On the Social Optimality of Investing in Start-ups

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11905
Title: On the Social Optimality of Investing in Start-ups
Author: Turunen, Harri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-03-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11905
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työssä tutkitaan yrityksen ja pankin välisen investointisuhteen yhteiskunnallista optimaalisuutta epäsymmetrisen informaation markkinoilla. Tutkimuksessa oletetaan, että epäsymmetria on luonteeltaan hyvin voimakasta - pankit eivät kykene määrittämään yksittäisen lainaa tai pääomasijoitusta hakevan yrityksen ominaisuuksia lainkaan. Lisäksi oletetaan, että pankit kuitenkin tuntevat täydellisesti potentiaalisten sijoitusta hakevien yritysten todennäköisyysjakauman. Yhteiskunnallisen optimaalisuuden mittariksi valitaan yksinkertainen summafunktio markkinaosapuolten voittofunktioista. Tämä on kuitenkin täysin mielivaltainen ja pohjimmiltaan poliittinen valinta. Työssä myös osoitetaan, että mittarin valinnalla on merkitystä lopputulosten kannalta. Työn empiirisessä osassa havaitaan, että pankkisektori ei ainakaan Isossa-Britanniassa ole kilpailullinen. Lisäksi havaitaan, että lainanoton rahalliset kustannukset eivät ole kovinkaan merkittävä seikka, kun yrittäjät valitsevat pankkia josta hakevat lainaa. Sen sijaan kvalitatiivisilla seikoilla kuten palvelun laadulla on suurempi merkitys. Suurimmalle osalle uusista yrityksistä yrityksen aloittamiseen käytetty raha ei tule ulkoisesta lähteestä, vaan yrittäjän henkilökohtaisista säästöistä. Ulkoista rahoitusta käyttävien yritysten joukossa suurin osa käytti jotakin lainan muotoa - vain pieni vähemmistö käytti pääomasijoituksesta tullutta rahaa. Markkinoiden lopputulemia tarkastellaan useilla eri oletuksilla markkinoiden rakenteesta ja niillä myytävistä hyödykkeistä. Näillä seikoilla nähdään olevan jonkin verran merkitystä lopputulemien kannalta, joskin kvalitatiivisella tasolla lopputulemien välillä ei ole eroja lähes kaikissa mallinnetuissa tilanteissa. Ero esimerkiksi kilpailullisten ja monopolin hallitsemien markkinoiden välillä onkin kvantitatiivinen. Toisaalta tutkimuksessa osoitetaan, että oletuksella yritysten todennäköisyysjakaumasta on merkitystä ainakin ei-kilpailullisilla markkinoilla. Työn lopputuloksina osoitetaan, että oletetulla mittarilla markkinoille muodostuu kaksi epäoptimaalista yritysten joukkoa: yritykset, joiden rahoittaminen olisi yhteiskunnallisesti kannattavaa, mutta jotka eivät hae lainaa, ja yritykset, joiden rahoittaminen on yhteiskunnallisesti haitallista, mutta jotka hakevat (ja saavat) lainaa. Toisaalta havaitaan, että ongelman ratkaiseminen on käytännössä hyvin vaikeaa johtuen teknisistä syistä. Esimerkiksi yksinkertaiset subventiot tai verot johtavat toisen ongelman osittaiseen ratkeamiseen, mutta myös toisen ongelman syvenemiseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asymmetrinen informaatio
yritykset
pankit
rahoitus
kilpailu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.90Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record