Arvostele mun kämppä! : sosiaalisen verkon hyödyntäminen suomalaisissa asumisen verkkopalveluissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11955
Title: Arvostele mun kämppä! : sosiaalisen verkon hyödyntäminen suomalaisissa asumisen verkkopalveluissa
Author: Nenonen, Laura
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2008-09-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11955
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten asumisaiheisten verkkopalveluiden vuorovaikutteisuutta keväällä 2008. Teoreettisista lähtökohdista tutkimuksen tavoitteena on tehdä selkoa web 2.0-käsitteeseen ja sosiaaliseen verkkoon liittyvistä tutkimuksista ja kirjoituksista. Operationaalisia tutkimuskysymyksiä on kaksi: (1) mitä asumisen verkkopalveluita Suomessa on sekä (2) miten sosiaalisen verkon logiikkaa on hyödynnetty suomalaisissa asumisen verkkopalveluissa. Asumisen verkkopalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kuluttajille suunnattuja rakentamiseen, remontointiin ja sisustukseen liittyviä internetsivustoja. Tutkimuksessa etsitään siis ne suomalaiset asumisaiheiset verkkopalvelut, jotka palvelivat rakentajaa, remontoijaa tai sisustajaa keväällä 2008 ja löytyivät kohtuullisella hakemisella Googlen tai tavallisimpien suomalaisten linkkikirjastojen kautta. Lisäksi löydettyjen verkkopalveluiden vuorovaikutteisuutta arvioidaan käyttäjän näkökulmasta. Tutkimuksen teoriaosuuden alkupuolella perehdytään internetin tutkimuksen taustoihin. Tutkimuksen pääkäsitteet ovat web 2.0 ja sosiaalinen verkko, jotka molemmat linkittyvät vahvasti vuorovaikutteisuuteen. Tutkimuksessa hyödynnetään erityisesti verkkosivujen luokitteluihin liittyvää tutkimusta sekä internetin vuorovaikutteisuuden tutkimusta. Varsinaisia päälähteitä tutkimuksessa ei ole, vaan teoreettinen viitekehys muodostuu useiden lähteiden yhdistelystä. Tutkimusmenetelmä on sisällönanalyysi. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että asuminen selkeästi kiinnostaa – tai ainakin sen uskotaan kiinnostavan – suomalaisia. Tiukalla rajauksellakin tutkielmaan valikoitui lähes sata asumisaiheista verkkopalvelua. Erilaisia funktioita, joita sivustot toteuttavat, ovat toimiminen muun median sähköisenä jatkeena, tiedon jakaminen sekä toimiminen linkkinä ostajan ja myyjän välillä. Neljäntenä funktiona erottuu palveluiden tarjoaminen. Tutkimustuloksista voi myös päätellä, että suomalaisissa asumisen verkkopalveluissa on paljon kehitettävää – erityisesti vuorovaikutteisuudessa. Sosiaalisen verkon elementtejä käyttää hyväkseen vain viidesosa sivustoista, ja näistäkin lähes puolet on omaksunut vain yhden sosiaalisen verkon elementin. Sisustusaiheisten sivustojen osuus korostuu selvästi vuorovaikutuksellisissa asumisen verkkopalveluissa. Myös esimerkiksi löydetty yhteisöllisyys on pääasiassa sisustusaiheista ajatustenvaihtoa käyttäjien kesken. Tutkimus on toimeksianto Osuuskunta Suomen Asuntomessuilta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: verkkoviestintä
sosiaalinen media
WWW-sivut
asuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record