Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 2008-2027 of 9707
 • Muggy, Luke; Stamm, Jessica (2014)
  Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management
 • Höglund, Pia (Svenska handelshögskolan, 2014)
 • Sukula, S; Vainiemi, K; Laukkala, T (Kela, 2015)
  Kuntoutuksen tulee olla tavoitteellista ja kuntoutuksen menetelmien tulee tukea asetettujen tavoitteiden suuntaista toimintaa. Kela toi määrätietoisesti menetelmän tavoitteiden asettamiseen ja arvioimiseen Kelan kuntoutuksessa. Menetelmäksi valittiin kansainvälisesti kehitetty GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling). Kela julkaisi vuonna 2010 menetelmää koskevan käsikirjan suomeksi palveluntuottajien ja terveydenhuollon käyttöön. Lisäksi Kela tuotti lomakkeen tavoitteiden asettamiseen ja arvioimiseen. Tämä kirja syntyi käytännön tarpeista tuoda lisää tietoa menetelmän käytännön toteutuksesta. Käsikirjan julkaisemisen jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät kuntoutuksen parissa, ovat toivoneet syventävää tietoa menetelmän käytöstä ja soveltamisesta eri kuntoutusmuodoissa ja etenevissä sairauksissa. Erityisesti tähän kirjaan on valittu kuntoutusmuotoja, joissa tavoitteiden asettaminen menetelmää käyttäen on sen käyttöönotosta lähtien ollut haasteellista. Kirja on tuotettu yhteistyössä GAS-menetelmää tutkineiden, kouluttaneiden ja käytännön toteuttajien kanssa. Kirja kuvaa laajasti GAS-menetelmän sovelluksia ja sen haasteita suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä. Kirjan tavoitteena on toimia tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin käytännön työkaluna. Kirja antaa käytännön neuvoja terveydenhuollon ja kuntoutuksen parissa työskenteleville, myös kuntoutujat saavat kirjasta käytännönläheistä tietoa. Kirjan artikkeleissa kuvataan GAS-menetelmän käytännön sovelluksia. Kirja tarjoaa teoreettiset perustelut käytännönläheisesti ja avaa erityisesti menetelmän sovellusvaihtoehtoja laadittaessa tavoitteita eri kohderyhmille. Myös motivaatioteorian ja ICF-viitekehyksen merkitykset tavoitteiden laatimisen taustalla on käsitelty. Kirja etenee tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin käytännön toteutusjärjestyksessä. Aluksi käsitellään GAS-menetelmän taustaa ja käyttöä kirjallisuuden pohjalta eri kuntoutusmuodoissa. Kansainvälinen ICF-toimintakykyluokitus tarjoaa yhtenäisen ja kansainvälisesti sovitun viitekehyksen toiminnallisen terveyden kuvaamiseen. Motivaatiotekijöiden jälkeen käsitellään moniammatillista yhteistyötä tavoitteiden asettamisessa. Tämän jälkeen käydään läpi, miten GAS-menetelmää on käytetty eri kuntoutusmuodoissa. Menetelmän käytön erityiskysymyksiä tarkastellaan erityisesti ammatillisten tavoitteiden, etenevien sairauksien, perhekuntoutuksen, mielenterveyskuntoutuksen ja ikäihmisten kuntoutuksen näkökulmasta. Tavoitteiden laatimisen haasteita liittyy myös tilanteisiin, jossa asiakkaan toimintakyky pysyy lähtökohtaisesti samana tai huononee kuntoutuksen aikana. Lopuksi käsitellään vielä kootusti GAS-menetelmän käyttöönotossa vastaan tulleita haasteita ja toimivia ratkaisuja niihin kuntoutuksen palveluntuottajien kokemusten valossa.
 • Wacklin, Susan Stephanie Margareta (Svenska handelshögskolan, 2015)
 • Kemppinen, Anu; Pitkäjärvi, Jyrki; Ruohonen-Lehto, Marja (Suomen ympäristökeskus, 2003)
  Suomen ympäristö 621
 • de Kay, John (John de Kay, 1919)
 • Pietiläinen, Tarja (Svenska handelshögskolan, 2001)
  Working Papers
  In this working paper I discuss gendered entrepreneurship by exploring how the media writes about female entrepreneurship. The starting point is that the media when talking and writing about female entrepreneurs and female entrepreneurship, mould meanings of gender in entrepreneurship. I view entrepreneurship and gender as socially constructed, discursive phenomena. To uncover the processes of constructing gender in female entrepreneurship this paper applies a discursive framework, which treats language as a representational system producing and circulating meaning. The focus on language use as action implies that practises of writing and talking about female entrepreneurship ‘make’ gender as much as the women entrepreneurs) themselves: both involve working on culturally shared meanings to make reality intelligible. The data consists of articles published in Yrittäjä, a pro-SME magazine, in 1990-1997. In the analysis I show how gender is constructed in media talk. as a women’s issue Women entrepreneurs are constantly compared with men and with an implicitly masculine ideal of entrepreneurship and with strengths and weaknesses of women are displayed pointing out that the meaning making of gender taking place in the data refers to equality discourse. Finally I discuss possible consequences of the hegemonic equality discourse and suggest lines of further research.
