Palestiinan vapautusjärjestö kansainvälisen politiikan toimijana: asiakysymysparadigman näkökulma

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11975
Titel: Palestiinan vapautusjärjestö kansainvälisen politiikan toimijana: asiakysymysparadigman näkökulma
Författare: Puttonen, Marjut
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2000-04-19
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11975
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tutkielman tavoite on määritellä Palestiinan vapautusjärjestö (PLO) kansainvälisen politiikan toimijana ja eritellä siinä tapahtunutta muutosta. Teoriaperusta kiinnittyy Richard W. Mansbachin ja John A. Vasquezin muotoilemaan asiakysymysparadigmaan, jonka he esittelivät teoksessaan In Search of Theory: A New Paradigm for Global Politics (1981). Käytetty tutkimusmenetelmä on kuvaileva, kvalitatiivinen ja kronologinen historiantutkimuksen menetelmä, jota käsitteenmäärittelyt jäsentävät. Asiakysymyparadigma pitää valtioiden ohella myös muita toimijoita, kuten kansallisia vapautusliikkeitä, merkittävinä kansainvälisen politiikan toimijoina. Paradigman avainmuuttujat ovat toimija ja asiakysymys. Kansainvälisen politiikan toimijat kamppailevat asiakysymyksistä, eivät vallasta. Politiikka käsitetään arvojen auktoritatiiviseksi jakamiseksi asiakysymysten ratkaisemisen kautta. Palestiinan vapautusjärjestö on yhden asiakysymyksen toimija. Sen asiakysymys on omaan valtioon tähtäävä palestiinalainen nationalismi, jota se pyrkinyt pitämään globaalin politiikan agendalla. Asiakysymyksen sisältö on muuttunut Israelin tuhoamisesta kahden valtion -ratkaisumallin hyväksymiseen. Myös käytettävissä olevat keinot ovat muuttuneet aseellisesta taistelusta diplomatiaan. Samasta panoksesta kilpaileva toimija on juutalainen nationalismi, jolla tosiasiallisesti on jo hallussaan kilpailun kohteena oleva panos, historiallisen Palestiinan mandaatin alueen hallinta. Palestiinalainen nationalismi on täten asiakysymysparadigman määrittelemä toimijaperäinen deprivaatioasiakysymys. Empiirisen osuuden lähteinä olen käyttänyt lähinnä sekundääristä aineistoa, koska tutkielman tarkoitus ei ole PLO:n historiikin kirjoittaminen.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Palestiinan vapautusjärjestö - nationalismi
kansallisuusliikkeet - vapautusliikkeet - Lähi-itä
asiakysymysparadigma - kansainvälinen politiikka


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.57Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post