Agenda-setting Function of the News Media in the 2003 Finnish General Elections

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Tikkanen, Iro
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:47:20Z
dc.date.available 2009-09-08T09:47:20Z
dc.date.issued 2003-09-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11929
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tämän pro gradu –työn tarkoituksena on tutkia missä määrin kaksi suomalaista sanomalehteä, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat harjoittivat agenda-asettelua viiden suurimman puolueen vaaliagendojen osalta vuoden 2003 eduskuntavaalikampanjan aikana. Tutkitut puolueet olivat Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus, Vihreä Liitto ja Vasemmistoliitto. Kvantitatiivisen sisältöanalyysin tutkimustekniikoita soveltaen pystyttiin määrittämään sekä puolueiden että lehdistön agendojen sisältämien aiheiden painotukset. Lähtökohtaisina puolueiden vaaliagendoina tarkasteltiin vaaliohjelmia. Voidakseen tutkia vaaliagendojen muutosta vaalikampanjan aikana, puolueiden virallisilla www-sivuilla julkaisemat uutiset muodostivat toisen, vaihtoehtoisen puolueiden vaaliagendan. Lehdistön puolueista medioima vaaliagenda koostui niistä lehtiartikkeleista, joissa puolueista kirjoitettiin yhteydessä johonkin tiettyyn aiheeseen puolueiden vaalikampanjoiden aikana. Tutkimuksen ensimmäiset tulokset osoittivat, että aiheiden painotuksissa oli muutoksia vaaliohjelmien ja vaalikampanjan aikana puolueiden www-sivuilla julkaisemien uutisten välillä. Seuraavaksi tarkoitus oli selvittää oliko lehdistön puolueille asettama agenda lähempänä puolueiden vaaliohjelmia, vaiko puolueiden vaalikampanjan aikana www-sivuillaan julkaisemia uutisia. Laskemalla Pearsonin ja Spearmanin rho –korrelaatiot analysoitiin missä määrin puolueiden vaaliagendat korreloivat lehdistön niille asettamien vaaliagendojen kanssa. Korrelaatiot kasvoivat vaaliohjelmien ja www-uutisten sekä lehdistön asettaman agendan välillä Sosiaalidemokraattisen puolueen, Keskustan ja Vihreän Liiton osalta. Korrelaatiot alenivat vaaliohjelmien ja www-uutisten sekä lehdistön puolueille asettamien agendojen välillä Kansallisen Kokoomuksen osalta. Tulokset olivat myös jokseenkin samat Vasemmistoliiton tapauksessa. Johtopäätöksenä tutkimustuloksista voitiin päätellä, että kolme edellistä puoluetta olivat olleet valmiimpia vaalikampanjan aikana lähentymään kohti lehdistön niille asettamaa agendaa. Näin lehdistön voitiin katsoa harjoittaneen jossain määrin agenda-asettelua näiden puolueiden vaaliagendojen osalta. en
dc.language.iso fi
dc.subject agenda-asettelu - lehdistö - puolueet fi
dc.subject puolueet - vaaliohjelmat fi
dc.subject puolueet - eduskuntavaalit - vaalikampanjat fi
dc.subject joukkoviestimet - lehdistö fi
dc.title Agenda-setting Function of the News Media in the 2003 Finnish General Elections en
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record