Euroopan Unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkka : Suomen linjaukset vuosina 1993-2003

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Jounela, Heikki
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:45:55Z
dc.date.available 2009-09-08T09:45:55Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11827
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimukseni käsittelee Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja erityisesti Suomen linjauksia vuosina 1993 - 2003 ko. politiikkalohkolla. Pyrin selvittämään, onko Suomi noudattanut johdonmukaista tiivistyvään yhdentymiseen johtavaa EU-politiikkaa myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, vai onko se ollut uusfunktionalistisen teorian mukaan vähiten todennäköistä em. alalla. Aion rajata tutkimuskohteeni siten, että otan tarkastelun kohteeksi lähinnä Suomen tekemiä Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan sopimuksia; perustamisasiakirjoja, HVK - sopimuksia, HVK - selontekoja, joitain komiteamietintöjä ja jonkin verran lehtikirjoituksia ja tekstejä muista medioista (Kirjat ja nettikolumnit). Erityisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaavien päättäjien kannanotot, samoin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan koti-, ja ulkomaisten tutkijoiden tutkimukset tulevat kyseeseen. Medioista jää paljon käyttämättä aineistoa - niissä on sinänsä mielenkiintoista informaatiota aiheeseen liittyen, mutta ne eivät ole sinänsä käyttämäni viitekehyksen kannalta tarpeellisia. Myös työn koko kasvaisi todennäköisesti liian suureksi, jos ottaisin edellä mainittuja aineistoja paljon mukaan. Tutkimuskohteeni tulee olemaan EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja tarkemmin Suomen linjaukset vuosina 1993 - 2003: Onko Suomi noudattanut johdonmukaista tiivistyvään yhdentymiseen johtavaa EU-politiikkaa myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, vai ei? Koska em. alan sopimuksia on tehty ko. aikajaksoa aikaisemminkin (Esim. Maastrichtin sopimus, vuonna 1992), otan niitä mukaan tarkasteluun tarpeen mukaan. Kuvaan myös Suomen ja EU:n (EY:n) ulko- ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja kylmän sodan alusta lähtien. Tämän osion tarkoituksena on luoda pohjaa myöhemmälle analyysille, koska ko. kehitysvaihe on vaikuttanut siihen, mitä EU ja Suomi sen jäsenenä ovat tutkimuksessa käsiteltävällä aikavälillä. Tutkimus painottuu kuitenkin vuosille 1993-2003. Työn keskeisimmät tulokset ovat: Suomi on noudattanut johdonmukaista liittoutumattomuuspolitiikkaa kyseisellä ajanjaksolla. Täten Suomen toiminta tukee käytettyä viitekehystä. Toisaalta Suomi on osallistunut aktiivisesti EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen. Täten toiminta ei tue viitekehyksen toista kysymystä. en
dc.language.iso fi
dc.subject Euroopan unioni fi
dc.subject EU fi
dc.subject turvallisuuspolitiikka fi
dc.subject puolustuspolitiikka fi
dc.title Euroopan Unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkka : Suomen linjaukset vuosina 1993-2003 fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record