RACS driven Cox process and its application to forest regeneration monitoring

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11800
Title: RACS driven Cox process and its application to forest regeneration monitoring
Author: Niemi, Aki
Contributor: University of Helsinki, Mathematics and Statistics (Faculty of Social Sciences)
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimus kasittelee metsanuudistusalan inventointiin sovellettavia tilastollisia menetelmia ja naiden teoriaa. Tavoitteena on taimikon tilajarjestysta kuvaavien spatiaalisten pisteprosessimallien konstruointi seka mallipohjaisen otantateorian kehittaminen otantaan stationaarisesta pisteprosessista. Metsanuudistamisessa kaytetyt maanmuokkaus- ja uudistusmenetelmat vaikuttavat voimakkaasti nuoren taimikon tilajarjestykseen. Maanmuokkauksen vaikutus on vallitseva. Istutetut ja kylvetyt taimet sijaitsevat muokkausjaljissa, mutta myos luontaisesti uudistuneiden taimien tiheys on suurempi muokkausjalkien sisalla kuin naiden ulkopuolella. Tutkimus esittelee uuden pisteprosessimallin: RACS-generoiman Cox-prosessin (RACS = random closed set). Mallin rakennetekijana on maanmuokkausjalkia kuvaava satunnainen suljettu joukko, jonka jakamana taimitiheys joukon sisalla (muokkausjaljissa) on suurempi kuin ulkopuolella. Klassinen spatiaalisen otannan teoria kasittelee otantaa stationaarisesta jatkuvaparametrisesta satunnaiskentasta, kun estimoitavana on satunnaiskentan realisaation keskiarvo. Teorian keskeinen tyokalu on satunnaiskentan kovarianssifunktio, jonka tulee olla monotonisesti vaheneva ja positiivisesti definiitti. Metsanuudistusalan koealaotannassa keskimaarainen taimitiheys estimoidaan sijoittamalla taimikkoon koealoja, ja laskemalla nailta taimien lukumaara. Klassinen otantateoria ei kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa kyseiseen tilanteeseen. Ongelma ratkaistaan muunnoksella stationaarisen pisteprosessin havainnoinnista stationaariseen jatkuvaparametriseen satunnaiskenttaan. Tutkimuksessa johdetaan kyseisen satunnaiskentan kovarianssifunktio. Tama esitetaan pisteprosessin intensiteetin ja parikorrelaatiofunktion seka otantakoealan pinta-alan avulla. Tyon empiirisessa osassa konstruoidaan RACS-generoima Cox-prosessimalli seka muokatulle etta laikutetulle uudistusalalle. Mallien perustana on maanmuokkauksen kaytannon suoritusta koskevat ohjeistukset. Vertailussa vastaaviin havaintoaineistoihin mallit kuvaavat kohtuullisen hyvin todellisten taimikoiden tilajarjestysta. Lahteet: Matern, B. (1960). Spatial variation. Meddelanden fran Statens Skogsforskningsinstitut 49(5). Stoyan, D. & Kendall, W. S. & Mecke, J. (1995). Stochastic Geometry and Its Applications, 2. painos. Wiley, Chichester.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11800
Date: 2003-02-13
Subject: spatiaalinen pisteprosessi
satunnainen suljettu joukko
RACS-generoima Cox-prosessi
spatiaalinen otanta
kovarianssifunktio
metsanuudistus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record