"Kommunismin myrkky kitkettävä!" Työväenjärjestöjen lakkauttamiset Oulun läänissä 1929-1933

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för samhällshistoria sv
dc.contributor.author Niittysalo, Rami
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:46:29Z
dc.date.available 2009-09-08T09:46:29Z
dc.date.issued 2001-04-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11868
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkin pro gradu -työssäni työväenjärjestöjen lakkauttamisia Oulun läänissä lapaualaisvuosien 1929-1933 aikana. Selvitän työssäni, miten työväenjärjestöjen lakkauttamisprosessi eteni niin sanottujen kommunistilakien nojalla valtakunnantasolta läänitasolle ja siitä aina ruohonjuuritasolle saakka, eli yksittäisten järjestöjen viralliseen lakkauttamiseen oikeudenkäyntien kautta. Tämän lisäksi tutkin myös miten sisäministeriö, Etsivän keskuspoliisin (EK) pääosasto, Oulun alaosasto, Oulun läänin maaherra ja paikallisviranomaiset toimivat työväenjärjestöjen lakkautettamiseksi. Käsittelen myös melko tarkasti kommunisminvastaisen lainsäädännön syntyvaiheita ja sisäpoliittista tilannetta valtakunnallisesta näkökulmasta varsinkin vuoden 1930 osalta, koska lakkauttamisprosessia ei voi ymmärtää ilman niiden käsittelyä. Työni metodi on sukua Risto Alapuron teokselle Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933. Alapuro kertoo yhden pitäjän, Huittisten, näkökulmasta koko poliittisen Suomen synnystä vuosisadan alkuvuosina. Lähtökohtani on tosin erilainen, eli valtakunnalliselta tasolta paikalliseen päin. Osoitan tutkimuksessani, että työväenjärjestöjen lakkauttaminen oli viranomaisten taholta suunnitelmallista toimintaa valtakunnan tasolta läänitasolle ja sieltä edelleen paikallistasolle asti. Viranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään yhteisenä tavoitteenaan työväenjärjestöjen saaminen virallisesti lakkautetuiksi oikeudenkäyntien kautta. Oulun alaosaston päällikkö Eino Pallari oli jopa laatinut toimintasuunnitelman, jota pyrittiin noudattamaan työväenjärjestöjen lakkauttamisprosessissa Oulun läänissä. Tutkimukseni perustuu suurelta osin arkistolähteisiin. Keskeisin arkistokokonaisuus on Kansallisarkistossa sijaitseva Etsivän keskuspoliisin Oulun alaosaston arkisto vuodelta 1918-1944. Tämän lisäksi keskeisiä arkistokokonaisuuksia työssäni ovat Oulun maakunta-arkistossa sijaitsevat Oulun lääninhallituksen arkisto 1930-1932 ja Oulun raastuvanoikeuden tuomiokirjat sekä Helsingin Työväen arkistossa sijaitsevat Oulun läänin työväenjärjestöjen pöytäkirjat. Valtakunnantason tapahtumia kuvaan valtiopäiväpöytäkirjojen ja -asiakirjojen sekä aiemman kirjallisen tutkimuksen kautta. Käytän myös jonkin verran sanomalehtiä kuvaamaan yksittäisten tapahtumien kyseisellä hetkellä herättäneitä tuntemuksia. en
dc.language.iso fi
dc.subject työväenjärjestöt fi
dc.subject lakkauttamiset fi
dc.subject kommunistilait fi
dc.subject Lapuan liike fi
dc.title "Kommunismin myrkky kitkettävä!" Työväenjärjestöjen lakkauttamiset Oulun läänissä 1929-1933 fi
dc.identifier.laitoskoodi 7141
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Political History en
dc.subject.discipline Poliittinen historia fi
dc.subject.discipline Politisk historia sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record