Kohti strategista keskijohtajuutta - Tutkimus Engel-Yhtymän keskijohtajista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11880
Title: Kohti strategista keskijohtajuutta - Tutkimus Engel-Yhtymän keskijohtajista
Author: Mikkola, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-01-20
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11880
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuskohteena on Engel-Yhtymän pääkaupunkiseudun keskijohtajat. Keskijohtajat työskentelevät organisaation ensimmäisen tason johtajien ja ylimmän johdon välissä. Keskitason johtaja yhdistää ylimmän johdon aikomukset ensimmäisen tason kohtaamiin arkipäivän operationaalisiin realiteetteihin. Engel-Yhtymässä keskijohdoksi määrittyivät Engelin päällikkötaso, jonka yläpuolella toimivat aluejohtajat sekä toimialajohto ja alapuolella palveluesimiehet. Keskijohtajat ovat olleet viime vuosina suomalaisilla työpaikoilla kovilla. Kaikista johtajista juuri keskiportaan johtajat ovat saaneet kokea kenties raskaimmat muutokset. Näitä muutoksia on tapahtunut paitsi organisaatioissa myös keskijohtajien omissa asemissa ja tehtävissä – sekä rooliodotuksista. Kärjistäen sanottuna entisistä käskyjen jakajista on pitänyt kehittyä organisaation kehittäjiä samalla kun heidän virallista valtaa on vähennetty. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Engel-Yhtymän keskijohtajien työn strategisuutta; ovatko Engelin keskijohtajat omaksuneet uuden strategisen keskijohtajan roolin. Strategisen keskijohtajan rooliodotukset johdetaan tässä tutkimuksessa kirjallisuudesta. Strategisen keskijohtajan tunnusmerkeiksi määriteltiin aktiivinen ja oma-aloitteinen toimintatapa, osallistava johtaminen, toiminnan kehittäminen sekä strategian toimeenpaneminen. Tutkimukseen haastateltiin 21:tä Engelin keskijohtajaa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullisia teemahaastatteluja. Strategisen keskijohtajan roolin omaksumisessa oli Engelin keskijohtajien välillä suuria eroja. Tutkimuksen perusteella Engelin keskijohtajat luokiteltiin kuuteen luokkaan: organisaation kehittäjiin, henkilöstöjohtajiin, liikemiehiin, passiivikkoihin, tekijöihin ja selviytyjiin. Luokittelun perusteella noin puolet keskijohtajista olivat omaksuneet strategisen keskijohtajan roolin. Luokitteluni strategiset keskijohtajat: organisaation kehittäjä, henkilöstöjohtaja ja liikemies voidaan myös tunnistaa Floydin ja Lanen (2000) strategiaprosessin mallista. Luokitteluni passiivikot ja tekijät eivät täyttäneet yhtäkään strategisen keskijohtajan tunnusmerkeistä kun taas selviytyjä kyllä toimi strategian toimeenpanijana. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös strategisen roolin omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä, mutta näiden perusteelliseen selvittämiseen tarvittaisiin jatkohaastatteluja. Strateginen keskijohtajuus ei ole itsestäänselvyys – roolin toteuttamiseen tulee myös antaa mahdollisuuksia. Keskeiset tutkimuksessa käytetyt lähteet ovat Mintzbergin, Ahlstrandin ja Lampelin (1998) “Strategy Safari”, Floydin ja Wooldridgen (2000) “Building Strategy from the Middle”, Katzin ja Kahnin (1978) “The Social Psychology of Organizations” sekä Dopsonin ja Neumannin (1994) “Uncertainty, contrariness and the double-bind: middle managers reactions to their changing contracts”.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: strategiaprosessi
keskijohtajat - roolit
johtaminen - strategiat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record