Postmateriaalisten arvojen esiinmarssi : pysyvätkö puolueiden periaateohjelmat samassa tahdissa?

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Kallio, Antti
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:45:30Z
dc.date.available 2009-09-08T09:45:30Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11797
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan arvoissa tapahtunutta muutosta kolmen suurimman puolueen uusimmissa periaateohjelmissa kriittisen diskurssianalyysin menetelmin. Valtio-opillisessa keskustelussa on esiintynyt vanhan politiikan rinnalla uuden politiikan akseli, jonka suhteen perinteiset, suuriin ideologioihin pohjautuvat puolueet eivät ole osanneet identifioida itseään. Sen sijaan politiikan näyttämölle on astunut uusia pienpuolueita lähinnä vihreiden johdolla. Tutkielman lähtökohta on Ronald Inglehartin teesi arvojen postmateriaalistumisesta. Fysiologisten tarpeiden ja turvallisuuden toteuduttua länsimaisissa yhteiskunnassa on siirrytty enemmissä määrin painottamaan itsensä toteuttamista sekä persoonallista elämäntyyliä. Ympäristöarvojen lisäksi myös muut postmoderneina pidetyt arvot, kuten vähemmistöjen oikeudet, suhtautuminen maahanmuuttajiin ja seksuaalinen vapaamielisyys, ovat saaneet enemmän jalansijaa poliittisessa keskustelussa. Suomi on Inglehartin tutkimusten mukaan maailman postmaterialistisin maa. Arvojen muutos on aiheuttanut muutoksia politiikassa. Erityisesti nuorten on vaikea löytää sopivia ehdokkaita, jotka puhuisivat heidän kanssaan samaa kieltä. Ylipäätään äänestäjät muodostavat entistä heterogeenisemman joukon, joka ei halua kiinnittyä suuriin poliittisiin ideologioihin. Puolueet joutuvat ansaitsemaan menestyksensä aktiivisella kampanjoinnilla ja uusien ideoiden toteuttamisella. Tasapainoilu on monesti hankalaa. Uusien arvojen kutsuhuutoon pitäisi vastata, mutta perinteistä äänestäjäkuntaa ei myöskään saisi menettää. Suurten puolueiden ideologinen tausta näkyy yhä voimakkaasti niiden periaateohjelmissa, joihin tehdään harvemmin muutoksia kuin käytännön politiikan ohjelmajulistuksiin. Voimakkaita postmaterialistisia kantoja ei ole uskallettu ottaa muuten kuin ympäristökysymyksissä, joiden luonne lähentelee perinteisiä materialistisia oppeja varsinkin ilmastonmuutoksen myötä. Vihreiden asemoituminen ideologisesti lähelle vasemmistoa ei ole kuitenkaan vaikuttanut juurikaan SDP:n periaateohjelmaan, vaan puolue pitää itsepintaisesti kiinni hyvinvointivaltiomallistaan. Myös keskusta luottaa yhä perinteiseen äänestäjäkuntaansa, eikä ole lähtenyt näkyvästi postmaterialistiseen kehitykseen mukaan. Sen sijaan kokoomus on ottanut yllättävästi selkeämpiä postmoderneja ja uudistusmielisempiä kantoja. Suomessa ollaankin siirtymässä kohti kilpailullisempaa yhteiskuntaa. Suomessa puolueiden ideologiset erot ovat hyvin pienet. Puolueiden periaateohjelmat osoittavat jyrkkien kantojen välttämistä, sillä kummankaan ääripään kannattajia ei haluta menettää. en
dc.language.iso fi
dc.subject puolueet fi
dc.subject arvot fi
dc.title Postmateriaalisten arvojen esiinmarssi : pysyvätkö puolueiden periaateohjelmat samassa tahdissa? fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record