Statuksen tavoittelun vaikutus kulutukseen ja hyvinvointiin

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11957
Titel: Statuksen tavoittelun vaikutus kulutukseen ja hyvinvointiin
Författare: Peltonen, Mai
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2008-05-12
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11957
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Vaikuttaako yksilön hyvinvointiin vain absoluuttinen elintaso vai onko suhteellisillakin tuloilla merkitystä? Jos vain absoluuttinen kulutus vaikuttaa onnellisuuden kokemiseen, niin miksi keskimääräinen itsearvioitu hyvinvointi ei ole noussut vaikka talouskasvun ansiosta käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet merkittävästi? Empiiriset tutkimukset antavat viitteitä siitä, että hyvinvointiin vaikuttaa absoluuttisten tulojen lisäksi yksilön suhteellinen asema yhteiskunnassa. Tutkielmassa tarkastellaan kulutuskäyttäytymistä tilanteessa, jossa yksilöt pyrkivät saavuttamaan mahdollisimman korkean hyötytason maksimoimalla absoluuttista kulutustaan ja tavoittelemalla mahdollisimman korkeaa asemaa sosiaalisessa hierarkiassa. Statuksen tavoittelu aiheuttaa kuitenkin väistämättä negatiivisia ulkoisvaikutuksia, kun yhden yksilön statuksen kohoaminen tarkoittaa alentunutta statusta jollekin toiselle. Statuksen tavoittelun vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen tarkastellaan Frankin (1985b) mallissa allokoimalla kulutus status- ja yksityishyödykkeen välillä. Tasapainossa ollaan vangin dilemman kaltaisessa tilanteessa, jossa statuskulutuksen taso on liian korkea ja yhteisellä sopimuksella kaikki voisivat saavuttaa korkeamman hyötytason. Nähdään myös, että informaation epätäydellisyys antaa yksilöille mahdollisuuden manipuloida kulutuskoriaan signaloidakseen todellisuutta korkeampaa kyvykkyyttä. Kuluttajien keskinäinen kilpailu rajatuista paikoista sosiaalisessa hierarkiassa on muotoiltu statuspeliksi Hopkinsin ja Kornienkon (2004) mallissa, jonka avulla tarkastellaan tulojakaumassa tapahtuvien eksogeenisten muutosten vaikutuksia hyvinvointiin eri tulotasoilla. Yhteiskunnan vaurastuminen kiihdyttää kilpailua statuksesta ja tarjoaa näin ollen selityksen Easterlinin paradoksille. Merkittävien negatiivisten ulkoisvaikutusten olemassaolo tarjoaa perusteen julkisen vallan puuttumiselle markkinoiden toimintaan. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti statushyödykkeelle asetetun kulutusveron mahdollisuuksia kannustaa yksilöt valitsemaan tasapaino, joka olisi saavutettavissa myös yhteisellä sopimuksella. Statushyödykkeen kulutusveron asettamiseen ja käyttöönottoon liittyvien ongelmien vuoksi tarkastellaan myös tuloverotuksen keinoja hillitä statuskilpailua. Tutkielmassa on pyritty arvioimaan, voidaanko statuspreferenssit huomioonottavilla kuluttajanteorian malleilla selittää empiirisiä ilmiöitä, joihin perinteinen, preferenssien absoluuttisuudesta lähtevä kuluttajanteoria ei ole onnistunut vastaamaan. Käytetyt mallit luovat melko realistisen kuvan havaitusta maailmasta ja ihmisten käyttäytymisestä, ja todella tuottavat tuloksia, jotka ovat yhteneviä empiiristen havaintojen kanssa. Negatiivisten ulkoisvaikutuksien todellisen suuruuden selvittämiseksi tarvittaisiin laajempaa tutkimusta, samoin kuin veropolitiikan vaikutuksien arvioimiseksi.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalinen asema
kulutuskäyttäytyminen
ulkoisvaikutukset
tulonjako
eriarvoisuus


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.11Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post