 • Steele, Pamela; Kovacs, Gyöngyi (BVL - Bundesvereinigung Logistik, 2013)
 • Tienari, Janne; Søderberg, Anne-Marie; Holgersson, Charlotte; Vaara, Eero (Gender, Work and Organization. Vol. 12 No. 3 May 2005, 2005)
  In this article we explore ways in which vertical gender inequality is accomplished in discourse in the context of a recent chain of cross-border mergers and acquisitions that resulted in the formation of a multinational Nordic company. We analyse social interactions of ‘doing’ gender in interviews with male senior executives from Denmark, Finland and Sweden. We argue that their explanations for the absence of women in the top echelons of the company serve to distance vertical gender inequality. The main contribution of the article is an analysis of how national identities are discursively (re)constructed in such distancing. New insights are offered to studying gender in multinationals with a cross-cultural team of researchers. Our study sheds light on how gender intersects with nationality in shaping the multinational organization and the identities of male executives in globalizing business.
 • Hearn, Jeff; Kovalainen, Anne; Tallberg, Teemu (Svenska handelshögskolan, 2002)
  Research Reports
  The expansion of transnational corporations is a fundamental part of contemporary globalising processes. Through their activities, transnational corporations also have impacts on national and cultural gender relations, thus highlighting that gender relations are indeed amenable, to some extent, to social change. Accordingly, large transnational corporations have many effects and implications for gender relations in society, as well as having their own gender relations within them, characteristically in the form of men’s far greater presence in management than women’s. A key aspect in the functioning of transnational corporations is thus the way they organise and restructure gender relations within their own activities. The research presented here on gender divisions and gender policies in largest Finnish multinational and national corporations is part of a longer-term examination of the relations of gender relations in transnational corporations. It sets out the results of a survey of the largest 100 Finnish corporations with regard to the following main kinds of question: · general information on the corporation’s size, sector and economic activities; · the gender composition of their employment, middle management, top management, and board; · their gender equality plans and related policies. The human resources manager or their equivalent or delegate of 62 corporations responded to the survey. The general analysis of the data obtained from the survey is presented in this research report. Special attention is given to relations between the gender divisions and the gender policies of corporations. Interpretations of the data and more general theoretical implications are discussed in the report, with special attention to theoretical ways forward.
 • Khoreva, Violetta (Svenska handelshögskolan, 2012)
  Economics and Society – 247
  A growing awareness of gender inequality as well as a conviction that it should be eliminated has produced a number of studies aiming at uncovering its reasons. Much less attention has been given to the subjective dimension of how individuals perceive gender inequality. One of the main elements of gender inequality, the gender pay gap, has also received considerable attention by scholars all around the world. However, several researchers documented that their respondents did not perceive the existence of the gender pay gap, even when the gap could be clearly demonstrated from statistical sources. Besides, previous studies on organizational justice have come to somewhat inconsistent conclusions regarding gender differences in the effect of equity and organizational justice on organizational commitment. Examining whether and to what extent people perceive gender inequality and the gender pay gap to exist can help answering the question of why gender inequality and the gender pay gap persist. Furthermore, studying why, even though female employees tend to earn less than their comparable male counterparts, they often continue to be committed to their organizations to the same or even greater extent than their male colleagues is indeed a question of interest. Against the background of the above discussion, this thesis aims to examine how individuals with different backgrounds and employees from different workplaces perceive gender inequality, the gender pay gap, and react to pay inequity. The findings indicate that far more employees perceive gender inequality in society in general rather than in their own workplaces, which means that while employees realize that there are problems in Finnish society concerning gender inequality as a whole, they tend not to perceive the existence of this very problem in their own workplaces. The finding that employees in lower hierarchical positions perceived workplace gender inequality to a greater extent than employees in higher hierarchical positions was the least expected. This finding suggests that those employees, who are in higher hierarchical positions, are least likely to see the problem of gender inequality. Finally, the findings show that female employees tend not to perceive an income differential in the first place. The thesis thus provides evidence that female employees react to a lesser extent to pay disparities by continuing to be highly committed towards their organizations. These differences are partly explained by factors related to social comparisons and gender socialization.
 • Kovacs, Gyöngyi; Pazirandeh, Ala; Tatham, Peter (2012)
 • Scholz, F. (Suomen metsätieteellinen seura, 1981)
 • Kangas, Annika; Korhonen, Kari T. (The Finnish Society of Forest Science and The Finnish Forest Research Institute, 1995)
  Semiparametric models, ordinary regression models and mixed models were compared for modelling stem volume in National Forest Inventory data. MSE was lowest for the mixed model. Examination of spatial distribution of residuals showed that spatial correlation of residuals is lower for semiparametric and mixed models than for parametric models with fixed regressors. Mixed models and semiparametric models can both be used for describing the effect of geographic location on stem form.
 • Jarva, Anne; Riipinen, Jouko (Miljöministeriet, 2012)
  Miljön i Finland 3sv/2012
  I handledningen generalplanläggning av byar behandlas specialfrågor, instrument och metoder i anslutning till planering av markanvändningen på landsbygden. Anvisningarna är i huvudsak avsedda att användas vid utarbetandet av bygeneralplaner som direkt styr byggandet på områden där behovet av byggande inte är stort. Handledningen kan också tillämpas i annan planering av markanvändningen på landsbygden, men lämpar sig inte som sådan för planering av landsbygd i närheten av städer. Handledningen uppmuntrar till att förbättra kvaliteten på planeringen av markanvändningen och fundera på vilka planerings- och styrmetoder som är ändamålsenliga i olika situationer. Det är viktigt att planeringen av landsbygd och byar ses som ett led i utvecklingen av regionerna och kommunerna. Handledningen är avsedd att hjälpa planerare, bybor, beslutsfattare och myndigheter att hitta ett gemensamt språk när det gäller planläggning av byar och annan planering av landsbygden.