Kosovon transitioprosessi F. W. Riggsin prismaattisen mallin valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11970
Title: Kosovon transitioprosessi F. W. Riggsin prismaattisen mallin valossa
Author: Paarma, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-30
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11970
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tutkimuskohde on Serbia-Montenegroon kuuluvan Kosovon maakunnan hallinnon transitioprosessi. Kosovo kuuluu entisen Jugoslavian alueeseen ja sen transitiota leimaavat jälkisosialistisille yhteiskunnille ominaiset piirteet. Tutkimuksen tarkoitus on perehtyä Kosovon hallinnon transitioprosessiin Fred Warren Riggsin prismaattisen mallin valossa. Keskeinen kysymys on, toteutuuko Riggsin prismaattiselle yhteiskunnalle määrittelemät erityispiirteet Kosovossa. Riggsin prismaattinen malli kuvaa muutosyhteiskuntaa, joka on diffuusin, eli maatalousvaltaisen ja diffraktoituneen eli teollistuneen yhteiskunnan välimuoto. Lisäksi tarkastellaan, onko Riggsin 1950 - 1970 - luvuilla kehittämä malli universaali: onko se käyttökelpoinen tutkittaessa jälkisosialistisen ja monia erityispiirteitä omaavan Kosovon transitiota. Tutkielma on yhden tapauksen deskriptiivinen tapaustutkimus, jossa pureudutaan Kosovon hallinnon transitioprosessin tämänhetkiseen vaiheeseen. Kosovo on monietninen yhteisö, jonka suurin väestöryhmä on albaanit ja toiseksi suurin serbit. Kosovosta tuli kansainvälisen yhteisön protektoraatti vuonna 1999, kun se siirtyi YK:n hallintaan. Maakunnan albaaniväestö haluaa Kosovon itsenäistyvän Serbia-Montenegrosta, mutta Serbia ei halua myöntää maakunnalle itsenäisyyttä. Kansainvälinen yhteisö ei ole ottanut kantaa Kosovon tulevaan statukseen. Tällä hetkellä maakunta nauttii laajaa autonomiaa. Työn keskeisintä lähdeaineistoa ovat prismaattista mallia käsittelevä materiaali, etenkin F.W. Riggsin ”Administration in Developing Countries - The Theory of Prismatic Society” (1964) sekä Kosovon YK-mission UNMIKin toimintaa koskeva dokumentaatio. Analysoitaessa Kosovon muutosprosessia muodostavat kahden Kosovossa työskennelleen YK-asiantuntijan haastattelut tärkeän lisän lähdeaineistolle. Tutkielman keskeinen tulos on, että Kosovon hallinnon transitioprosessi mukailee melko pitkälle prismaattista mallia. Prismaattinen malli osoittautuu käyttökelpoiseksi viitekehykseksi myös 2000-luvun transitiotutkimuksessa. Kosovon transitioprosessia leimaavat kuitenkin maakunnan ominaispiirteet, kuten määrittelemätön tulevaisuuden status sekä jatkuvat etniset yhteenotot. Nämä ratkaisemattomat kysymykset tullevat tulevaisuudessakin vaikuttamaan Kosovon transitioprosessin kulkuun. Transitioyhteisön on vaikea kulkea kohti muutosta kun muutoksen päämäärästä ei ole yksimielisyyttä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Riggs, F. W.
Kosovo
transitio
YK
prismaattinen malli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record