Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Tuomala, Juha
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:46:27Z
dc.date.available 2009-09-08T09:46:27Z
dc.date.issued 2001-12-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11866
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Lisensiaattityö käsittelee aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikka avoimilla työmarkkinoilla. Tarkoituksena oli selvittää, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien todennäköisyyteen työllistyä avoimilla työmarkkinoilta, eli kuinka monta prosenttia työttömän todennäköisyys työllistyä olisi ollut suurempi, jos työtön olisi osallistunut työvoimakoulutukseen. Työvoimakoulutuksen vaikutusta mitattiin työttömän todennäköisyydellä olla työllisenä noin puoli vuotta koulutusjakson jälkeen ja toisaalta koulutuksen jälkeisillä työttömyysjaksojen kestoilla. Empiirinen osuus perustui vuodet 1987-1998 kattavaan yksilötason paneeliaineistoon. Työvoimakoulutuksen vaikutusten arvioinnissa käytettiin sekä diskreetin valinnan malleja että elinaika-analyysiä. Valikoituminen koulutukseen ei ole satunnaista; yksilölliset tekijät vaikuttavat sekä työllistymiseen että koulutukseen osallistumiseen. Myös havaitsemattomat taustatekijät kuten motivaatio vaikuttavat sekä työllistymiseen että koulutukseen valikoitumiseen. Motivoituneemmat työntekijät saattavat hakeutua muita innokkaammin työvoimakoulutukseen. Toisaalta he myös työllistyvät muita helpommin. Tällöin työvoimakoulutuksen vaikutukset voidaan mallien avulla arvioida liian suuriksi. Myös hallinnollisilla käytännöillä on vaikutusta toimenpiteiden piiriin valikoitumiseen; monet toimenpiteet on suunnattu vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille. Kontrolioimattomina nämä tekijät vaikeuttavat työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutusten arviointia. Tulosten mukaan työvoimakoulutus edistää jonkin verran työttömien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Vaikutukset vaihtelevat kuitenkin eri osallistujaryhmissä. Työvoimakoulutus hyödyttää enemmän paremmin koulutettuja yksilöitä kuin pelkän perusasteen suorittaneita. en
dc.language.iso fi
dc.subject työvoimakoulutus fi
dc.subject diskreetin valinnan mallit fi
dc.subject elinaika-analyysi fi
dc.title Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.56Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record