Ympäristöpolitiikka: Maailman parantajat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11874
Title: Ympäristöpolitiikka: Maailman parantajat
Author: Lindholm, Arto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-10-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11874
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Ympäristöpolitiikka 28.10.2005 Maailman parantajat kertoo keitä "globalisaation vastustajat" Suomessa olivat, miten globalisaatiokriittistä liikettä rakennettiin, kuinka aktivismi siirtyi vaiheesta toiseen ja mitä liike saavutti. Tutkimuksessa tehdään johtopäätöksiä kansalaisaktivismista 2000-luvulla. Tutkimusaineistona käytetään verkkokyselyä aktivisteille (N=324), haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Globalisaatiokriittisen vastarinnan kehkeytymisvaiheessa (1991-1999) kritiikki kanavoitui epämuodollisten aktivistiverkostojen kautta. Luovan vaiheen (1999-2001) aikana globalisaatiokriittinen liike oli yllätyksellinen ja spontaani. Käännekohdaksi osoittautui aktivismin hullu kesä 2001 väkivaltaisine suurmielenosoituksineen Göteborgissa ja Genovassa. Näiden jälkeen katujen aktivismi alkoi laantua ja globalisaatiokritiikki siirtyi muodollisille järjestöille sekä joillekin puolueille. Globalisaatiokriittisen liikkeen energian vähenemiseen vaikutti kolme tekijää: (1) protestin intensiteetti oli kesällä 2001 niin voimakas, ettei sitä voinut ylläpitää pitkään, (2) väkivallan kritiikki kasvoi aktivistien keskuudessa ja hajotti liikkeen kollektiivista identiteettiä ja (3) New Yorkin terrori-iskut rauhoittivat mielenosoitukset, sillä protestoijat pelkäsivät leimautuvansa terroristeiksi. Tyypillinen suomalainen globalisaatiokriittinen aktivisti oli 21-23 vuotias, maallistunut, kaupunkilainen ja korkeakoulussa opiskeleva. Miehiä oli jonkin verran enemmän kuin naisia. Suurin osa oli kasvissyöjiä. Aktivisteista noin 90% äänesti vaaleissa - lähes kaikki vihreitä, Vasemmistoliittoa tai kommunisteja. Aktivisteille oli kertynyt paljon sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Myöskään epämuodollisten verkostojen kautta värväytyneet aktivistit eivät olleet syrjäytyneitä tai atomisoituneita - eivät edes väkivallan hyväksyneet henkilöt. Aktivismi jopa opetti osallistujilleen monia taitoja, joita luovalta työltä nykyään edellytetään. Globalisaatiokriittiseksi aktivistiksi ei kasvettu hetkessä: tie aktivismiin oli pitkä, usein lapsuudessa alkanut oppimisprosessi. Globalisaatiokriittisen liikkeen monenkirjavat ryhmät olivat yksimielisiä vastustettavasta ideologiasta eli uusliberalismista ja kaupan vapauttamisesta. Liikettä rakennettiin osoittamalla kaupan vapauttamisen epäoikeudenmukaisuus ja kansainvälisten talousinstituutioiden salaileva ilmapiiri. Tavoiteltava päämäärä jätettiin avoimeksi, mikä mahdollisti moninaisten aktivistiryhmien yhteistoiminnan. Jakautuminen erilaisiin blokkeihin (keltaiseen, mustaan) mahdollisti erilaiset taktiikat samassa protestissa. Tutkimuksen johtopäätökset kansalaisaktivismista 2000-luvulla ovat seuraavat: nykyiset aktivistiryhmät vaihtavat nopeasti orientaatiotaan ja kokoonpanoaan. Uudet aktivistit muodostavat pikemminkin projekti- kuin järjestösukupolven. Aktivistit voivat sitoutua tehtäväänsä intensiivisesti mutta harvoin pitkäaikaisesti. Aktivismia leimaa sysäyksenomainen poliittinen aika ja nopeasti vaihtuvat kollektiiviset identiteetit. Aktivismi on yksilöllistynyt, mitä poikkikansallinen verkostoituminen on kiihdyttänyt. Yhdessä tekemisellä on kuitenkin edelleen itseisarvoa. Internet ei ole aktivisteille pelkkää tekniikkaa, vaan verkko on myös organisoitumisen ihannemalli. Nykyaktivismissa on vain vähän tilaa liikkeille, jotka edellyttävät yhteistä ideologiaa. Vastarinta esitetään usein teatterimaisilla keinoilla protestiaaltojen luovimman vaiheiden aikana. Performatiivinen aktivismi kuitenkin kuvaa huonosti liikkeiden taantuvia vaiheita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: globalisaatio - kritiikki - 1990-luku - 2000-luku
globalisaatio - vastustus
aktivismi - järjestäytyminen
verkostoituminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.55Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record