Logit-malli kvalitatiivisen valinnan ennustemallina - Taustaa hyötyteoriasta sekä sovellus kustannustuotteen kysyntään

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11783
Titel: Logit-malli kvalitatiivisen valinnan ennustemallina - Taustaa hyötyteoriasta sekä sovellus kustannustuotteen kysyntään
Författare: Raimoranta, Jussi
Medarbetare: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2000-09-06
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11783
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tutkielmassa käsitellään kvalitatiivisiin valintamalleihin lukeutuvaa logit-mallia. Yleisesti kvalitatiivisilla valintamalleilla pyritään ennustamaan yksilötason käyttäytymistä kvalitatiiviseksi tai diskreetiksi kuvattavassa valintatilanteessa. Tutkielmassa tullaan esittämään kvalitatiivisille valintamalleille mikrotaloudellisia perusteluja linkittämällä ne perinteiseen hyötyteoriaan. Vaikka malleja lähes poikkeuksetta käytetään ”sellaisenaan”, voidaan mikrotaloudellisten näkökulmien esiin tuomisella saada mielenkiintoista lisäulottuvuutta tarkasteluihin. Esim. kuluttajan valintakäyttäytymistä voidaan tulkita hyötyteoreettisista lähtökohdista ja tätä kautta voidaan käyttäytymiselle esittää vahvempia perusteluja. Lisäksi monet malleihin liittyvät käsitteet saavat mielekkään tulkinnan ja mallien spesifiointi on paremmin ymmärrettävissä. Tutkielmassa esitellään myös empiirinen sovellus logit-mallin käytöstä suoramarkkinoinnin aihepiiriin kuuluvaa aineistoa käyttäen. Sovellus toimii tutkielman alkuosassa esitettävään teoriaan nojaten käytännön esimerkkinä valintatilanteen mallintamisesta, mihin liittyy mm. kuluttajan hyötyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen sekä havaittavan hyötyfunktion muodostaminen. Tutkittavana tapauksena on tietyn kustannustuotteen suoramarkkinointikampanja, jossa on käytetty kahta erilaista tarjoustyyppiä. Asiakkaiden valintakäyttäytymistä – ts. tilausherkkyyttä eri tarjoustyypeille – tutkimalla pyritään osoittamaan, kuinka tiettyyn kampanjaan voidaan jatkossa valita sekä optimaalisin asiakasjoukko että toisaalta kullekin asiakkaalle optimaalisin tarjoustyyppi. Yksilötasoa koskevan tietomäärän jatkuvasti kasvaessa kvalitatiivisten valintamallien kaltaisten mallien tarve tulee varmastikin jatkossa kasvamaan. Suurten tietomäärien tehokkaammassa hyödyntämisessä tarvitaan apuvälineitä, jotka pystyvät vastaamaan mitä moninaisimpiin ongelmanasetteluihin. Tämän takia on tärkeää sekä hallita näiden välineiden käyttö että ymmärtää myös niiden taustalla oleva teoreettinen ajatusmaailma
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ennusteet - taloudellinen käyttäytyminen
kvalitatiiviset valintamallit - mikrotaloustiede
logit-malli - sovellukset
logistinen regressiomalli - sovellukset


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.79Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post