Valinnan vapaus ja yhdenmukaisuuden pakko : vapaaehtoinen lapsettomuus internetkeskusteluissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11964
Title: Valinnan vapaus ja yhdenmukaisuuden pakko : vapaaehtoinen lapsettomuus internetkeskusteluissa
Author: Jalagin, Kati
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11964
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaista julkista keskustelua internetin keskustelupalstoilla käydään vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja lasten hankinnasta. Tutkimusta taustoittaa perheen murrokseen liittyvä sosiologinen keskustelu, jonka keskiössä on perheen perustaminen. Tässä perhesosiologisessa keskustelussa vapaaehtoinen lapsettomuus näyttäytyy ”normaalille” ydinperheelle vaihtoehtoisena elämäntapana. Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä vuosina 2003-2005 julkaistusta internetkeskustelusta, joissa keskustellaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja lasten hankinnasta. Analysoinnin kohteena ovat yhteensä 153 keskustelijan, joista suurin osa on naisia, esittämät puheenvuorot. Jaottelin internetkeskustelijat lasten hankintaan liittyvien näkemysten mukaisesti ”lapsettomiin”, ”lapsellisiin” ja ”mielipiteen esittäjiin”. Tutkimusmenetelmänä on käytetty tekstianalyysiä joka mukailee grounded theorylle ominaista analysointitapaa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat ajatukset liittyen valintaan ja normeihin. Vapaaehtoinen lapsettomuus on toisaalta tulosta vapaasta lapsettoman elämäntavan valinnasta. Toisaalta valintaan kohdistuu normatiivisuutta, jolloin oletetaan, että yhteiskunnan jäsenten tulisi toimia yhdenmukaisesti. Tällöin ajatus vapaudesta rikkoutuu. Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä ovat Ulrich Beckin ja Elisabeth Beck-Gernsheimin, Anthony Giddensin, Frank Furedin sekä Riitta Jallinojan sosiologiset kirjoitukset. Aineistosta nousi esille erottelu ”meihin” ja ”heihin”, jossa lapsettomat keskustelijat edustavat ”meitä” ja muu ympäristö sekä ”lapselliset” keskustelijat edustavat ”heitä”. Tutkimustulokset vahvistavat vapaaehtoisesti lapsettomaan elämäntapaan liittyvän ambivalenttiuden: siinä yhdistyy samanaikaisesti valinnan vapaus ja yhdenmukaisuuden pakko. Tutkimuksen lapsettomilla keskustelijoilla on ”normaalista” lasten hankintaan liittyvästä normista poikkeavina yksilöinä selontekovelvollisuus: he joutuvat perustelemaan elämänvalintaansa muille. Lapsettomien individualistisissa näkemyksissä korostuvat oma riittämättömyys suhteessa ”hyvän” äitiyden normin vaatimuksiin ja negatiivinen suhtautuminen äitiyteen. ”Lapsellisten” familistisissa näkemyksissä korostuu äitiyden ihanuus. Lapsettomilla ja muulla ympäristöllä, jonka piiriin ”lapselliset” kuuluvat, on keskenään ristiriitainen näkemys ”oikeanlaisesta elämäntavasta”, jonka mukaan naisten kuuluu tehdä lapsia. Keskustelijat, jotka puhuvat erilaisuuden hyväksynnän puolesta, näyttävät ratkaisevan tämän ristiriidan, jolloin lapseton elämäntapa muuttuu normaaliksi ja hyväksyttäväksi elämänvalinnaksi. Keskustelijoiden näkemykset osoittavat normatiivisuutta heidän pohtiessaan, milloin päätös hankkia tai olla hankkimatta lapsia on hyväksyttävää. Lasten hankkimattomuus hyväksytään silloin, kun olosuhteet eivät ole otolliset lasten hankinnalle. Lasten hankinta hyväksytään, jos se perustuu haluun ja olosuhteet ovat otolliset tulevia lapsia ajatellen. Ympäristön painostus harmitta lapsettomia keskustelijoita. Painostuksen sijaan ympäristöltä halutaan hyväksyntää ja ymmärrystä. Lapsettomat kokevat lisäksi, että naisia syyllistetään lasten hankkimattomuudesta. Äitiyden ei nähdä kuuluvan automaattisesti naisen identiteettiin. Lasten hankinta nähdään naisten ja miesten yhteisenä asiana. Keskustelijat vierastavat ajatusta, jonka mukaan lapsien hankinnalla turvattaisiin vanhuuden päivät. He huomioivat elämän sunnitteluprojektissaan tulevan vanhuutensa. Oman elämänvalinnan tulee tuntua myös vanhuudessa hyvältä ratkaisulta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lapsettomuus
vaihtoehtoinen elämäntapa
valinta
normit
verkkokeskustelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record