Partner sub-repositories

Recent Submissions

 • Unknown author (Vesihallitus, 1986)
  Vesihallituksen monistesarja 441
 • Unknown author (Vesihallitus, 1985)
  Vesihallituksen monistesarja 364
 • Unknown author (Vesihallitus, 1985)
  Vesihallituksen monistesarja 305
 • Unknown author (Vesihallitus, 1980)
  Vesihallituksen monistesarja 36
 • Unknown author (Vesihallitus, 1979)
  Vesihallitus. Tiedotus 180
 • Malve, Olli; Salo, Simo; Lehtoranta, Jouni; Verta, Matti (Suomen ympäristökeskus, 1999)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 143
 • Aitamurto, Seppo (Suomen ympäristökeskus, 1996)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 53
 • Ruohtula, Jukka (Suomen ympäristökeskus, 1996)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 11
 • Laakso, Mikael (University of Helsinki, 2015)
  Nordica Helsingiensia
  Engagement in learning activities enhance the level of learning among students. However, when class sizes grow, such engagement can be difficult to achieve. The learning methods that work well in small classes might not work as well, or even be practically feasible, in large lecture halls. When students remain anonymous and cannot be given individual attention there is a challenge in ensuring high quality learning. In an attempt to address this challenge, the study explores ways to pro- mote active learning in the context of large lecture classes. Based on a review of the fundamentals of active learning in the literature, this article presents a range of methods that can be used to facilitate active learning among students in larger classes. Concluding the article is a description of a practical implementation where some of the suggested learning activities are applied and discussed in the context of an actual university course at the Hanken School of Economics taught by the author.
 • (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöhallinnon ohjeita 5 | 2015
  Oppaassa käsitellään vuonna 2012 voimaan tulleen jätelain (646/2010) yhdyskuntajätehuoltoa ohjaavia säännöksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään säännöksiin, joiden tulkinta ja käytännön toimeenpano on koettu haastaviksi. Näitä ovat mm. yhdyskuntajätteen määritelmä, yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuun rajaukset ja niihin liittyvät poikkeukset, kunnan toissijaiseen jätehuollon järjestämisvelvollisuuteen liittyvät rajaukset ja menettelyt, päätöksenteko jätteenkuljetusjärjestelmästä sekä kunnan eri roolit jätehuoltoviranomaisena ja jätehuoltopalvelujen tuottajana. Opas on tarkoitettu yhdyskuntajätehuollon parissa toimiville viranomaisille, yrityksille ja muille asiantuntijoille. Opas pohjautuu ympäristöministeriön asettaman jätealan strategisen yhteistyöryhmän jaoston (JOPAS) ehdotukseen. Yhtenäisten tulkintojen toivotaan vähentävän alan ristiriitoja ja parantavan yhteistyötä jätealalla. Opas on luonteeltaan ohjeellinen, eikä sillä ole oikeudellista sitovuutta.
 • Häikiö, Martti (Suomen ympäristökeskus, 1998)
  Suomen ympäristökeskuksen moniste 110
 • Unknown author (Vesihallitus, 1986)
  Vesihallituksen julkaisuja 49
 • Unknown author (Vesihallitus, 1984)
  Vesihallituksen julkaisuja 46
 • Kovacs, Gyöngyi (Inderscience Publishers, 2014)
  This study follows reverse logistics thinking in the valorisation of dead stock from perishable by-products. Viable alternatives for the use of dead stock are found and the feasibility of their introduction evaluated through the building and application of a two-step model that links a two-stage production process generating by-products to staff scheduling problems in handling it. Model building is supported by empirical data from a poultry processing plant that had been collected through process maps, observations, and from databases of the case company. The model is also applied and solved for the case before suggesting general conclusions.
 • Kovacs, Gyöngyi (Kogan Page, 2014)