Päihdeasiakkaiden haasteet ja mahdollisuudet: Pystyvyys, koherenssin tunne, kontrolliodotus ja hoito

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11904
Title: Päihdeasiakkaiden haasteet ja mahdollisuudet: Pystyvyys, koherenssin tunne, kontrolliodotus ja hoito
Author: Kallio, Tarja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2005-08-27
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11904
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Päihdeongelmaisten pystyvyyden tunteen, kontrolliodotuksen ja koherenssin tunteen on todettu vahvistuvan hoidossa ja olevanssa yhteydessä päihteiden käytön hallintaan. Päihdeongelmiin liittyy usein psyykkisiä ongelmia ja runsasta hoitopalveluiden käyttöä. Näitä päihdehoidon kannalta tärkeitä aiheita on tutkittu Suomessa aiemmin vähän. Tämän tutkimuksen viitekehyksenä on sosiaalinen oppimisteoria ja kognitiivinen päihdehoitomalli. Tavoitteena oli tutkia 1) miten potilaiden alkoholin käytön hallinnan pystyvyyden tunne on yhteydessä hoidon jälkeisessä alkoholin käytön rajoittamistavoitteessa pysymiseen, 2) miten sairaalaan tulo- ja lähtövaiheen pystyvyyden tunne on yhteydessä hoitojakson jälkeisessä alkoholin käytön rajoittamistavoitteessa pysymiseen, 3) miten perusterveydenhuollon palveluissa käyvien alkoholiongelmaisten alkoholiriippuvuus, psyykkisen toiminnan häiriöt ja palveluiden käyttö ovat yhteydessä keskenään 4) miten vankien koherenssin tunne muuttuu päihdehoidossa, 5) miten päihdeongelmaisten vankien vankeuden kontrolliodotus muuttuu päihdehoidossa ja 6) miten vankien päihteiden käytön kontrolliodotus muuttuu päihdehoidossa. Pystyvyystutkimuksen aineisto kerättiin 100:lta Järvenpään sosiaalisairaalassa kognitiivis-behavioraaliseen hoitoon osallistuneelta alkoholiongelmaiselta. Heidät haastateltiin hoidon alussa ja lopussa ja he täyttivät Situational Confidence Questionnairen, General Self-Efficacy Questionnairen ja Addiction Dependence Scalen (ADS). Seurantakyselyt tehtiin 6 kk ja 12 kk kuluttua. Terveydenhuollon peruspalveluita käyttäviä alkoholiongelmaisia, N = 40, haastateltiin Maunulan terveysasemalla. He täyttivät ADS:n ja General Health Questionnairen. Kontrolliodotus- ja koherenssin tunne tutkimukseen osallistui 52 kognitiivis-behavioraaliseen päihdeongelman ryhmähoitoon hakeutunutta vankia, jotka täyttivät Sense of Coherence-, Drug- and Drinking Related Locus of Control- ja Prisoners Locus of Control -kyselylomakkeet hoidon alussa ja lopussa. Tulosten mukaan 1) alkoholin käytön hallinnan pystyvyyden tunne vahvistui merkitsevästi hoidossa, mutta sillä ei ollut yhteyttä hoidon jälkeiseen alkoholin käytön rajoittamiseen, 2) tulo- ja lähtövaiheen pystyvyydellä ei ollut eroa rajoittamistavoitteessa pysymisen kannalta, 3) alkoholiriippuvuuden vakavuus ja psyykkiset ongelmat olivat merkitsevästi positiivisessa yhteydessä keskenään ja ongelmat ja palveluiden käyttö kasautuivat vaikeimmin alkoholiriippuvaisille, 4) vankien koherenssin tunne vahvistui hoidossa, 5) vankeuden kontrolliodotuksissa ei tapahtunut muutosta hoitoaikana ja 6) vankien päihteiden käytön sisäinen kontrolliodotus vahvistui merkitsevästi hoidossa. Tutkimus lisäsi tietoa päihdehoidosta ja osoitti erityisesti hoidon sisällöllisten tekijöiden ja hoitotulosten pysyvyyteen liittyvien tekijöiden merkityksen sekä lisätutkimuksen tarpeita. Tuloksia pohditaan päihdehoidon-, avo- ja laitoshoidon yhteen sovittamisen, hoidon jatkuvuuden parantamisen ja yhteistyön kehittämisen näkökulmista.In addiction treatment, it is important to develop clients' capacity to cope with high risk situations of substance use. Increase of clients' self-efficacy and sense of coherence and internalization of locus of control, and positive therapeutic alliance are considered important factors in treatment. These factors are, however, not much studied in Finland. This study is based on Social Learning Theory and cognitive-behavioral addiction treatment model. The general aim of the study was to open up new insights into the treatment of substance abusers. The dissertation is based on three studies. The specific aim of the Study 1 is to examine of the connection of drinking related self-efficacy and post-treatment substance use. The aim of the second study (Study II) is to study the connection of psychiatric symptoms, severity of alcohol dependence and use of primary care services. The third study (Study III) focused on the change of prisoners' sense of coherence, the change of prisoners' prison related and drug related locus of control during addiction treatment. The participants of the Study 1 were patients (N=100) of the Järvenpää addiction hospital. They were interviewed with Situational Confidence Questionnaire, General Self-Efficacy Questionnaire and Addiction Dependence Scale (ADS) at the beginning and at the end of cognitive-behavioral treatment. The follow-up information was gathered by mail after 6 and 12 months. The data was analyzed with logistic regression analysis. In the second study, the participants (N=40) were interviewed with ADS and General Health Questionnaire by the researcher in primary health care services, the participants of the third study (N=52) were prisoners in a cognitive-behavioral addiction treatment programme. The participants completed structured questionnaires with Sense of Coherence, Drug and Drinking Related Locus of Control and Prisoner's Locus of Control Scales at the beginning and at the end of treatment. According to the results, patients' drinking related self-efficacy and general self-efficacy improved significantly during addiction treatment, but no connection was found between in-treatment self-efficacy and post-treatment substance abuse. Those with most psychiatric symptoms also showed the most severe alcohol dependence and highest use of primary care services. Both prisoners' sense of coherence and drug related locus of control changed significantly during addiction treatment. There was no change in their prison related locus of control. The results gave new insights to substance abuse treatment, and showed the need of development of continuity of care and co-operation between in-patient and out-patient addiction treatment. The results are discussed from clinical point of view.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: alkoholismi
huumeiden käyttö
päihdeongelmat
pystyvyyden tunne
psyykkiset häiriöt
terveydenhuolto
koherenssin tunne
kontrolliodotus
vangit
päihdehoito
alcoholism
drug dependence
substance abuse
psychiatric symptoms
primary health care
addiction - treatment
self-efficacy
sense of coherence
locus of control
prisoners' treatment


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.06Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record