Palestiinan vapautusjärjestö kansainvälisen politiikan toimijana: asiakysymysparadigman näkökulma

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Puttonen, Marjut
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:47:57Z
dc.date.available 2009-09-08T09:47:57Z
dc.date.issued 2000-04-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11975
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielman tavoite on määritellä Palestiinan vapautusjärjestö (PLO) kansainvälisen politiikan toimijana ja eritellä siinä tapahtunutta muutosta. Teoriaperusta kiinnittyy Richard W. Mansbachin ja John A. Vasquezin muotoilemaan asiakysymysparadigmaan, jonka he esittelivät teoksessaan In Search of Theory: A New Paradigm for Global Politics (1981). Käytetty tutkimusmenetelmä on kuvaileva, kvalitatiivinen ja kronologinen historiantutkimuksen menetelmä, jota käsitteenmäärittelyt jäsentävät. Asiakysymyparadigma pitää valtioiden ohella myös muita toimijoita, kuten kansallisia vapautusliikkeitä, merkittävinä kansainvälisen politiikan toimijoina. Paradigman avainmuuttujat ovat toimija ja asiakysymys. Kansainvälisen politiikan toimijat kamppailevat asiakysymyksistä, eivät vallasta. Politiikka käsitetään arvojen auktoritatiiviseksi jakamiseksi asiakysymysten ratkaisemisen kautta. Palestiinan vapautusjärjestö on yhden asiakysymyksen toimija. Sen asiakysymys on omaan valtioon tähtäävä palestiinalainen nationalismi, jota se pyrkinyt pitämään globaalin politiikan agendalla. Asiakysymyksen sisältö on muuttunut Israelin tuhoamisesta kahden valtion -ratkaisumallin hyväksymiseen. Myös käytettävissä olevat keinot ovat muuttuneet aseellisesta taistelusta diplomatiaan. Samasta panoksesta kilpaileva toimija on juutalainen nationalismi, jolla tosiasiallisesti on jo hallussaan kilpailun kohteena oleva panos, historiallisen Palestiinan mandaatin alueen hallinta. Palestiinalainen nationalismi on täten asiakysymysparadigman määrittelemä toimijaperäinen deprivaatioasiakysymys. Empiirisen osuuden lähteinä olen käyttänyt lähinnä sekundääristä aineistoa, koska tutkielman tarkoitus ei ole PLO:n historiikin kirjoittaminen. en
dc.language.iso fi
dc.subject Palestiinan vapautusjärjestö - nationalismi fi
dc.subject kansallisuusliikkeet - vapautusliikkeet - Lähi-itä fi
dc.subject asiakysymysparadigma - kansainvälinen politiikka fi
dc.title Palestiinan vapautusjärjestö kansainvälisen politiikan toimijana: asiakysymysparadigman näkökulma fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record