Yhteissijoittaminen riskirahoituksessa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Kotamies, Antti
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:45:18Z
dc.date.available 2009-09-08T09:45:18Z
dc.date.issued 2004-10-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11782
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmani päämääränä on ymmärtää, miten riskirahoittaja käyttäytyy ja kuinka hän allokoi niukkoja resurssejaan. Samalla vastaan, miksi riskirahoitussijoitukset ovat usein yhdistettyjä eli syndikoituja. Analyysiosuudessa tarkastelen kolmea mallia, joista kaksi ensimmäistä kuvaavat riskirahoittajan ja yrittäjän välisen riskirahoitussopimuksen syntymistä. Ensimmäisessä mallissa johdetaan yrittäjän voitto-osuudelle ehto, joka toteuduttuaan motivoi yrittäjää. Vastaavasti toisessa mallissa johdamme endogeenisesti riskirahoittajan ja yrittäjän optimaaliset työpanospäätökset. Kolmas malli käsittelee syndikaatin eli riskirahoittajien yhteissijoituksen muodostumista, jossa riskirahoittajan kyky arvioida riskillistä projektia riippuu sekä hänen omasta kokemuksestaan, tietyllä spesifisellä alallaan, että signaaleista, joita hän saa toiselta erikoistuneelta sijoittajalta. Lisäksi tarkastelemme, kuinka riskirahoittajat käyttävät syndikaatissa työpanosta. Esittelemäni mallit ovat eräällä tapaa hierarkkisia, sillä kahden ensimmäisen mallin endogeeniset tulokset (yrittäjän työpanos ja voitto-osuus) otetaan viimeisessä mallissa eksogeenisina. Kaksi ensimmäistä esittelemääni mallia ovat enemmän riskirahoitusta yleisesti kuvaavia malleja. Ensimmäisenä esittelen Jean Tirolen ”Econometrica” -lehdessä julkaisema corporate governance -mallin, jonka tarkoituksena on kuvata riskirahoitusmaailman epäsymmetrisestä informaatiosta aiheutuvaa moraalikatoa. Vastaavasti Catherine Casamatan ”The Journal of Finance” -lehdessä esittelemä malli kuvastaa riskirahoittajien ja yrittäjien työpanoksen muodostumista. Kolmas esittelemäni ”syndikaattimalli” perustuu Catherine Casamatan ja Carole Haritchabalet´n vielä julkaisemattomaan artikkeliin. Tutkielmassani johdetaan teoreettisia ennusteita koskien riskirahoittajan asiantuntemuksen, syndikaatin muodostamisen ja työpanoksen käytön vuorovaikutuksista. Kolmannessa syndikaattimallissa osoitetaan, kuinka riskirahoittajan kokemus ja työpanoksen käyttö korreloivat positiivisesti keskenään. Lisäksi malli antaa syndikoimiselle rationaalisen perustan. en
dc.language.iso fi
dc.subject riskirahoitus fi
dc.subject pääomasijoittaminen fi
dc.subject yhteissijoittaminen fi
dc.title Yhteissijoittaminen riskirahoituksessa fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record