Browsing by Subject "academic degree"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Saarikallio-Torp, M; Wiers-Jenssen, J; eds. (Kela, 2010)
    Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 110
    Tämän tutkimuksen tarkoitus on tarkastella ulkomailla korkeakoulututkintonsa suorittaneita pohjoismaalaisia ja heidän työmarkkinoille sijoittumistaan vertaamalla heitä kotimaassa korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Tutkimus tarjoaa arvokasta uutta tietoa opiskelijaliikkuvuudesta ja sen vaikutuksista. Keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 1) Keitä ulkomailla opiskelevat pohjoismaalaiset ovat? 2) Palaavatko he takaisin kotimaahansa valmistumisensa jälkeen? 3) Löytävätkö he koulutusta vastaavaa työtä? 4) Pystyvätkö he hyödyntämään kansainvälistä osaamistaan työmarkkinoilla? 5) Minkälainen rooli opintotukijärjestelmällä on opiskelijaliikkuvuudessa? Tutkimuksessa käytetty kyselyaineisto perustuu Nordic Graduate Surveyyn (NGS), joka toteutettiin vuonna 2007 Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Färsaarilla. Aineisto sisältää tietoa yhteensä 6 500 vastaajalta, joista 2 600 on suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla. Tämän lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty kahta tanskalaista aineistoa. Vaikka ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneiden välillä on yhtäläisyyksiä eri Pohjoismaissa, on maiden välillä myös eroja. Useammalla ulkomailla tutkinnon suorittaneella on korkeasti koulutetut vanhemmat kuin kotimaassa opiskelleella. Lisäksi heidän vanhempansa tai he itse olivat useammin asuneet ulkomailla jo ennen opiskelujen aloittamista kuin kotimaassa opiskelleet tai näiden vanhemmat. Niiden ulkomailla tutkinnon suorittaneiden osuus, jotka ovat palanneet valmistumisensa jälkeen takaisin kotimaahan, vaihtelee suuresti eri Pohjoismaissa. Osuudet ovat suurimmat Norjassa ja Islannissa. Julkinen opintotukijärjestelmä on tärkein ulkomaisten opintojen rahoitusmuoto, vaikkakin opintorahan ja -lainan suhteellinen osuus vaihtelee maittain. Ulkomailla tutkinnon suorittaneiden työmarkkinoille sijoittuminen näyttää olevan jonkin verran vaikeampaa kuin kotimaassa opiskelleiden. Ulkomailla tutkinnon suorittaneet työskentelevät useammin kansainvälisissä työtehtävissä kuin kotimaassa opiskelleet – myös kotimaassa asuessaan.