Europaparlamentsvalen 1989 - 1999 : En studie av det sjunkande och landsvis varierande valdeltagandet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11794
Title: Europaparlamentsvalen 1989 - 1999 : En studie av det sjunkande och landsvis varierande valdeltagandet
Author: Wilhelmsson, Niklas
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2002-04-01
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11794
Thesis level: master's thesis
Abstract: Man har valt ledamöterna till europaparlamentet genom allmänna val sedan år 1979. Valdeltagandet har sedan dess hela tiden varit lågt och sjunkande. Det förekommer även stora variationer i nivån på valdeltagandet mellan EU-länderna. Frågeställningen i den här undersökningen är varför det finns så stora skillnader i valdeltagandet mellan EU-länderna och varför valdeltagandet i europaparlamentsvalen under de senaste åren har sjunkit. Både komparativ och statistisk metod har använts. Det empiriska materialet består av valstatistik och data ur eurobarometer opinionsundersökningar. Enligt teorin är röstandet ett komplext fenomen som påverkas av många omständigheter. I den här undersökningen testades följande institutionella variabler och deras inverkan på valdeltagandet: valkultur, valplikt, valsystem, valtyp, valkretsindelning, samtida nationella val, valdagen och antalet platser i europaparlamentet. De sociodemografiska variablerna föreföll inte på basen av teorin nämnvärt kunna bidra med förklaringskraft till frågeställningarna i den här undersökningen och beaktades sålunda inte i den empiriska analysen. Förutom dessa variabler undersöktes mänskors attityder till hur demokratin fungerar samt deras intresse för politik. Dessutom analyserades några attitydvariabler som kartlade mänskors attityder till EG/EU. Effekten av de olika variablerna varierade något mellan de olika valåren. Man kan dock dra slutsatsen att valplikt mycket starkt påverkar valdeltagandet. Samtida nationella val och valdagen hade också en förhållandevis stark inverkan på valdeltagandet så att valdeltagandet blev klart högre om nationella val inföll samtidigt som europaparlamentsvalen och valdeltagandet blev något högre ifall valen inföll på en söndag. Något klart förhållande mellan de övriga institutionella variablerna och valdeltagandet gick inte att finna. Attityderna om hur demokratin fungerar samt intresset för politik föreföll ha en inverkan på valdeltagandet i och med att mänskor som hade positiva attityder om hur demokratin fungerade och var intresserade av politik röstade något aktivare än de som hade motsatta attityder. Skillnaderna var dock små. Attityderna till EG/EU föreföll däremot påverka valdeltagandet. I länder där en stor del ställde sig negativt till EG/EU var valdeltagandet lägre än i länder där man ställde sig positivt till EG/EU. Mänskor som inte hade någon åsikt eller inte kunnat svara på frågorna deltog också i mindre utsträckning. En synlig valkampanj föreföll också något påverka valdeltagandet.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: europaparlamentsval
valdeltagande
val


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record