Striking a balance : housewife in a career-woman’s pantsuit : The modern Indian woman and gendered meanings of cultural capital

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11986
Title: Striking a balance : housewife in a career-woman’s pantsuit : The modern Indian woman and gendered meanings of cultural capital
Author: Ahlqvist, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies
Date: 2008-04-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11986
Thesis level: master's thesis
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning
Abstract: Nouseva suurvalta Intia elää merkittävää yhteiskunnan kulttuuris-taloudellisen muutoksen aikakautta. Erityisesti maan uusi keskiluokka on noussut keskeiseen rooliin sekä taloudellisena toimijana että monien kulttuurillisten ihanteiden edustajana ja sen sanotaankin määrittävän maan tulevaisuuden suuntaa. Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Intian muutosta modernin intialaisnaisen käsitteen kautta ja uuden intialaisen keskiluokan viitekehyksessä. Teoreettisesti työ pohjautuu Pierre Bourdieun kulttuurisen pääoman käsitteeseen, jonka intialainen sosiologi Satish Deshpande esittää ajankohtaisena Intian nyky-yhteiskunnan ja sen keskiluokan yhteiskunnallisen roolin käsitteellistämisen työkaluna. Tutkimus tätä Pro gradu -tutkielmaa varten tehtiin laadullisin menetelmin, jotka koostuvat haastatteluista, printtimediasta kerätystä aineistosta sekä osallistuvasta havainnoinnista kuusi kuukautta kestäneen kenttäjakson aikana Delhissä vuonna 2006. Kulttuurisen pääoman yhdistäminen modernin intialaisnaisen tarkasteluun näyttäytyy tässä työssä merkityksellisenä lähestymistapana: kulttuurisen pääoman sukupuolittuneiden merkitysten analyysi avaa näkökulmia ei vain modernin intialaisnaisen käsitteeseen vaan myös laajemmin nyky-Intian yhteiskuntaan. Tutkielman kantava argumentti on, että vallitseva käsitys modernista intialaisnaisesta urbaanina, korkeasti koulutettuna, urasuuntautuneena ja taloudellisesti itsenäisenä nivoutuu vahvasti keskiluokkaiseen kulttuurisen pääomaan, joka muodostuu identiteeteistä ja kyvyistä / ominaisuuksista. Lisäksi kulutuksen merkitys osana kulttuurista pääomaa saa huomattavia merkityksiä modernin intialaisnaisen perusolemuksessa – moderni intialaisnainen on merkittävä kuluttaja, ja tässä roolissa hän on myös olennainen toimija kulutuksen kulttuurisessa prosessissa. Käyttäessään valinnanvapauttaan kuluttajana moderni intialaisnainen myös elää todeksi oletettua ”voimaantumistaan”, jonka markkinatalous hänelle tarjoaa. Samalla modernin intialaisnaisen yhteiskunnallista asemaa leimaa kuitenkin monisyisen tasapainottelun vaatimus hänen joutuessaan sovittamaan yhteen voimakkaat perinteiset rooliodotukset ja globalisoituvan yhteiskunnan tarjoamat uudet roolit ja mahdollisuudet.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: naiset
intialaiset
keskiluokka
globalisaatio
kulttuurinen pääoma
sukupuoli
sukupuoliroolit
sukupuolittuminen
naistutkimus
Intia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record