Youngsters´ Opinions on Religion and God in the World of Relativism

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11987
Title: Youngsters´ Opinions on Religion and God in the World of Relativism
Alternative title: Enkeleitä onko heitä - Nuorten näkemyksiä uskonnosta ja Jumalasta relativismia korostavassa maailmassa
Author: Jussila, Jonna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2000-03-27
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/11987
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: The licentiate thesis studies young people's opinions on religion and God in the world, which is said to underline the meaning of relativism. The corpus is collected from the Helsingin Sanomat 'youngsters' opinion' column from 1970s, 1980s and 1990s. Writings concerning religion are studied in the light of contemporary sociology and the sociology of religion. What has happened to religion in the process of modernization? Can theories of modernization interpret young people successfully? The corpus is mainly based on tough argumentation between religious and non-religious writers. Additionally, the writings of the 'open minded', and youngsters who 'have their own religion' have contributed important features to the corpus. The research questions focus on the substance of the argumentation: what are the arguments which youngsters use to support and refute religion like? I am also interested in the nature of privatised religion: does it exist in the writings and how can it be described from the point of view of selected sociologists? The approach to the study can be called 'society-analytical'. Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Gianni Vattimo, Thomas Luckmann and Harvie Ferguson are examples of theorists who function as 'research lences' in the study. Writings have been classified and components arising out of them are discovered and understood through the spectrum of the chosen theories. Writings are considered as youngsters' cultural speak about religion. On the other hand, colourful and powerful stories are expected to tell something new about the subject 'modern world and religion'. Wide modernization theory meets the most intimate views of youngsters concerning the changes in the world around us. The study shows how conflicting are the signals that contemporary culture can offer in matters religious. 'Movement' stems from many directions. Young writers opposing religion accuse religious writers of irrationality, lack of autonomy and intolerance. They think that in the contemporary context, autonomy can lead to a world of justice and tolerance. Religion has become incapable of sustaining the ends of good values. Religion is also experienced as something opposed to youth culture. It means abandoning the teenagers' way of life. The metaphors connected with religious people reflect this: weakness, oldness, and immaturity are seen to describe them well. On the other hand, seen through the eyes of other youngsters, the contemporary relative culture is experienced as anxious and meaningless. Many young writers have found the solution in traditional religion. Their writings work as descriptions of returning to the 'metaphysical ground'. When the world of choice appeared to be unbearable, the 'digging' of old religion has started. Christianity still has the function of bringing a sense of meaning to existence. Religion also plays a new role in the life of the young. Instead of dogmatism, the idea of rebuilt private religion lies in its ability to bring a sense of dimension, richness and exoticness to young people's life.Lisensiaattityö 'Enkeleitä onko heitä – nuorten näkemyksiä uskonnosta ja Jumalasta relativismia korostavassa maailmassa' tutkii nuorten uskontoaiheisten mielipidekirjoitusten sisältöä uskontososiologian sekä aikalaisteoreetikoiden näkemysten valossa. Aineisto koostuu Helsingin Sanomien Nuorten Posti -palstan uskontoaiheisista kirjoituksista 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla. Mitä uskonnolle on modernisaatiossa tapahtunut, syntyykö nuorten ajatusten ja aikalaissosiologien välille uskottavaa dialogia? Aineiston kirjoituksia luonnehtii pitkälti uskonvastustajien ja uskovaisten kirjoittajien välinen kiivas kädenvääntö. Oman leimansa antavat myös ne kirjoitukset, jotka asettuvat näiden kirjoitusten 'väliin': suvaitsevaisten tai privaatin uskonnollisuuden omaavien kirjoittajien rooli aineistossa on myös merkittävä. Tutkimuskysymykseni koskevat väittämien sisältöä: mitkä ovat ne keskeisimmät argumentit, joita nuoret tuovat esiin vastustaessaan ja toisaalta puolustaessaan uskoa ja erilaisia uskonnollisia näkökantoja? Lisäksi tutkin privatisoituneen uskonnollisuuden ilmentymistä palstalla: esiintyykö tällaisia kirjoituksia ja mistä niissä lopulta on kysymys? Lähestymistapani on pitkälti yhteiskunta-analyyttinen. Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Gianni Vattimo, Thomas Luckmann ja Harvie Ferguson ovat esimerkkejä teoreetikoista, jotka toimivat tutkimuksessa ikään kuin tutkimuslinsseinä. Uskontoaiheisia kirjoituksia on luokiteltu ja niistä nousevia toistuvia komponentteja tulkitaan ja ymmärretään valittujen teorioiden valossa. Kirjoituksia luetaan nuorten kulttuurisena puheena uskonnosta. Toisaalta pyrkimyksenä on, että nuorten värikkäät ja voimalliset kertomukset voisivat kertoa jotain uutta aiheesta 'jälkimoderni maailma ja uskonnollisuus'. Laaja modernisaatio-projektia käsittelevä teoria kohtaa tutkimuksessa nuorten intiimit käsitykset tästä muutosprojektista ja uskonnosta. Tutkimukseni osoittaa, kuinka ristiriitaisia signaaleja moderniksi tai jälkimoderniksi kutsuttu maailma voi nuorille uskonnollisessa mielessä tarjota. 'Uskonnollista liikettä' tapahtuu hyvin eri suuntiin. Uskonvastustajat syyttävät uskovaisia autonomian, rationaalisuuden ja suvaitsevaisuuden laiminlyömisestä. Heidän mielestään yksilön autonomia johdattaa oikeudenmukaiseen, suvaitsevaiseen maailmaan. Traditionaalisesta uskonnosta on tullut kykenemätön toteuttamaan hyviä päämääriä. Uskonto saatetaan myös kokea nuorisokulttuurin - nuorten omaksi kokeman elämäntavan hylkäämisenä. Uskovaisiin liitetyt metaforat kertovat tästä särmästä: heikkous, vanhuus ja kypsymättömyys kuvaavat muun muassa uskovaisuutta. Toisille nuorille hektinen nykykulttuuri on kuitenkin hyvin ahdistava kokemus, jota parhaiten kuvaa merkityksettömyyden tunne. Moni oli löytänyt ratkaisun uskonnosta. Useat Nuorten Postin kirjoitukset kertovat paluusta metafyysisen perustan pariin. Valintojen maailman käydessä kestämättömäksi on alkanut traditionaalisen uskonnon esiin kaivaminen. Kristinuskolla on yhä tärkeä funktio merkityksellisyyden tuojana. Uskonnolla on kuitenkin myös uudenlaisia merkityksiä nuorten elämässä. Dogmaattisuuden sijasta uudelleen rakennetun privaatin uskonnollisuuden merkitys saattaa piillä kyvyssä tuoda elämään rikkautta, syvällisyyttä ja eksotiikkaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: religion
modernization
youngsters
youth culture
religiosity
christianity - conceptions
uskonto
uudenaikaistuminen
nuoret
uskonnollisuus
kristinusko - käsitykset
nuorisokulttuuri
kristillisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 49.24Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record