Yhteistyökumppaneiden julkaisut

Uusimmat julkaisut

 • Mattila, Kalevi; Haas, Martin; Haikala, Lauri; Jo, Y.-S.; Lehtinen, Kimmo; Leinert, Christoph; Väisänen, Petri (EDP Sciences, 2018)
  Astronomy & Astrophysics
  Context. Dark nebulae display a surface brightness because dust grains scatter light of the general interstellar radiation field (ISRF). High-galactic-latitudes dark nebulae are seen as bright nebulae when surrounded by transparent areas which have less scattered light from the general galactic dust layer. Aims. Photometry of the bright dark nebulae LDN 1780, LDN 1642, and LBN 406 shall be used to derive scattering properties of dust and to investigate the presence of UV fluorescence emission by molecular hydrogen and the extended red emission (ERE). Methods. We used multi-wavelength optical photometry and imaging at ground-based telescopes and archival imaging and spectroscopic UV data from the spaceborn GALEX and SPEAR/FIMS instruments. In the analysis we used Monte Carlo RT and both observational data and synthetic models for the ISRF in the solar neighbourhood. The line-of-sight extinctions through the clouds have been determined using near infrared excesses of background stars and the 200/250 μm far infrared emission by dust as measured using the ISO and Herschel space observatories. Results. The optical surface brightness of the three target clouds can be explained in terms of scattered light. The dust albedo ranges from ~0.58 at 3500 Å to ~0.72 at 7500 Å. The spectral energy distribution of LDN 1780 is explained in terms of optical depth and background scattered light effects instead of the original published suggestion in terms of ERE. The far-ultraviolet surface brightness of LDN 1780 cannot be explained by scattered light only. In LDN 1780, H2 fluorescent emission in the wavelength range 1400–1700 Å has been detected and analysed. Conclusions. Our albedo values are in good agreement with the predictions of the dust model of Weingartner and Draine and with the THEMIS CMM model for evolved core-mantle grains. The distribution of H2 fluorescent emission in LDN 1780 shows a pronounced dichotomy with a strong preference for its southern side where enhanced illumination is impinging from the Sco OB2 association and the O star ζ Oph. A good correlation is found between the H2 fluorescence and a previously mapped 21-cm excess emission. The H2 fluorescence emission in LDN 1780 has been modelled using a PDR code; the resulting values for H2 column density and the total gas density are consistent with the estimates derived from CO observations and optical extinction along the line of sight.
 • Harju, Jorma; Lehtinen, Kimmo; Romney, Jonathan; Petrov, Leonid; Granvik, Mikael; Muinonen, Karri; Bach, Uwe; Poutanen, Markku (IOP Publishing, 2018)
  The occultation of the radio galaxy 0141+268 by the asteroid (372) Palma on 2017 May 15 was observed using six antennas of the Very Long Baseline Array (VLBA). The shadow of Palma crossed the VLBA station at Brewster, Washington. Owing to the wavelength used, and the size and the distance of the asteroid, a diffraction pattern in the Fraunhofer regime was observed. The measurement retrieves both the amplitude and the phase of the diffracted electromagnetic wave. This is the first astronomical measurement of the phase shift caused by diffraction. The maximum phase shift is sensitive to the effective diameter of the asteroid. The bright spot at the shadow's center, the so called Arago-Poisson spot, is clearly detected in the amplitude time-series, and its strength is a good indicator of the closest angular distance between the center of the asteroid and the radio source. A sample of random shapes constructed using a Markov chain Monte Carlo algorithm suggests that the silhouette of Palma deviates from a perfect circle by 26 +/- 13%. The best-fitting random shapes resemble each other, and we suggest their average approximates the shape of the silhouette at the time of the occultation. The effective diameter obtained for Palma, 192.1 +/- 4.8 km, is in excellent agreement with recent estimates from thermal modeling of mid-infrared photometry. Finally, our computations show that because of the high positional accuracy, a single radio interferometric occultation measurement can reduce the long-term ephemeris uncertainty by an order of magnitude.
 • Mäkinen, Irma; Sainio, Pirjo (Suomen ympäristökeskus, 2005)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 326
 • Mäkinen, Irma; Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2004)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 325
 • Kansaneläkelaitos Kela; Folkpensionsanstalten FPA; Social Insurance Institution of Finland Kela (Kela, 2018)
 • Mäkinen, Irma; Järvinen, Olli; Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2005)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 324
 • Mäkinen, Irma; Järvinen, Olli; Pönni, Seppo; Joutti, Anneli; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2005)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 322
 • Mäkinen, Irma; Järvinen, Olli; Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2005)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 321
 • Mäkinen, Irma; Sainio, Pirjo; Pönni, Seppo (Suomen ympäristökeskus, 2004)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 314
 • Mäkinen, Irma; Järvinen, Olli; Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2005)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 313
 • Mäkinen, Irma; Sainio, Pirjo; Erkomaa, Kirsti; Huhtala, Sami (Suomen ympäristökeskus, 2005)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 312
