Kansankodin tuolla puolen - hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden tarkastelua

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11842
Title: Kansankodin tuolla puolen - hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden tarkastelua
Author: Lindblom, Seppo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2002-11-22
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11842
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimus on viritykseltään aikalaisdiagnostinen. Sen suomalaisena ajan henkenä on 1900-luvun taitekohdan, suuren laman, aikaansaama levottomuus ja epätietoisuus hyvinvointivaltion suunnasta. Tutkimuksen tavoitteena on etsiä tästä epävarmuudesta uusia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia. Uuden diagnoosin tarpeesta tulee tutkimuksen keskeinen viritys, kun epävarmuuden ja varmuuden vastakkainasettelu alkaa työntää perinteisiä ajattelutapoja ja niitä yksinkertaistavia ideologisia jännitteitä yhä sivummalle. Kun vasemman ja oikean välinen jännite menettää merkitystään, on pohdittava, millaisia vaihtoehtoisia koordinaatistoja voidaan rakentaa. Hyvinvointivaltio ei ole kohdannut aatteellista vihollista (uusliberalismi) vaan yhä monimutkaisemmaksi käyneen maailmaan, epävarmuuden ajan. Hyvinvointivaltio nähdään tutkimuksessa eräänlaisena varmuuden konseptina, johon liittyy laaja poliittinen konsensus suorastaan reformikilvan tunnuksin. Tutkimuksessa kysytään, mitä tapahtuu, kun varmuuden konsepti kohtaa epävarmuuden ajan. Vaaravyöhykkeessä on poliittinen luottamus. Keskeinen teesi on, että ylimittaisten vaatimusten kohteeksi joutunut hyvinvointivaltio on maallistettava ja riisuttava odotuksista, joita se ei kykene täyttämään. Tutkimusta kuljettaa yhteiskuntapoliittinen tematiikka, jossa hyväksytään epävarmuus ja aletaan pohtia hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden rajoja ja sisältöä. Tilivelvollisuuden käsitettä kehitetään yhtenä vaihtoehtoisena yhteiskuntapoliittisena ajattelutapana ja peruslinjauksena. Tutkimuksessa etsitään luottamuksen puhetapaa aktiiviselle, epävarmuuden ilmastossa orientoituvalle yhteiskuntapolitiikalle. Siinä esitetään kolme mahdollista politiikkakäsitystä: tilivelvollinen, ekspansiivinen ja turhautunut. Tilivelvollinen on rajatun poliittisen vastuun konseptio, jossa korostuvat globaalin tulonjaon, demokraattisen dialogin, pragmaattisen luovuuden ja kontingenssin (pelivaran) näkökohdat. Ekspansiivinen politiikkakäsitys hakee ratkaisuja nopeasta talouskasvusta, laajenevasta hyvinvointivaltiosta ja yhteiskuntapolitiikan hallittavuuden virityksestä. Sen kääntöpuolena piilee turhautunut politiikkakäsitys, kun ekspansio törmää voimavarojen ja hallittavuuden rajoihin. Epävarmuus ja kontingenssi ovat tutkimuksen peruskäsitteitä. Epävarmuuden syvin olemus tarkoittaa henkistä levottomuutta toisin tekemisen mahdollisuudesta. Sitä karakterisoi globaalin tietotaidon talouden volatiliteetti, oikean ja väärän pohdinnan keskeneräisyys sekä tieteen kaikenkattavan legitimiteetin kyseenalaistaminen. Kontingenssi tarkoittaa valinnan ja toisin toimimisen mahdollisuutta. Se on varovaisuutta ja harkintaa sekä epävarmuudessa piilevän tuntemattoman pelivaran tunnistamista. Henkisten ja aineellisten voimavarojen pelivara on tarpeen niin yllättävien koettelemusten sietämiseksi kuin yllättävinä avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.The method of the present study has been influenced by 'Zeitdiagnose', which can be considered as a special genre of modern sociological research. The starting points of this study are the great Finnish depression, the turning point in the 20th century, and the anxiety and uncertainty concerning future adjustment of the welfare state which followed. The need of a new analysis becomes clear when uncertainty is confronted with certainty, and traditional ways of thinking do not any more offer relevant questions and answers in the field of welfare policy. The antagonism between left and right is loosing its relevance. Therefore, alternative co-ordinates must be built. The welfare state has not faced ideological enemies but instead a more and more complex world and the era of uncertainty. The welfare state is seen as a receipt of certainty characterised by a wide political consensus. This study examines what happens when the receipt of certainty confronts with the era of uncertainty. Political confidence is in danger. The main claim is that the welfare state has to be undressed of excessive demands and of expectations it cannot fulfil. This research is guided by society-policy themes in which the uncertainty is accepted and the limits and content of the reflexive accountability of the welfare state is being analysed. The concept of reflexive accountability is considered as one welfare-policy way of thinking. The research searches for an active intervention policy which could create confidence in the era of uncertainty. The study introduces three alternative concepts of policy: reflexive accountability, expansive and frustrated politics. Reflexive accountability refers to a restricted political responsibility in which global distribution of income, democratic dialogue, pragmatic creativity and contingency are emphasised. The expansive concept of policy, on the other hand, searches for solutions from rapid economic growth and expansive welfare state and social policies. Opposite to the latter is reaction of frustration and disappointment which arises when expansion reaches its conceptual and material limits. Uncertainty and contingence are the basic concepts of this research. Uncertainty refers to a mental ambivalence on choosing the right policies. It is characterised by the volatility of global know-how intensive economy, difficulties in choosing between right and wrong and by the tendency to question the legitimacy of science. Contingency refers to a possibility to choose and to act differently. It means carefulness and deliberation in order to recognise unknown possibilities. As a room of manoeuvre in the welfare policy, contingency can be understood as unexhausted mental and material resources to stand the test of unexpected trials as well as to take benefit from new opening opportunities.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalipolitiikka
hyvinvointi
talouspolitiikka
hyvinvointivaltio
yhteiskuntapolitiikka
työllisyys
tilivelvollisuus
welfare state
society policy
reflexive accountability
employment


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.20Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record