Terveydenhuollon taloudellinen arviointi - Kustannus-vaikuttavuusanalyysin teoria ja soveltaminen rokottamiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11951
Title: Terveydenhuollon taloudellinen arviointi - Kustannus-vaikuttavuusanalyysin teoria ja soveltaminen rokottamiseen
Author: Verho, Jouko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-10-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11951
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kustannus-vaikuttavuusanalyysin teoreettista perustaa ja sovelletaan analyysia rokottamiseen. Meltzerin (1997) odotetun hyödyn analyysin avulla osoitetaan, että kustannus-vaikuttavuuden käsite voidaan rinnastaa taloudelliseen tehokkuuteen. Lisäksi nähdään, että vallitseva analyysikäytäntö on teoreettisesti väärä, koska niin sanottuja tulevia kustannuksia ei oteta huomioon. Tämä johtaa vanhuksien elinikää pidentävien hoitomuotojen suosimiseen elämänlaatua ja nuorten elinikää pidentävien hoitomuotojen kustannuksella. Kustannus-vaikuttavuusanalyysin tekemistä havainnollistetaan tarkastelemalla sen soveltamista rokottamiseen. Rokotteiden vaikutusten arviointiin tarvitaan usein mallintamista. Työssä käsitellään tehtävään soveltuvia Markov-malleja sekä menetelmiä mallin epävarmuuden esittämiseen. Epävarmuuden esittämisen menetelmistä keskitytään erityisesti kustannus-vaikuttavuusanalyysiin sovellettuihin tilastollisiin menetelmiin. Analyysin tuloksen tulkintaan todetaan sopivan parhaiten Heitjanin ym. (1999) ehdottama bayesilainen lähestymistapa. Tutkielman tärkein osuus on rotavirusrokotteen kustannus-vaikuttavuuden analyysi. Rotavirus on yleisin vakavien ripulitautien aiheuttaja pikkulapsilla. Analyysissa sovelletaan tarkasteltuja mallintamisen ja epävarmuuden esittämisen menetelmiä. Aineisto on pääosin peräisin Tampereen yliopiston tekemästä rotavirusrokotetutkimuksesta, jonka ohessa kerättiin ripulitautien kustannustietoja. Tutkimusta varten aineistoa analysoitiin epidemiologiaan soveltuvilla tilastollisilla menetelmillä. Rokotteen vaikutuksien mallintaminen tehtiin Markov-mallilla, joka estimoitiin käyttäen Monte Carlo -simulaatiota. Malli voidaan kuvata parhaiten bayesilaisen tulkinnan avulla hierarkkisena mallina. Työssä käytettyjä menetelmiä ei ole tiettävästi sovellettu Suomessa aiemmin terveydenhuollon taloudelliseen arviointiin. Rotavirusrokotteen analyysin tulosten esityksessä korostuu analyysiin sisältyvän epävarmuuden määrä. Työn tärkein sanoma onkin nostaa esiin epävarmuuden esittämisen olennaisuus taloudellisten arvioiden yhteydessä. Yleensä mallien epävarmuus esitetään puutteellisin menetelmin. Näin niiden luotettavuuden annetaan virheellinen kuva. Vaikka epävarmuutta ei pystytä esittämään, on sitä silti tuloksissa. Työssä esitetyt uusien menetelmien sovellukset rokottamisen kustannus-vaikuttavuusanalyysiin antavat välineet tämän epäkohdan korjaamiseksi. Tärkeimmät lähteet: Meltzer, D. (1997): Accounting for future costs in medical cost-effectiveness analysis. Journal of Health Economics 16, 33 - 64. Heitjan, D. F. - Moskowitz, A. J. - Whang, W. (1999): Bayesian estimation of cost-effectiveness ratios from clinical trials. Health Economics 8, 191 - 201.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terveystaloustiede - taloudellinen arviointi
kustannus-vaikuttavuusanalyysi - hyvinvointiteoria
rokottaminen - mallintaminen - Markov-malli
epävarmuus - tilastolliset menetelmät - bayesilainen lähestymistapa
rotavirus - rokotteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record