Yritysten sota markkinaosuuksista – Kauppalehti ja Taloussanomat metafora-analyysissa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11962
Title: Yritysten sota markkinaosuuksista – Kauppalehti ja Taloussanomat metafora-analyysissa
Author: Lehto, Tuomas Kristian
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee metaforien käyttöä talousjournalismissa ja metaforien kautta välittyviä ideologioita. Aihevalinnan taustalla on talousjournalismin aseman vahvistuminen mediakentässä ja se seikka, että talousuutiset vaikuttavat usein objektiivisuuden sijaan ajavan tiettyjä selkeitä arvoja – mikä tutkielman aineiston perusteella pitää paikkansa. Aineistoksi valikoituivat yhden päivän Kauppalehti ja Taloussanomat helmikuun 5. päivältä 2003. Kyseessä ovat Suomen ainoat viitenä päivänä viikossa ilmestyvät, talousuutisiin keskittyvät sanomalehdet. Käytetty metaforan määritelmä ja menetelmä syntyivät pääasiassa George Lakoffin ja Mark Johnsonin (1980) sekä Iina Hellstenin (1997) töiden pohjalta. Olennaista työni kannalta on, että konstruktivismin ajatusten mukaisesti kielen nähdään voivan vaikuttaa ihmisten kuvaan maailmasta ja sitä kautta heidän toimintaansa. Metaforien käyttö taas on osa retoriikkaa, jonka ominta aluetta ovat arvosidonnaiset kysymykset. Tätä kautta päästään ideologian käsitteeseen. Tärkein tutkimuskysymykseni on: millaisia metaforia aineistoni talousuutisissa esiintyy ja mitä ne kertovat aineiston tekstien välittämästä ideologiasta, tai ideologioista? Löydetyt metaforat jaetaan analyysiosuudessa Lakoffin & Johnsonin ja Hellstenin ajatusten pohjalta ryhmiin, joista merkittävimmiksi muodostuivat kehollisten ja strukturaalisten metaforien ryhmät. Edelliseen kuuluvat muun muassa korkeuden ja kasvun käsitteiden metaforinen käyttö sekä erilaisten talouden ilmiöiden elollistaminen. Viimeksimainittuun taas kuuluvat esimerkiksi sota-, urheilu-, lääketiede-, liikenne-, rakennus- ja taidemetaforat. Näistä osa oli aiempien tutkimusten (mm. Koistinen 1998, Allén et al.1992) perusteella odotettuja, osa taas uusia. Esimerkiksi liikenne-, rakennus- ja taidemetaforia en aiemmista talousjournalismia käsittelevistä tutkimuksista tai artikkeleista löytänyt. Analyysin pohjalta rakentuu kaksi laajaa ideologista rakennetta. Ensinnäkin metaforien kautta löytyi suositus aggressiiviseen pyrkimykseen olla muita parempi sekä vahvempi ja siten kasvattaa voittoja. Toiseksi nousevat esille ominaisuudet, joita talouden toimijalla – esimerkiksi yrityksellä – tulisi olla menestyäkseen. Näitä ovat suuruus, tehokkuus, kovuus, nopeus ja keveys. Myös valtiontalouden tulisi olla tehokas, ja esimerkiksi verojen alhaisia. Muita merkillepantavia asioita ovat talouden ja sen eri osa-alueiden näyttäytyminen elollisina olioina tai luonnonilmiöinä, joiden oikkuihin ihmiset eivät voi vaikuttaa; naisten marginalisoiminen muutenkin kuin maskuliinisuutta korostavien metaforien kautta; yksioikoinen, lähes rasistinen suhtautuminen muihin kuin länsimaihin sekä voimakas keskittyminen niihin asioihin, jotka ovat muutettavissa numeroiksi. Lopuksi ehdotetaan vaihtoehtoisia metaforisointeja, jotka edesauttaisivat ajatusta ihmisten ehdoilla ja pitkäjänteisemmin toimivasta talousjärjestelmästä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11962
Date: 2004-04-05
Subject: journalismi
talousjournalismi
metafora
ideologiat
Kauppalehti
Taloussanomat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record