenom också skenbart neutrala texter. Syftet var att undersöka om den här utgångspunkten stämde in på det analyserade materialet. Bakgrunden till ämnesvalet var att detta är viktigt eftersom medierna är den viktigaste källan till information om utvecklingsländerna. Om medieraporteringen är snedvriden är det troligt att också attityderna till utvecklingsländer och befolkningen där är snedvridna. Materialet bestod av rapporteringen om Rwanda i Hufvudstadsbladet söndagen den 15 maj 1994 och rapporteringen i Vasabladet tisdagen den 26 juli 1994. Som metod användes diskursanalys. De viktigaste källorna var tidigare forskning och debatt om nyhetsbevakningen av utvecklingsländer. Också litteratur om diskursanalysen och om forskning utförd med denna metod användes. Resultaten av analysen var att den traditionella bilden av Afrika existerade i rapporteringen från kontinenten. Kulturella mönster där någon eller flera av följande diskurser ingick fanns i varje analyserad text: oförklarligt och häftigt våld; Afrika är ett primitivt samhälle; i Afrika finns helvetet på jorden; hoppet är hjälp från väst.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Afrikka - Uutiset - Suomi
Ruanda - lehdistökirjoittelu - Suomi
diskurssianalyysi - lehdistökirjoittelu
Ruanda - tidningsskriveri - Finland
Afrika - nyheter - Finland
diskursanalys - dagstidningar


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.50Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record