Valta, suvereniteetti ja perustuslaillinen sopimus : "Teoreettinen tutkimus perustuslaillisen sopimuksen vaikutuksesta jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin"

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11934
Title: Valta, suvereniteetti ja perustuslaillinen sopimus : "Teoreettinen tutkimus perustuslaillisen sopimuksen vaikutuksesta jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin"
Author: Niukkanen, Mika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-01-27
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11934
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman kohteena ovat Euroopan unionin perustuslaillisen sopimuksen vaikutukset jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin, erityisesti piilevät vallankäytön muodot. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä vaikutuksia, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa Euroopan unionin uuden perustuslaillisen sopimuksen merkitystä jäsenvaltion suvereniteettiin. Tässä vaiheessa on kuitenkin huomattava, että perustuslakisopimusta ei ole vielä hyväksytty jäsenvaltioita sitovaksi. Näin ollen tutkielmassa esitettyjä näkökohtia arvioitaessa on otettava tämä seikka huomioon. Uudessa perustuslaillisessa sopimuksessa jäsenvaltion valta-asemaa suhteessa unioniin muutetaan. Osittain jäsenvaltion suvereniteetti heikentyy, mutta sopimus tuo jäsenvaltioille myös uusia oikeuksia. Jäsenvaltiolla on uuden sopimuksen myötä oikeus erota unionista artiklan I-60 perusteella.Aiemmin tätä teoreettista mahdollisuutta ei ole kirjattu jäsenvaltioiden positiiviseksi oikeudeksi unionisopimusten tasolla. Käsillä oleva tutkielma on metodologialtaan perinteinen teoreettinen tutkimus. Aineistona käytetään Euroopan unionin perustuslaillista sopimusta. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat pääasiassa kotimainen ja kansainvälinen valtio-opillinen, erityisesti valtaa ja suvereniteettia käsittelevä kirjallisuus sekä kotimainen valtiosääntöoikeutta koskeva oikeuskirjallisuus. Tutkielman toisessa pääluvussa esitellään uusina käsitteinä valtio-opillisessa doktriinissa vallan piste- ja prosessikäsitys ja oppi suvereniteetin suojasta. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että tutkimusasetelman perusteella saadut tulokset osoittavat, että perustuslaillinen sopimus ei pelkästään lisää jäsenvaltioiden positiivisia oikeuksia suhteessa unioniin, vaan se mahdollistaa myös ns. horisontaalisen piilevän vallankäytön. Näin ollen perustuslaillisella sopimuksella on suora vaikutus jäsenvaltion suvereniteettiin Euroopan unionissa. Piilevällä vallankäytöllä tarkoitan pääasiassa jäsenvaltioiden välillä ilmenevää painostusta, jolla pyritään muuttamaan esimerkiksi äänestyskäyttäytymistä erityisesti neuvostossa. Painostus voi näin ollen olla kaksisuuntaista. Yksittäisen jäsenvaltion kannalta uhkana on kehotuksen muotoon verhottu käsky erota unionista, mikäli kyseinen jäsenvaltio ei päätöksenteossaan tai äänestyskäyttäytymisessään ole taipuvainen enemmistön taakse. Tämä perustuu siihen, että useimmissa tapauksissa päätöksenteko neuvostossa tapahtuu yksimielisesti. Toinen jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin liittyvä piilevä valtamomentti liittyy jäsenvaltion uhkaukseen erota unionista, mikäli sen tahtoon ei suostuta. Tällöin muiden jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen oma kantansa käsiteltävänä olevaan kysymykseen, mikäli muut valtiot haluavat eroamisuhkauksen esittäneen valtion säilyttävän jäsenyytensä Euroopan unionissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: perustuslaki - Euroopan unioni
Euroopan unionin perustuslaillinen sopimus
suvereniteetti - jäsenvaltiot
valta
vallankäyttö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record