Reviewing Contemporary Finnish Welfare - A Study of Three Social Security Programs

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11785
Title: Reviewing Contemporary Finnish Welfare - A Study of Three Social Security Programs
Author: Heikkilä, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2002-04-16
URI: http://hdl.handle.net/10138/11785
Thesis level: master's thesis
Abstract: During the 1990s, globalisation, severe recession and changing social values among several other factors have challenged the Finnish welfare state as it was during the transition between the 1980s and the 1990s. The beginning of this paper is dedicated to describing macro-social and macroeconomic background issues as some of the factors that might have influenced the form of the Finnish welfare state. Later on, descriptive statistics have been used with the purpose of tracing potential retrenchment of the welfare state expenses and to elaborate the background information. The descriptive data indicates growth in social security expenses paid by the Finnish state, as well as rising unemployment rate, growing debt and sinking gross national product in the early 1990s. According to the same data, the national economy has recovered by the late 1990s, and social security expenses have mainly decreased simultaneously. In order to see how the welfare state has developed and reacted to the internal and external changes in the 1990s and to see how diverse social groups have been treated within the Finnish social security system, institutional revisions in three social security programs have been viewed in a narrative study. Developments in these social security programs have been compared to some presumably significant background factors in order to see if they could have affected these revisions. The conclusions are that retrenchment on the institutional level can be observed, tendency seems to be towards more activating social policies, as well as that the traditional universality of the Finnish welfare state may be fading.1990-Luvun aikana muun muassa globalisaatio, ankara lama sekä muuttuvat yhteiskunnalliset arvot asettivat haasteita suomalaiselle hyvinvointivaltiolle siinä muodossa, kun se oli 1990-luvun vaihteessa. Tämän tutkimuksen aluksi kuvataan makrososiologisia sekä makrotaloudellisia taustatekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion muotoon. Ensimmäisenä tutkimusmenetelmänä on käytetty kuvailevia tilastoja hyvinvointivaltion leikkausten jäljittämiseksi sekä taustatietojen syventämiseksi. Kuvaajat viittasivat Suomen valtion maksamien sosiaaliturvamenojen kasvuun, kasvaviin työttömyyslukuihin, lisääntyvään valtion velkaan, sekä kansantulon vähentymiseen 1990-luvun alussa. Sittemmin voitiin myös panna merkille kansantalouden elpyminen 1990-luvun loppupuolella. Seuratut sosiaalimenot vähentyivät edelleen samanaikaisesti. Hyvinvointivaltiota muokkaavien ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksen selvittämiseksi sekä erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien kohtelun tarkkailemiseksi tässä tutkimuksessa on kuvattu kolmen sosiaalipoliittisen ohjelman hallinnollisia uudelleenjärjestelyjä 1990-luvun alusta vuosikymmenen lopulle. Näiden ohjelmien muutoksia on sittemmin alustavasti verrattu joihinkin aikaisemmin esiteltyihin hyvinvointivaltion mahdollisen uudelleenmuotoutumisen taustatekijöihin, jotta voitaisiin todeta, ovatko ne vaikuttaneet ohjelmissa havaittuihin muutoksiin. Tutkimustuloksia olivat sosiaalipoliittisten ohjelmien karsiminen, suuntaus kohti aktivoivaa sosiaalipolitiikkaa ja suomalaiselle hyvinvointivaltiolle tunnusomaisen universaalisuuden, eli kaikille kansalaisille yhtäläisten sosiaalipoliittisten etujen, orastava hiipuminen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: welfare state - research
social policy - cuts
macrosociology
narrative
descriptive statistics
hyvinvointivaltiotutkimus
sosiaalipolitiikka
1990-luku
leikkaukset
makrososiologia
kuvaileva tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.48Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.55Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record