Paketresan som ett kulturellt system : En etnografisk studie av charter på Menorca

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11914
Title: Paketresan som ett kulturellt system : En etnografisk studie av charter på Menorca
Author: Sandvik, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2005-05-02
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11914
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu-avhandlingen är en etnografisk studie som handlar om charter som ett kulturellt system, som skiljer sig från vardagen. Chartern diskuteras å ena sidan genom dens karakteristiska drag och handlingsmönster av ritualer och ett inlärt koncept, och å andra sidan som en vecka borta från vardagen, där samhällets normer och sanktioner försvagas. På charter försvinner vissa normer, en del kommer till och vissa byts ut mot andra. Charterresenärerna har en annan kultur som aktualiseras utanför det normala och hemmets kultur, tid och omgivning. Undersökningens viktigaste material har varit fältanteckningar från ett fyra månader långt fält besök på Menorca, samt temaintervjuer med individer som arbetar på ön. I undersökningen har inte funnits några på förhand uppgjorda hypoteser, utan granskningen riktar sig på det undersökta fenomenets grundkaraktär och dess egenskaper. Som metodologisk utgångspunkt används ritualteorier och teorier om turism. Centrala begrepp i avhandlingen är ritualer, liminaltillstånd och normer. I avhandlingens empiriska del granskas chartern som en en-veckas semester där normerna och konventionerna försvagas och människorna börjar bete sig och klä sig på ett sätt de inte skulle hemma. I en skiljd del behandlas också chartern som ett kulturellt system, med ritualer, förväntningar och allmänna idéer för hur chartern skall vara, genom vilka man gör systemet klart och meningsfullt. I avhandlingen diskuteras framförallt charterresenärernas viktigaste ritualer och de S som sägs höra chartern till, nämligen sol, sand, hav (sea), sex, sprit och shopping. Ur resultaten framgår att charter är ett kulturellt system, något inlärt, med vissa komponenter och ritualer som hör till. Viktigt är att det är välorganiserat, med ett urval av restauranger, barer, stränder och saker att göra. Det är viktigt att det finns ett organiserat program hela veckan. Konceptet charter gör att man kan slappna av och bjuda på sig själv, och kanske släppa ut sitt andra jag. I och med att man är borta från vardagens normer och konventioner, kan man klä sig firare och också bete sig mera skämtsamt, sexuellt friare och kanske också barnsligare. Genom vissa ritualer, normer och allmänna idéer görs chartern värdefull. Den är speciellt värdefull eftersom den skiljer sig från vardagen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: matkailu
valmismatkat
rituaalit
normit
sosiaaliset normit
turism
paketresor
ritual
liminaltillstånd
normer
sociala normer


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record