Agnes Lundellin jalanjäljissä : sata vuotta naisjuristeja Suomessa kohti oikeustieteellisen koulutuksen ja lakiprofession tasa-arvoa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11997
Title: Agnes Lundellin jalanjäljissä : sata vuotta naisjuristeja Suomessa kohti oikeustieteellisen koulutuksen ja lakiprofession tasa-arvoa
Author: Kajander, Jutta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2006-12-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/11997
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan naisten koulutusmahdollisuuksien avautumista oikeustieteellisellä alalla sekä koulutuksen ja lakimuutosten myötä mahdollistunutta naisten toimimista lakiprofessiossa Suomessa. Oikeustieteellisen alan tilanteen ja kehityksen tarkastelun yleisenä kehyksenä on yhtäältä naisten oikeuksien ja yhteiskunnallisen aseman sekä toisaalta koulutusmahdollisuuksien muuttuminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi työssä tarkastellaan yhteiskunnan suhtautumista johtavissa asemissa, ja erityisesti lakiprofessiossa, toimiviin naisiin sekä profession ja professionalismin määritelmiä ja lakiprofession kehitystä tarkemmin. Koulutuksen ja ammatissa toimimisen alkuvaiheita käydään läpi varsinkin Agnes Lundellin, ensimmäisen suomalaisen naisjuristin, kokemusten kautta. Naisten toimimista yliopistossa tutkijoina ja opettajina tarkastellaan erityisesti Inkeri Anttilan, ensimmäisen oikeustieteestä Suomessa väitelleen naisen ja ensimmäisen oikeustieteellisen tiedekunnan naisprofessorin, uran kautta. Lisäksi käydään läpi yksityisen ja julkisen sektorin vähittäistä avautumista naisjuristeille. Aihepiiristä ei ole tehty aikaisempaa laaja-alaista tutkimusta tästä näkökulmasta. Agnes Lundellin suorittamasta tutkinnosta on kulunut sata vuotta vuonna 2006. Tutkielmassa tarkastellaan sekä koulutusta että ammatissa toimimista eri sektoreilla ja tehtävissä, minkä vuoksi työssä on sekä yliopistokoulutuksen, professiotutkimuksen että oikeustieteen alan kehityksen tarkastelua. Naisten koulutusmahdollisuuksien ja ammatissa toimimisen kysymyksiä on aiemmin käsitelty toisaalta niin naistutkimuksessa, professiotutkimuksessa kuin myös sosiologisessa tutkimuksessa erityisesti naisjuristeista. Naisjuristien yhdistys on myös julkaissut katsauksen yhdistyksen vaiheista. Oikeustieteellinen ala vaikuttaa nykyisin ensi silmäyksellä tasa-arvoiselta. Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan sitä kehitystä, mikä on johtanut alan nykyiseen tilanteeseen ja toisaalta myös selvitetään sitä, onko ala todella tasa-arvoinen. Tavoitteena on kokonaiskuvan saaminen oikeustieteellisen alan koulutuksen ja ammattien kentästä ja naisten toimintamahdollisuuksista siinä kentässä. Siksi työssä on tarpeen tarkastella hyvinkin pitkän ajanjakson kehitystä ja käsitellä kysymystä eri puolilta. Vaikka oikeuden lähes universaali symboli on nainen, oikeustiede on edelleen hyvinkin miesvaltainen ala ympäri maailmaa. Naisjuristit ovat yhä suhteellisen uusia tulokkaita lakiprofessiossa ja joutuvat työssään sopeutumaan ammatin miehiseen kulttuuriin. Juristin ammatti on muuttumassa alaksi, jolla molemmat sukupuolet ovat tasaveroisesti edustettuna, mutta naisjuristit eivät vielä voi todella unohtaa olevansa naisia lakiprofessiossa. Yksittäisten naisten menestyminen ei ole suinkaan merkinnyt sitä, että seuraavien naisten olisi helpompi edetä urallaan. Vaikka suomalainen yhteiskunta on muodollisesti hyvin tasa-arvoinen, on naisten tosiasiallinen oikeudellinen asema monessa suhteessa edelleen heikompi kuin miesten. Yhdenvertaisesta kohtelusta huolimatta naiset jäävät helposti häviölle, koska naisten ja miesten elämä on erilaista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: naistutkimus
juristit – tasa-arvo
naisen asema – Suomi – 1900-luku
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record