Olika undersökningar, olika resultat : en metautvärdering av serviceproduktionskostnaderna i kommunerna

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11792
Title: Olika undersökningar, olika resultat : en metautvärdering av serviceproduktionskostnaderna i kommunerna
Author: Lund, Erik Mikael
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-01-26
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/11792
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: De stora kostnadsvariationerna inom den kommunala serviceproduktionen har i över tio år uppfattats som ett problematiskt fenomen ur flere synvinklar. De samband som ligger bakom kostnadsskillnaderna är mångfacetterade och ofta svåra att exakt bedöma. Uppfattningarna om i vilken utsträckning skillnaderna å ena sidan beror på så att säga svårpåverkbara strukturella faktorer, eller å andra sidan på verksamhetsrelaterade effektivitetsskillnader skiftar fortfarande inom litteraturen. I avhandlingen behandlas variationerna i de lokala serviceproduktionskostnaderna genom en metautvärdering Baserat på nyligen utgivna undersökningar inom ämnet har utgiftsbaserna indelats i fyra kategorier; policy, organisation, behov och struktur. Genom dessa kategorier försöker författaren finna tyngdpunkterna för kostnadsvariationerna och genom en metautvärdering av undersökningar från de senaste årtionden granska sambandet mellan resultaten i undersökningarna och de rekommendationer som presenterats i dem. Författaren försöker på detta sätt belysa fenomenet med den oförklarade kostnadsvariansen inom kommunal serviceproduktion.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: metautvärdering
kostnadsvariation
kommunal ekonomi
servicekostnader


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record