 • Mäkinen, Irma; Huhtala, Sami; Järvinen, Olli; Korhonen, Kaija; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2004)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 307
 • Mäkinen, Irma; Huhtala, Sami; Järvinen, Olli; Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2004)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 305
 • Mäkinen, Irma; Huhtala, Sami; Nuutinen, Jari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2004)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 304
 • Mäkinen, Irma; Huhtala, Sami; Järvinen, Olli; Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2004)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 301
 • Mäkinen, Irma; Huhtala, Sami; Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2004)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 296
 • Tuorila, Laura (2018)
  Kinesis
  Laura Tuorilan kirjassa Paikan baletti - kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä tarkastellaan kehon liikkeen ja tilan välistä suhdetta. Liikettä tarkastellaan ensin havaitsemisen tasolla ja sitten laajemmin henkilökohtaista ja sosiaalista tilaa rakentavana toimintana. Mielenkiinnon kohteena on julkinen kaupunkiympäristö ja ihmisen arjen toiminnoissa tapahtuva liike. Rakennetussa ympäristössä liikkumista on usein tarkasteltu liikenteenä. Toinen toistuva tapa lähestyä asiaa on ollut romantisoitu matka. Kirjassa asetutaan näiden tarkastelutasojen välille ja tutkitaan arjen liikkeeseen liittyviä henkilökohtaisia tekijöitä. Esitellystä teoriasta johdetaan periaatteet kehon liikettä monipuolisesti huomioivalle julkisen kaupunkiympäristön suunnittelulle. Kirjoittaja Laura Tuorila on tilasuunnittelija ja tanssija. Kirjassa eritelty ja artikuloitu kehollinen tieto perustuu Tuorilan tanssijakokemukseen koreografi Willi Dornerin teoksessa Bodies in Urban Spaces.
 • Saastamoinen, Leena K; Maljanen, Timo; Martikainen, Jaana; Valaste, Maria; Mikkola, Hennamari (Kela, 2018)
  Työpapereita 145
  Lääkehoitojen kustannuksia rahoittavat pääasiassa sairausvakuutus, kunnat ja potilaat. Lääkkeiden monikanavaisen rahoituksen on esitetty johtavan osaoptimointiin, jolloin rahoitusvastuuta pyritään siirtämään toiselle osapuolelle. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella sosiaali- ja terveydenhuolto integroitiin vuoden 2010 alussa saman budjetin ja johdon alaisuuteen. Integraation mahdollisia vaikutuksia lääkekustannuksiin ei ole tutkittu aikaisemmin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, miten Eksote-alueen lääkekustannukset muuttuivat integroinnin seurauksena, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyi yksittäisiltä kunnilta suuremmalle organisaatiolle rahoitusvastuiden pysyessä muuttumattomina. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin, miten lääkekustannukset muuttuisivat, jos palveluasumisen piirissä olevien potilaiden käyttämien lääkkeiden rahoitusvastuu siirrettäisiin sairausvakuutukselta ja potilailta sote-yksikölle. Raportissa kuvaamme myös muutosta sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksissa. Integraation vaikutuksia tarkasteltiin vertaamalla Eksote-alueen lääkekustannusten sekä sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannusten kehitystä koko maan sekä kahden erillisistä kunnista koostuvan vertailualueen kustannuskehityksiin. Laitosten lääkekustannusten tarkastelussa käytettiin Lääkehoidon turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tietoja lääketukkukauppojen tukkuhintaisesta myynnistä laitoksiin vuosina 2003–2015 ja avohoidon reseptilääkkeiden kustannusten tarkastelussa käytettiin Kelan reseptitiedoston tietoja vuosina 2003–2015 korvatuista avohoidon reseptilääkeostoista. Sosiaali- ja terveystoimen kustannustietoina on käytetty tammikuussa 2015 päivitettyjä Sotkanetin tietoja sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksista vuosilta 2003–2013. Kuntien vastuulla olevat laitoshoidon lääkekustannukset näyttivät lisääntyneen integraation aikana Eksote-alueella jonkin verran nopeammin kuin koko maassa. Sairausvakuutuksen ja potilaiden vastuulla olevat avohoidon lääkekustannukset kehittyivät sen sijaan integraation aikana Eksote-alueella saman tyyppisesti kuin vertailualueilla. Kuntien vastuulla olevien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannusten kasvu hidastui integraation aikana. Palveluasumisen piirissä olevien henkilöiden lääkkeiden rahoitusvastuun siirto sote-yksiköille merkitsisi huomattavia säästöjä, joista hyötyisivät potilaat julkisen rahoituksen määrän pysyessä lähes ennallaan.
 • Lidåkra, Jacob (2018)
  There is a wide consensus, that it takes 10 000 hours of deliberate practice to achieve mastery, however this long road is not easy to follow. Self-regulation, co-regulation and musical agency are important aspects of deliberate practice, and as these concepts are budding in the beginner student it is important to investigate how they affect the early stages of practicing. This study aims to deepen the understanding of how self-regulation, co-regulation and musical agency influences an eight year old piano student's practicing. This study was conducted as a single case study using video recorded practising sessions and the findings are presented as a synthesis of the data building on the theoretical framework of G. McPherson and J. Renwick (2001). The results suggest that the developing musical agency of the student supports her negotiations of self-regulation, but can be a hindrance in a co-regulated environment.
 • Kansaneläkelaitos Kela; Folkpensionsanstalten FPA; Social Insurance Institution of Finland Kela (Kela, 2018)

Näytä lisää