"Poverty Sucks" : nuortensarja Melrose Placen diskurssit ja ideologia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11898
Title: "Poverty Sucks" : nuortensarja Melrose Placen diskurssit ja ideologia
Author: Larros, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 1999-11-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/11898
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan yhdysvaltalaisen nuorten prime time -saippuaoopperan Melrose Piacen ideologiaa. Melrose Place on suosittu draamasarja, jota on esitetty MTV 3 -kanavalla kuusi vuotta. Tutkielman tavoitteena on diskurssianalyysilla selvittää, ylläpitääkö sarja olemassaolevia valtarakenteita. Aineistona oli sarjan yksi osa, joka tutkielmassa ymmärretään tekstinä. Tutkielmassa käytettävä diskurssianalyyttisessa menetelmässä on yhdistetty Jokisen, Juhilan ja Suonisen kirjassa Diskurssianalyysin aakkoset esittelemä menetelmä ja Norman Fairclough' n diskurssianalyyttinen menetelmä. Jaottelu diskursseihin on tehty Jokisen, Juhilan ja Suonisen menetelmällä, mutta tutkielman käsitys diskurssien ideologisuudesta ja kolmitasoisuudesta - niiden jakaantuminen tekstiksi, diskurssikäytännöksi ja sosiokulttuuriseksi käytännöksi - on taas peräisin Fairclough'lta. Ideologisuutta yritetään selvittää tarkastelemalla, millaista maailmaa sarjan diskurssit rakentavat, millaisia subjektipositioita ihmisille annetaan ja mikä on näiden yhteys sosiokulttuuriseen käytäntöön. Diskurssianalyyttisen menetelmän tukena tutkielmassa tarkastellaan myös kuvia; sarjan tähteä, hänen ulkonäköään ja elämäntapaansa. Tutkielmassa ideologia ymmärretään tapana, jolla olemassa olevia alistus- ja hallitsemissuhteita ylläpidetään ja tuotetaan uudelleen. Sitä ei voida pitää totena tai epätotena. Tutkielman ideologiakäsitys vastaa pitkälti John B. Thompsonin ideologiakäsitystä. Valtarakenteiden uusintamisen tutkiminen rajoittuu vain tekstin, diskurssikäytännön ja sosiokultturisen käytännön välisten yhteyksien sekä sarjan päätähden tutkimiseen. Se ei perehdy siihen, millaisia luentoja katsojat sarjasta tekevät. Melrose Placesta löytyi kahdeksan erilaista diskurssia ja yhdeksän subjektipositiota. Diskursseista moralisoiva diskurssi osoittautui hallitsevaksi. Siitä paljastui myös sarjassa selkeästi oleva hyvän ja pahan erottelu. Moralisoivaan diskurssiin liittyvä moraalin määrittäjän subjektipositio oli pitkälti monopolisoitu sarjan päähenkilölle. Muita diskursseja olivat opportunistinen diskurssi, idealistinen diskurssi, arkijärjen diskurssi, defensiivinen diskurssi, intohimon diskurssi, kohteliaisuusdiskurssi ja vaatimattomuusdiskurssi. Opportunistisella diskurssilla - moralisoivan diskurssin lisäksi - oli suuri merkitys draaman luomisessa, mutta myös ideologisena toimijana. Diskursseista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja sarjan tähden ulkonäköä ja elämäntapaa erittelemällä Melrose Placesta rakentui kokonaisvaltainen kuva kulutuskulttuuria, kilpailua, epäluuloja luovana ja olemassa olevia valtarakenteita uusintavana ohjelmana. Tutkielmassa käsitellään lisäksi saippuaoopperaa, yhdysvaltalaisten ohjelmien asemaa, networkeja, draaman tuotantoa, Melrose Placen katsojalukuja ja katsojia, sarjan tuottajaa Aaron Spellingiä ja sarjan tilaajan Fox Broadcasting -networkin omistajaa Rupert Murdochia. Tutkielman pääasialliset lähteet ovat John B. Thompsonin kirja Ideology and Modern Culture sekä saippuaoopperaa sekä nykyajan kulttuuria - muun muassa mediakulttuuria, kulutuskulttuuria - käsittelevä kirjallisuus. Menetelmän osalta Jokisen, Juhilan ja Suonisen Diskurssianalyysin aakkoset ja Norman Fairclough' n teokset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Melrose Place
saippuaoopperat - Yhdysvallat
diskurssianalyysi - ideologiat - sarjaohjelmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record