Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 6432-6451 of 9905
 • Myllymaa, Urpo (Vesi- ja ympäristöhallitus. National Board of Waters and Environment, 1986)
  Publications of the Water Research Institute 69, 49-69
  Järvien veden ja sedimenttien laatu ja niihin vaikuttavat tekijät Kuusamon ylänköalueella
 • Melanen, Matti (Vesihallitus. National Board of Waters, 1981)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 42, 123-190
  Taajama-alueiden hulevesien laatu
 • Keltikangas, Matti (Suomen metsätieteellinen seura, 1986)
 • Ivaldi, Marc; Verboven, Frank (Hanken School of Economics, 2002)
  8
  This paper starts from a recent case to study how merger analysis in Europe may potentially be improved through simulation analysis. Starting from the geographic market definition in the Merger Decision, we formulate and estimate an oligopoly model with differentiated products. The model is simulated to account for the changed multiproduct ownership structure after the merger. We show how our first two tests, a potential and an actual market power test, produce useful information, complementary to the traditional dominance principle adopted in the European Union. We also show how simulation analysis can provide useful additional information that goes beyond the traditional dominance principle. This is illustrated through two examples. First, we analyze the effects of efficiencies through cost savings. Second, we compare alternative merger sequences and emphasize the importance of evaluating the regional versus pan-European nature of a merger. These results contribute to the debate on the revision of current merger principles as they shed light on ways to improve actual practices.
 • Kovacs, Gyöngyi; Tatham, Peter (Hanken School of Economics, 2010)
 • Heliövaara, Kari; Väisänen, Rauno; Immonen, Auli (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1991)
 • Heliövaara, Kari; Väisänen, Rauno (Suomen metsätieteellinen seura, 1989)
 • Heinonen, Pertti (Vesihallitus. National Board of Waters, 1980)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 37
  Suomen sisävesien kasviplanktonin määristä ja koostumuksesta.
 • Melanen, Matti; Laukkanen, Risto (Vesihallitus. National Board of Waters, 1981)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 42, 3-39
 • Hyvärinen, Marja; Tuohimaa, Heikki (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2008)
  PPOra 3/2008
  Raahen saaristo on sekä maisemallisesti että luontoarvoiltaan arvokas kokonaisuus. Alueella on useita uhanalaisten eliölajien esiintymiä ja pääosa saarten pinta-alasta kuuluu arvokkaisiin Natura-luontotyyppeihin. Saaristo on myös suosittua virkistyskäyttöaluetta. Luontoarvojen ja alueelle kohdistuvan suuren virkistyskäyttöpaineen vuoksi hoito- ja käyttösuunnitelman tarve alueelle oli ilmeinen. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen saariston Natura 2000 -alueen suojeluarvot ja eri käyttömuodot. Suunnitelmassa on esitelty alueella esiintyvät merkittävät eliölajit, arvokkaat luontotyypit ja kulttuurihistorialliset arvot sekä tarvittavat toimenpiteet niiden suojeluun ja hoitoon. Suunnitelma tukee Raahen saariston ja kaupunginrannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamista ja antaa ohjeita alueen virkistyskäytön ja palveluvarustuksen kehittämiselle luonto- ja kulttuuriarvot ja alueen rauhoitusmääräykset huomioon ottaen. Lisäksi suunnitelma sisältää toimenpide-ehdotuksia alueen hoidon ja käytön vaikutusten arvioinnista ja seurannasta. Alueella tullaan toteuttamaan luonnonhoidollisina toimenpiteinä pensaikonraivausta tärkeimmillä lintuluodoilla. Tarpeen vaatiessa raivausta suositellaan lisäksi muilla avoimina säilytettävillä luontotyypeillä, kuten merenrantaniityillä, kuivilla ja tuoreilla niityillä, nummilla ja hiekkarannoilla. Myös saarten laidunnusta jatketaan. Hoitotoimenpiteillä ylläpidetään ja parannetaan tärkeiden luontotyyppien säilymistä ja lisätään lajiston monimuotoisuutta. Virkistyskäytön parantamiseksi saariston palveluvarustusta lisätään. Lisääntyvän virkistyskäytön alueen luonnolle mahdollisesti aiheuttavan kulutuksen ja häiriön estämiseksi virkistyskäyttö keskitetään Iso-Kraaselin, Taskun, Kallan, Ämmä-Äijän, Smitin ja Ulkopauhan saariin. Rakenteet, kuten laavut, kompostikäymälät, nuotiopaikat ja rantautumispaikkojen kevyet ponttonilaiturit, pyritään sijoittamaan mahdollisimman kulutuskestäville ja pääosin jo käytössä oleville paikoille uhanalaisten lajien esiintymiä ja arvokkaita luontotyyppejä suojellen.
 • Meriluoto, Jaakko (Suomen metsätieteellinen seura, 1965)
 • Roitto, Yrjö (Suomen metsätieteellinen seura, 1975)
 • Høsteland, John E. (Suomen metsätieteellinen seura, 1978)
 • Roitto, Yrjö (Suomen metsätieteellinen seura, 1958)
 • Einola, Jouko (Suomen metsätieteellinen seura, 1968)
 • Lax, Hans-Göran; Vainio, Taru (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1988)
  Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 17, 47-63
 • Nylund, Liisa; Nylund, Markku; Kellomäki, Seppo; Haapanen, Antti (Suomen metsätieteellinen seura, 1980)
 • Granqvist, Nina; Laurila, Juha (Hanken School of Economics, 2012)
  Research in the sociology of science has increasingly begun to acknowledge the role that external influences play in shaping the boundaries and content of science. However, a scarce understanding still prevails with regard to the role of peripheral, popular movements in the emergence of scientific fields, and of professional fields in general. Through their attention to boundary work, scientific fields also provide a fruitful, yet neglected context to study how actors engage in efforts to alter frames in order to adjust and negotiate community boundaries. This qualitative study of the emergence of the US nanotechnology field from 1986 to 2005 makes several contributions to knowledge about these issues. First, our study shows that peripheral, popular movements open up avenues for scientific fields by generating understanding and receptivity for novel ideas through story-telling, which gives rise to their cultural embeddedness. Second, we find that by capitalizing on such culturally embedded concepts, scientists make science particularly vulnerable to external interventions, limiting the effect of boundary work. Third, the study shows how usually persistent hierarchies between communities are tested, challenged, and reproduced in an emerging professional field. The study therefore provides understanding on how actors in the key communities are able to use framing to negotiate their positions and community boundaries within a complex, emergent field.