Partner sub-repositories

Recent Submissions

 • Tsuruta, Aki (Finnish Meteorological Institute, 2017)
  Finnish Meteorological Institute Contributions 141
  Ensemble Kalman filter (EnKF) is a useful Bayesian inverse modelling method to make inference of the states of interest from observations, especially in non-linear systems with a large number of states to be estimated. This thesis presents an application of EnKF in estimation of global and regional methane budgets, where methane fluxes are inferred from atmospheric methane concentration observations. The modelling system here requires a highly non-linear atmospheric transport model to convert the state space on to the observation space, and an optimization in both spatial and temporal dimensions is desired. Methane is an important greenhouse gas, strongly influenced by anthropogenic activities, whose atmospheric concentration increased more than twice since pre-industrial times. Although its source and sink processes have been studied extensively, the mechanisms behind the increase in the 21st century atmospheric methane concentrations are still not fully understood. In this thesis, contributions of anthropogenic and natural sources to the increase in the atmospheric methane concentrations are studied by estimating the global and regional methane fluxes from anthropogenic and biospheric sources for the 21st century using an EnKF based data assimilation system (CarbonTracker Europe-CH4; CTE-CH4). The model was evaluated using assimilated in situ atmospheric concentration observations and various non-assimilated observations, and the model sensitivity to several setups and inputs was examined to assess the consistency of the model estimates. The key findings of this thesis include: 1) large enough ensemble size, appropriate prior error covariance, and good observation coverage are important to obtain consistent and reliable estimates, 2) CTE-CH4 was able to identify the locations and sources of the emissions that possibly contribute significantly to the increase in the atmospheric concentrations after 2007 (the Tropical and extra Tropical anthropogenic emissions), 3) Europe was found to have an insignificant or negative influence on the increase in the atmospheric CH4 concentrations in the 21st century, 4) CTE-CH4 was able to produce flux estimates that are generally consistent with various observations, but 5) the estimated fluxes are still sensitive to the number of parameters, atmospheric transport and spatial distribution of the prior fluxes.
 • Kovanen, Janne; Sarjakoski, Tapani (ACM, 2015)
  Vol. 1, Issue 2, Article 8
 • Lehtinen, Jade (2017)
  Positio - paikkatiedon erikoislehti
 • Mäkilä, P; Luona-Helminen, R; Kuusisto, H (Kela, 2017)
  Työpapereita 131
  Tausta: Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle. Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia ja kansantalouden kustannuksia ja on yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Neurologista sairautta sairastaville kuntoutujille arjen fyysinen aktiivisuus ja liikunnan harrastaminen saattaa olla ongelmallista. Kun fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan toteuttamisen edellytykset ovat kunnossa, edistetään terveyttä ja hyvinvointia, vähennetään eriarvoisuutta sekä tuetaan ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Tutkimuksessa Liikunta kuntoutuksen tukena selvitettiin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa saavien kuntoutujien liikunnan harrastamista edistäviä ja rajoittavia tekijöitä sekä Kelan avoterapiastandardin sisältämää liikuntakokeilumahdollisuuden käyttöä. Menetelmät: Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa saavat neurologista sairautta sairastavat suomen- ja ruotsinkieliset kuntoutujat Varsinais-Suomen alueella (N = 564), Kelan järjestämän fysioterapian palveluntuottajat, joilla on vaikeavammaisia neurologisia kuntoutujia (Loimaa, Paimio, Turku ja Uusikaupunki) (n = 59) sekä näiden kuntien erityisliikunnasta vastaavat työntekijät (n = 4). Kuntoutujien aineisto poimittiin Kelan rekisteristä. Tutkimukseen vastasi 219 kuntoutujaa (38,8 %), 22 fysioterapeuttia (37,2 %) ja 2 kahden kunnan erityisliikunnasta vastaavaa työntekijää. Tutkimus toteutettiin kyselynä kuntoutujille sekä puhelinhaastatteluna ja sähköpostikyselynä fysioterapeuteille ja kunnan liikuntatoimen työntekijöille. Tulokset: Kyselyyn vastanneet kuntoutujat harrastivat eniten kävelyä tai juoksua, uintia tai vesijuoksua, luonnossa liikkumista ja kuntosaliharjoittelua. Luonnossa liikkumista, uintia tai vesijuoksua, kuntosaliharjoittelua ja tanssia sekä keilailua ja ratsastusta halusivat harrastaa myös ne kuntoutujat, jotka eivät aikaisemmin olleet harrastaneet näitä lajeja. Avoterapiastandardiin kuuluvaa liikuntakokeilumahdollisuutta oli hyödynnetty 58 vastaajan (26,7 %) fysioterapiassa. Nykyistä liikunnan harrastamista kohtalaisesti edistivät vastaajan tietämys liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä perheenjäsenten asenteet ja rajoitti merkittävästi neurologinen oire. Liikunnan harrastamista lievästi edistävät oma motivaatio liikkua ja oma asenne, avustaja, asiantuntijoiden ohjaus, kuljetusjärjestelyt ja liikuntakaveri. Lievästi nykyistä liikunnan harrastamista rajoittivat vastaajan liikunnalliset taidot sekä taloudellinen tilanne. Fysioterapeutit ja liikuntatoimi halusivat kehittää neurologista sairautta sairastavien kuntoutujien liikuntamahdollisuuksia ja toivoivat lisää tiedottamista kunnan liikuntapalveluista ja Kelan avoterapiastandardin käytöstä. Johtopäätökset: Neurologista sairautta sairastavat kuntoutujat, fysioterapeutit ja kunnan erityisliikunnan työntekijät kannattivat avoterapiastandardin liikuntakokeilumahdollisuuden käyttöä, mikäli liikuntatoiminnan edellytykset ovat kunnossa. Hyvin toteutettuna liikunta tukee kuntoutumista.
 • Stout, Susan L.; Royo, Alejandro A.; deCalesta, David S.; McAleese, Kevin; Finley, James C. (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(supplement A, 2013): 50-64
 • Bouchard, Krystle; Wiedenhoeft, Jane E.; Wydeven, Adrian P.; Rooney, Thomas P. (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(supplement A, 2013): 43-49
 • Köster, Egle; Köster, Kajar; Aurela, Mika; Laurila, Tuomas; Berninger, Frank; Lohila, Annalea; Pumpanen, Jukka (Boreal Environmental Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(supplement A, 2013): 35-42
 • Metslaid, Marek; Palli, Timo; Randveer, Tiit; Sims, Allan; Jõgiste, Kalev; Stanturf, John A. (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(supplement A, 2013): 25-34
 • Nummi, Petri; Kuuluvainen, Timo (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(supplement A, 2013): 13-24
 • Hannon, Gina E.; Bradshaw, Richard H. W. (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(supplement A, 2013): 4-12
 • Vodde, Floor; Köster, Kajar; Metslaid, Marek; Kuuluvainen, Timo (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(supplement A, 2013): 1-3
 • Flener, Claude (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(2013): 6, 488-502
 • Kaitaranta, Joni; Niemistö, Juha; Buhvestova, Olga; Nurminen, Leena (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(2013): 6, 473-487
 • Jaakkola, Lotta M.; Heiskanen, Miia M.; Lensu, Anssi M.; Kuitunen, Markku T. (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(2013): 6, 459-472
 • Tolvanen, Harri; Suominen, Tapio; Kalliola, Risto (Boreal Environment Publishing Board, 2013)
  Boreal Environment Research 18(2013): 6, 446-458