Kansainvälinen erikoistuminen ja vakautuspolitiikka rahaliitossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11824
Title: Kansainvälinen erikoistuminen ja vakautuspolitiikka rahaliitossa
Author: Matikainen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11824
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu – tutkielman tutkimuskohteena on rahaliittojäsenyyden reaalitaloudelliset ja rahapoliittiset vaikutukset. Tutkimus on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on liittää yhteen liittyvään teoriaan ja taustoittaa rahaliittoteorian oletukset, sekä perustella sen väitteet kansainvälisen talousteorian avulla. Tärkeimpänä lähteenä työssä käytetään Alberto Alesinan ja Robert J. Barron vuonna 2000 julkaisemaa laajaa artikkelia ”Currency Unions”, joka on ajankohtaisin yritys mallintaa rahaliittojen taloudellisia vaikutuksia. Alesinan ja Barron rahaliittomalli esitellään purkamalla se osiin ja perustellaan laajasti kansainvälisen kaupankäynnin teorioiden, monopoliteorian ja hintajäykkyyksien avulla. Työn alussa perustellaan rahaliittotutkimuksen tarve. Rahaliittojäsenyys voidaan nähdä eräänlaisena muunnoksena sidotuista valuuttakurssijärjestelmistä. Aikaisemmat yritykset hillitä inflaatio sitomalla valuuttakurssi kiinteästi johonkin toiseen valuuttaan tai metalliin käydään lyhyesti työn alussa läpi. Ennen Alensinan ja Barron luoman rahaliittomallin yksityiskohtaisempaa esittelyä esitellään aikaisemmat merkittävimmät rahaliittomallinnukset. Aikaisempien mallien puutteena on ollut matemaattisten todistusten puute. Alesinan ja Barron malli tuo ensimmäisenä talousteorialle ominaisen lähestymistavan ja todistaa matemaattisesti myös aikaisempien mallinnusten intuitiiviset väitteet. Nykytutkimuksen valossa usean maan yhteisesti jakama valuutta vaikuttaa kaupankäynnin kustannuksiin alentavasti ja positiivisesti kaupankäynnin kokoon, tuotannon määrään ja kulutukseen pitkällä aikavälillä. Rahapoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna toisen maan valuutan käyttöönotto (tai usean maan yhteisesti jakama valuutta) ja sen myötä vahva sitoutuminen hintavakauteen synnyttää tutkimuksen mukaan enemmän hyötyjä verrattuna niihin haittoihin, joita itsenäisestä rahapolitiikasta luopumisesta maalle aiheutuu. Pro gradu –tutkielmassa mallinnetaan sekä jäsenmaan rahaliittojäsenyyden aiheuttamat kaupankäyntivaikutukset että rahapoliittiset vaikutukset ns. nettohyötyanalyysin avulla. Lisäksi tutkimuksessa määritetään, minkälaisten maiden kanssa jäsenmaan on optimaalista liittoutua, sekä arvioidaan optimaalinen valuuttojen määrää maailmassa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vakauttaminen
erikoistuminen
rahapolitiikka
rahaliitto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record