Varovaisuusperiaate liberalistisen ympäristöpolitiikan työkaluna

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11795
Title: Varovaisuusperiaate liberalistisen ympäristöpolitiikan työkaluna
Author: Lehtinen, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 2007-11-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11795
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: Varovaisuusperiaate on ympäristöpolitiikassa käytetty periaate, jonka mukaan tilanteessa, jossa ympäristöä uhkaa vakava tai peruuttamaton vahinko, sitä ehkäiseviin kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, vaikka vahingosta ei olisi täyttä tieteellistä varmuutta. Varovaisuusperiaate on luotu liberalistisessa viitekehyksessä, ja tässä työssä tutkin, miten se voidaan sovittaa yhteen liberalismin perusperiaatteiden, yksilön autonomian ja valtion neutraliteetin periaatteiden kanssa. Varovaisuusperiaate näyttäisi olevan ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa edellyttäessään valtion rajoittavan yksilöiden autonomiaa heidän toimiensa mahdollisesti uhatessa ympäristön hyvinvointia. Tällöin valtion voidaan katsoa toimivan neutraliteetin periaatetta vastaan suosimalla ympäristöyställisiä hyvän elämän käsityksiä. Valtiolla on velvollisuus suojella hyvän elämän tavoittelulle välttämättömiä julkishyödykkeitä, jotta ihmisten autonomia voisi toteutua. Ympäristön hyvinvointi voidaan laskea sellaiseksi julkishyödykkeeksi, joka on välttämätön ihmisten hyvinvoinnille, ja jota ilman he eivät voi toteuttaa autonomiaansa ja tavoitella valitsemaansa hyvän elämän muotoa. Työssäni esitän, että varovaisuusperiaate voidaankin tulkita vahinkoperiaatteen sovellukseksi, erityisesti julkishyödykkeisiin kohdistuvan vahingon riskin torjumisessa. Tällöin sen vaatimat rajoitukset yksilön autonomiaan voidaan oikeuttaa vahinkoperiaatteen nojalla, eikä se loukkaa valtion neutraliteetin periaatetta. Varovaisuusperiaatteella voidaan suojella myös tulevien sukupolvien intressejä. Varovaisuusperiaatteen käyttöön liittyy myös monia ongelmia, esimerkiksi määriteltäessä niitä kriittisiä luonnonpääomia, jotka lasketaan julkishyödykkeiksi ja joita sillä on tarkoitus suojella. Sen käyttö aiheuttaa myös helposti intressiristiriitoja, erityisesti nykyisin elävän sukupolven ja tulevien sukupolvien välillä. Varovaisuusperiaatteen käsittelyssä tärkeimpiä lähdeteoksiani ovat Interpreting the Precautionary Principle (eds. Tim O´Riordan & James Cameron), ja Perspectives on the Precautionary Principle (eds. Ronnie Harding & Elisabeth Fisher). Vahinkoperiaatetta käsittelen ennen kaikkea Joel Feinbergin teoksen Harm to Others. The Moral Limits of the Criminal Law pohjalta. Liberalismin käsittelyssä työssäni tärkeä lähdeteos on The Good Life as a Public Good (ed. Govert den Hartogh).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: varovaisuusperiaate
ympäristöpolitiikka
liberalismi
vahinkoperiaate


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record