RACS driven Cox process and its application to forest regeneration monitoring

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos (Valtiotieteellinen tiedekunta) fi
dc.contributor University of Helsinki, Mathematics and Statistics (Faculty of Social Sciences) en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematik och statistik, Institutionen för (Statsvetenskapliga fakulteten) sv
dc.contributor.author Niemi, Aki
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:45:33Z
dc.date.available 2009-09-08T09:45:33Z
dc.date.issued 2003-02-13 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11800
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkimus kasittelee metsanuudistusalan inventointiin sovellettavia tilastollisia menetelmia ja naiden teoriaa. Tavoitteena on taimikon tilajarjestysta kuvaavien spatiaalisten pisteprosessimallien konstruointi seka mallipohjaisen otantateorian kehittaminen otantaan stationaarisesta pisteprosessista. Metsanuudistamisessa kaytetyt maanmuokkaus- ja uudistusmenetelmat vaikuttavat voimakkaasti nuoren taimikon tilajarjestykseen. Maanmuokkauksen vaikutus on vallitseva. Istutetut ja kylvetyt taimet sijaitsevat muokkausjaljissa, mutta myos luontaisesti uudistuneiden taimien tiheys on suurempi muokkausjalkien sisalla kuin naiden ulkopuolella. Tutkimus esittelee uuden pisteprosessimallin: RACS-generoiman Cox-prosessin (RACS = random closed set). Mallin rakennetekijana on maanmuokkausjalkia kuvaava satunnainen suljettu joukko, jonka jakamana taimitiheys joukon sisalla (muokkausjaljissa) on suurempi kuin ulkopuolella. Klassinen spatiaalisen otannan teoria kasittelee otantaa stationaarisesta jatkuvaparametrisesta satunnaiskentasta, kun estimoitavana on satunnaiskentan realisaation keskiarvo. Teorian keskeinen tyokalu on satunnaiskentan kovarianssifunktio, jonka tulee olla monotonisesti vaheneva ja positiivisesti definiitti. Metsanuudistusalan koealaotannassa keskimaarainen taimitiheys estimoidaan sijoittamalla taimikkoon koealoja, ja laskemalla nailta taimien lukumaara. Klassinen otantateoria ei kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa kyseiseen tilanteeseen. Ongelma ratkaistaan muunnoksella stationaarisen pisteprosessin havainnoinnista stationaariseen jatkuvaparametriseen satunnaiskenttaan. Tutkimuksessa johdetaan kyseisen satunnaiskentan kovarianssifunktio. Tama esitetaan pisteprosessin intensiteetin ja parikorrelaatiofunktion seka otantakoealan pinta-alan avulla. Tyon empiirisessa osassa konstruoidaan RACS-generoima Cox-prosessimalli seka muokatulle etta laikutetulle uudistusalalle. Mallien perustana on maanmuokkauksen kaytannon suoritusta koskevat ohjeistukset. Vertailussa vastaaviin havaintoaineistoihin mallit kuvaavat kohtuullisen hyvin todellisten taimikoiden tilajarjestysta. Lahteet: Matern, B. (1960). Spatial variation. Meddelanden fran Statens Skogsforskningsinstitut 49(5). Stoyan, D. & Kendall, W. S. & Mecke, J. (1995). Stochastic Geometry and Its Applications, 2. painos. Wiley, Chichester. en
dc.language.iso fi en
dc.subject spatiaalinen pisteprosessi en
dc.subject satunnainen suljettu joukko en
dc.subject RACS-generoima Cox-prosessi en
dc.subject spatiaalinen otanta en
dc.subject kovarianssifunktio en
dc.subject metsanuudistus en
dc.title RACS driven Cox process and its application to forest regeneration monitoring en
dc.identifier.laitoskoodi 710 en
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatsavhandling sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record