Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

RACS driven Cox process and its application to forest regeneration monitoring

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
abstract.pdf 50.03Kb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/11800
Vie RefWorksiin
Title: RACS driven Cox process and its application to forest regeneration monitoring
Author: Niemi, Aki
Contributor: University of Helsinki, Mathematics and Statistics (Faculty of Social Sciences)
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimus kasittelee metsanuudistusalan inventointiin sovellettavia tilastollisia menetelmia ja naiden teoriaa. Tavoitteena on taimikon tilajarjestysta kuvaavien spatiaalisten pisteprosessimallien konstruointi seka mallipohjaisen otantateorian kehittaminen otantaan stationaarisesta pisteprosessista. Metsanuudistamisessa kaytetyt maanmuokkaus- ja uudistusmenetelmat vaikuttavat voimakkaasti nuoren taimikon tilajarjestykseen. Maanmuokkauksen vaikutus on vallitseva. Istutetut ja kylvetyt taimet sijaitsevat muokkausjaljissa, mutta myos luontaisesti uudistuneiden taimien tiheys on suurempi muokkausjalkien sisalla kuin naiden ulkopuolella. Tutkimus esittelee uuden pisteprosessimallin: RACS-generoiman Cox-prosessin (RACS = random closed set). Mallin rakennetekijana on maanmuokkausjalkia kuvaava satunnainen suljettu joukko, jonka jakamana taimitiheys joukon sisalla (muokkausjaljissa) on suurempi kuin ulkopuolella. Klassinen spatiaalisen otannan teoria kasittelee otantaa stationaarisesta jatkuvaparametrisesta satunnaiskentasta, kun estimoitavana on satunnaiskentan realisaation keskiarvo. Teorian keskeinen tyokalu on satunnaiskentan kovarianssifunktio, jonka tulee olla monotonisesti vaheneva ja positiivisesti definiitti. Metsanuudistusalan koealaotannassa keskimaarainen taimitiheys estimoidaan sijoittamalla taimikkoon koealoja, ja laskemalla nailta taimien lukumaara. Klassinen otantateoria ei kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa kyseiseen tilanteeseen. Ongelma ratkaistaan muunnoksella stationaarisen pisteprosessin havainnoinnista stationaariseen jatkuvaparametriseen satunnaiskenttaan. Tutkimuksessa johdetaan kyseisen satunnaiskentan kovarianssifunktio. Tama esitetaan pisteprosessin intensiteetin ja parikorrelaatiofunktion seka otantakoealan pinta-alan avulla. Tyon empiirisessa osassa konstruoidaan RACS-generoima Cox-prosessimalli seka muokatulle etta laikutetulle uudistusalalle. Mallien perustana on maanmuokkauksen kaytannon suoritusta koskevat ohjeistukset. Vertailussa vastaaviin havaintoaineistoihin mallit kuvaavat kohtuullisen hyvin todellisten taimikoiden tilajarjestysta. Lahteet: Matern, B. (1960). Spatial variation. Meddelanden fran Statens Skogsforskningsinstitut 49(5). Stoyan, D. & Kendall, W. S. & Mecke, J. (1995). Stochastic Geometry and Its Applications, 2. painos. Wiley, Chichester.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/11800
Date: 2003-02-13
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account