Politiikan henkilöityminen puolueiden eduskuntavaalimainonnassa 1975 - 2003

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11840
Title: Politiikan henkilöityminen puolueiden eduskuntavaalimainonnassa 1975 - 2003
Author: Airaksinen, Iivari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för samhällshistoria
Date: 2008-10-31
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11840
Thesis level: Master’s thesis
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia
Abstract: Pro gradu -tutkielmassani tarkoituksenani oli tutkia politiikan henkilöitymistä puolueiden eduskuntavaalimainonnassa. Kartoittaessani tutkimusaluetta päädyin käsittelemään tutkielmassani eduskuntavaaleja vuosien 1975 - 2003 välillä. Tutkielmassani tarkasteltiin ainoastaan puolueiden vaalimainontaa, joten kaikki muu poliittinen mainonta oli rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Poliittista mainontaa ja politiikan henkilöitymistä ei ole tutkittu Suomessa kovinkaan paljon ja politiikan henkilöitymistä ei ole tutkittu mainonnan näkökulmasta Suomessa lainkaan. Myöskään kansainvälistä tutkimusta ei näyttäisi olevan lainkaan kyseisestä tutkimusalueesta. Poliittisen mainonnan tutkimuksessa on yhdistelty politiikan tutkimuksen, viestinnän ja elokuvatutkimuksen teorioita. Poliittisen mainonnan historian tutkimus on taas ollut pääosin kuvailevaa. Omassa tutkielmassani yhdistelin politiikan tutkimuksen, viestinnän ja mainonnan teorioita. Myös kuvailevalla tutkimusotteella oli merkittävä osa tutkielmassani. Pyrin tutkielmassani kartoittamaan sitä milloin henkilöityminen oli alkanut Suomen poliittisessa mainonnassa. Lisäksi tarkastelin sitä, miten henkilöityneet mainokset olivat muuttuneet vuosien saatossa, minkälaisia elementtejä henkilöityneissä mainoksissa oli ja ketkä esiintyvät henkilöityneissä mainoksissa. Poliittisen mainonnan henkilöiminen eduskuntavaaleissa alkoi suurilta osin kokeiluluonteisesti 1970-luvun puolella. Liberaalit tosin henkilöivät mainoskampanjansa voimakkaasti jo vuosien 1975 ja 1979 vaaleissa. Vasta 1980-luvulla mainoskampanjoissa alettiin käyttää laajemmin puolueen johtohenkilöitä. Tuolloin kaikki suuret puolueet esittelivät mainoskampanjoita, joissa esiintyi puoluejohtoa. Poliittinen televisiomainonta sallittiin 1990-luvun alkupuolella ja se mahdollisti uudenlaisen mainonnan toteuttamisen ja muutti jonkin verran henkilöityä mainontaa. Myös vuoden 2000 valtaoikeuksien muutoksella, joka lisäsi pääministerin valtaa, näyttäisi olevan vaikutusta henkilöityneisiin vaalimainoksiin, lisäten puheenjohtajakeskisyyttä mainoksissa. Poliittisessa mainonnassa on Suomessa käytetty usein puheenjohtajan lisäksi myös muita puolueen johtohenkilöitä. Henkilöidyissä vaalimainoksissa onkin ollut nähtävissä sekä puheenjohtaja- että puoluejohtokeskistä mainontaa. Puoluejohtoa on valittu usein mukaan mainoksiin erilaisten virkojen, aseman ja erityisosaamisalueiden vuoksi. Mainonta voidaan jakaa kahteen lajityyppiin: demonstraatio-ja draamamainontaan. Henkilöidyt vaalimainokset olivat 1970- 1980-lukujen aikana pääosin demonstraatiomainontaa. Kuitenkin jo 1980-luvulla nähtiin muutamia kokeiluja, joissa nähtiin draamamainontaa. Tultaessa 1990-luvulle henkilöidyt vaalimainokset alkoivat muuttua draamamainonnan suuntaan ja mielikuvien merkitys mainonnassa korostui. Erityisesti tämä korostui televisiomainonnan puolella. Suomessa henkilöidyt poliittiset mainokset ovat seurannet kaupallisen mainonnan ja poliittisen kulttuurin kehityskulkuja. Sitä kautta niille on muovautunut suomalainen malli henkilöityneistä vaalimainoksista omalla kuvakielellä ja tyylisuuntauksilla.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: poliittinen mainonta
poliittinen viestintä
mainonta
eduskuntavaalit
politiikka - henkilöityminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record