The Dissolution of the Alcohol Policy Field. Studies on the Nordic Countries

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Tigerstedt, Christoffer
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:46:35Z
dc.date.available 2009-09-08T09:46:35Z
dc.date.issued 2001-04-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11876
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Den statscentrerade alkoholpolitiska traditionen i Finland, Norge och Sverige bröt samman på 1990-talet. I avhandlingen dryftas strategiskt tänkande och kontrollpolitiska åtgärder som ingått i denna tradition. Dessutom berörs olika tolkningar om hur traditionen bröts. Som material används offentliga dokument, forskningslitteratur och statistik. Den europeiska integrationen påverkade när och hur den alkoholpolitiska traditionen upphörde. Undersökningen visar dock att den folkhälsobaserade alkoholpolitik som dominerat sedan 1970-talet har befäst den individuella konsumentens ställning och samtidigt kringskurit den statliga alkoholpolitikens spelrum. Folkhälsotänkandet tog avstånd från 1950- och 1960-talets normativa moralreglering och disciplinära metoder. Såväl den statliga alkoholadministrationen som nykterhetsrörelsen anpassade sig till detta tänkande. Ansvaret för dryckesbeteendet överfördes i allt högre grad på individerna, som olika experter försåg med neutrala råd och riskberäkningar. De starka alkoholpolitiska statsapparaterna i Finland, Norge och Sverige möjliggjorde en speciell tillämpning av folkhälsotänkandet som tog sikte på att hålla befolkningens sammanlagda alkoholkonsumtion under kontroll. I avhandlingen analyseras hur detta så kallade totalkonsumtionstänkande såväl begränsade som respekterade konsumenternas frihet. I detta sammanhang granskas texter av den finländske sociologen Kettil Bruun, som bidrog till utvecklandet av totalkonsumtionstänkandet. Upplösningen av den alkoholpolitiska traditionen innebär också att alkoholpolitiken upphör att existera som ett separat, koordinerat verksamhetsfält inom det socialpolitiska systemet. Historiskt sett är detta en ny situation. Alkoholpolitiken och socialpolitiken har länge varit närbesläktade områden. Under förbudslagstiden (1919-1932) fungerade alkoholkontrollen som ett surrogat för socialpolitiken eller fattigvården - ett surrogat, som också hindrade utvecklandet av en egentlig socialpolitik. Då förbudslagen upphörde, blev alkoholpolitiken en egen subpolitik med egna administrativa organ, experter och offentliga diskussioner. Denna subpolitik började försvagas fr.o.m. 1960-talet och upphörde att existera som en följd av 1990-talets administrativa reformer. en
dc.language.iso en
dc.subject socialpolitik sv
dc.subject kontrollpolitik sv
dc.subject alkoholpolitik sv
dc.subject folkhälsa sv
dc.subject prevention sv
dc.subject rusmedelspolitik sv
dc.subject Norden sv
dc.title The Dissolution of the Alcohol Policy Field. Studies on the Nordic Countries en
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot Doctoral thesis en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record