Terveydenhuollon kantelut Etelä-Suomen lääninhallituksen Helsingin palveluyksikössä vuosina 1998 - 2004

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11897
Title: Terveydenhuollon kantelut Etelä-Suomen lääninhallituksen Helsingin palveluyksikössä vuosina 1998 - 2004
Author: Nieminen, Juuso
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-11-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11897
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva vuosien 1998 – 2004 aikana Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolla Helsingin palveluyksikössä käsitellyistä terveydenhuollon hallintokanteluista. Tutkielman tavoitteena on auttaa lääninhallitusta ohjaus- ja valvontatehtävissään paremmin hyödyntämään kanteluita. Kantelulla tarkoitetaan viranomaiselle tehtyä ilmoitusta jonkin päätöksen tai menettelyn lainvastaisuudesta tai moitittavuudesta. Terveydenhuollossa tärkeimmät kanteluita käsittelevät viranomaiset ovat Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitukset. Terveydenhuollon alalla kantelun tarkoituksena on toimia kansalaisten oikeusturvaan liittyvänä keinona suhteessa terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja terveydenhuollon yksiköiden toimintaan. Kantelu ei ole muutoksenhakukeino eli sillä ei voi saada päätöksiä muutetuksi. Kantelun kautta ei myöskään ole mahdollista saada hyvitystä sattuneista virheistä. Kantelun tarkoituksena on saattaa puolueettoman tutkinnan alaiseksi väitetty virheellinen tai moitittava toiminta sekä saada korjattua menettelytapoja ja organisaation puutteita. Vaikka kantelut ovat harvinaisia, niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Kanteluiden kohteet jakautuvat kahteen toisistaan erilliseen, mutta toisiinsa liittyvään osaan. Kohteena voi olla joko terveydenhuollon ammattihenkilö eli lääkäri tms. tai sitten terveydenhuollon yksikkö. Tutkimuskysymykseksi muotoutuu edellä esitetyn pohjalta terveydenhuollon yksiköiden ja ammattihenkilöiden valvonnan kuvaaminen ja kantelumäärien kasvun selittäminen. Tutkielma antaa terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä muille kiinnostuneille tietoa kanteluiden määrästä, sisällöstä ja jakautumisesta mm. eri ammattiryhmien ja toimialojen kesken. Aineistona toimivat vuosien 1998–2004 aikana Etelä-Suomen läänihallituksen Helsingin palveluyksikössä käsitellyt terveydenhuollon hallintokantelut. Aineisto sisältää 1351 kantelua. Aineistoa on analysoitu tilastollisin menetelmin. Kanteluiden tutkiminen paljasti ainakin neljä erityisen mielenkiintoista seikkaa: syseemikanteluiden määrän voimakkaan kasvun, miesten yliedustuksen kanteluiden kohteena, hammaslääkäreiden saamien huomautusten suhteellisen korkean määrän verrattuna kantelumääriin ja yksityisen terveydenhuollon julkista terveydenhuoltoa korkeamman huomautusasteen kanteluissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lääninhallitukset
alueellinen terveydenhuolto
kantelut
1990-2000-luku
sosiaali- ja terveyshallinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record