Yhteistyökumppaneiden julkaisut: Recent submissions

Now showing items 1-20 of 13172
 • Kela (Kela, 2019)
  Tilastokatsaus
 • Paavola, Teija; Lehtoranta, Suvi; Luostarinen, Sari; Akujärvi, Anu; Grönroos, Juha (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 50/2019
  Sikatalouden kannattavuushaasteet ovat monin tavoin kehittäneet sianlihantuotantoa tehokkaammaksi, mikä osaltaan on sekä vähentänyt ympäristövaikutuksia että aiheuttanut uusia haasteita. Toisaalta yleiset ihmistoiminnan ympäristövaikutusten vähentämistavoitteet luovat tarpeen kehittää myös sianlihantuotantoa edelleen nykyistä kestävämmäksi. Yksikkökoon ja tuotannon tehokkuuden kasvu sekä tuotannon keskittyminen on aiheuttanut mm. myös lannan alueellista keskittymistä, jolloin sen kestävä hyödyntäminen tuotantokeskittymissä alkaa olla paikoin haasteellista, ja riski ympäristöhaittoihin kasvaa. Toisaalta ympäristöhaasteet myös jarruttavat sikatalouden kehittämistä ja kasvua. Tilanne on erityisen haastava Varsinais-Suomessa, jossa on yli 25 % Suomen sioista ja peltomaan fosforipitoisuudet ovat jo varsin korkeita. Hankkeen tavoitteena oli selvittää sianlihantuotannon mahdollisuuksia toimia nykyistä kestävämmällä tavalla huomioiden energiaomavaraisuus, ravinteiden kierrätys, ympäristövaikutusten minimointi sekä maan rakenteen parantaminen esim. viljelykiertoja ja kehittynyttä lannankäsittelyä hyödyntäen. Erilaisten tehostamistoimenpiteiden vaikutuksia ravinne- ja energiataseisiin, taloudelliseen kannattavuuteen sekä elinkaarisiin ympäristövaikutuksiin arvioitiin agri- ja nurmisymbiooseiksi määriteltyjen toimintamallien avulla. Tulosten perusteella symbioosimuotoiseen toimintaan siirtyminen vähentää sianlihantuotannon ilmaston lämpenemistä aiheuttavia päästöjä noin 35 – 50 % nykytilaan verrattuna riippuen biokaasun hyödyntämistavoista. Symbiooseilla voidaan vähentää myös rehevöittäviä päästöjä ja toimintatapa on tilan kannalta mielekäs sekä ravinne- että energiataseen kannalta. Toimintamalli ei myöskään aiheuta tilalle lisäkustannuksia nykytilaan verrattuna. Symbiooseissa kuitenkin tarvitaan nykytilaa enemmän typpiravinteita ja myös käytetään enemmän orgaanisia lannoitteita, jonka vuoksi ammoniakkipäästöt kasvavat nykytilaan verrattuna. Toimintamallilla saavutettavien hyötyjen täysimääräinen toteutuminen edellyttääkin koko toimintaketjun eri vaiheiden optimointia ja hyvää hallintaa. Nurmen lisääminen viljelykiertoon, lannan prosessointi biokaasulaitoksessa yhdessä kasviperäisten massojen kanssa sekä mädätteen erottaminen neste- ja kuivajakeeseen mahdollistavat tilan omassa kierrossa olevien ravinteiden tehokkaamman hyödyntämisen ja vähentävät fosforihuuhtoumaa nykytilaan verrattuna. Typpihävikkien minimoimiseksi ravinnetuotteet on varastoitava katetuissa varastoissa, nestejakeet levitettävä sijoittamalla ja kuivajakeet mullattava välittömästi levityksen jälkeen. Näillä toimilla hallitaan myös ammoniakkipäästöjä. Metaanipäästöjen vähentämiseksi lanta on käsiteltävä biokaasulaitoksessa tuoreena ilman välivarastointia ja viipymän kaasunkeräyksen piirissä on oltava riittävä. Mikäli biokaasusta jalostetaan liikennepolttoainetta, niin jalostusprosessin tulisi sisältää poistokaasujen polttimen. Nykytiedon valossa symbioosimuotoinen toiminta tarkastelussa käytetyillä oletuksilla ei vielä kääntänyt maaperän hiilen vähenemistä varastoitumiseksi. Maaperän hiilivaraston muutosnopeuteen vaikuttavista toimista tarvitaankin vielä lisää tutkimustietoa. Mallinnuksen perusteella voidaan kuitenkin vahvistaa, että orgaanisella lannoitteella voidaan lisätä pitkään mineraalilannoitteilla viljellyn peltomaan hiilen määrää, ja että symbioosimuotoinen toiminta vähensi hiilipäästöjä kokonaisuutta tarkasteltaessa nykytilaan verrattuna. Maaperän rakennetta parantaa myös kevyempi lannan levityskalusto, mikä voi pitkällä aikavälillä nostaa satotasoja ja vähentää edelleen osaltaan ravinteiden huuhtoutumista.
 • Vilmi, A.; Zhao, W.; Picazo, F.; Li, M.; Heino, J.; Soininen, J.; Wang, J. (2019)
  Science of the Total Environment 702: 134974
  Understanding the role of climatic variation on biodiversity is of chief importance due to the ongoing biodiversity loss and climate change. Freshwaters, one of the most threatened ecosystems in the world, offer a valuable context to study biodiversity patterns of distinct organism groups in relation to climatic variation. In the Tibetan Plateau biodiversity hotspot - Hengduan Mountain region, we studied the effects of climate and local physico-chemical factors on stream microorganisms (i.e. bacteria) and macroorganisms (i.e. macroinvertebrates) in two parallel catchments with contrasting precipitation and temperature, that is, the Nujiang and Lancang Rivers. Diversities and community structures were better explained by climatic and local environmental variables in the drier and colder catchment and at higher elevations, than in the warmer and wetter conditions and at lower elevations. This suggests that communities may be more strongly assembled by deterministic processes in the former, comparatively harsher conditions, compared to the latter, more benign conditions. Macroinvertebrates were more strongly affected by climatic and local environmental factors compared to bacteria, but the diversities and community structures of the two groups showed spatially similar responses to overall abiotic variation, being especially evident with their community structures' responses to climate. Furthermore, bacterial and macroinvertebrate diversities were positively correlated in the drier and colder catchment, implying that these biologically and ecologically distinct organism groups are likely to be driven by similar processes in areas with such climatic conditions. We conclude that changes in climatic and local environmental conditions may affect the diversity of macroorganisms more strongly than that of microorganisms, at least in subtropical mountainous stream ecosystems studied here, but simultaneous responses of both groups to environmental changes can also be expected.
 • Vilmi, Annika; Karjalainen, Satu M.; Wang, Jianjun; Heino, Jani (2019)
  Journal of Biogeography 46 (7): 1419-1428
  Aim To discover how biological traits, ecological preferences and taxonomic relatedness are associated with occupancy and abundance of diatom species across lakes and streams. Location Finland. Taxon Diatoms. Methods We studied 288 diatom species from 492 stream sites and 230 diatom species from 290 lake sites. For each species, we calculated logit-transformed regional occupancy and log-transformed mean local abundance, and further determined biological traits, ecological preferences and taxonomic levels for each species. Boosted regression tree (BRT) analysis was used to reveal the linear and nonlinear associations of biological, ecological and taxonomic predictors with occupancy or abundance of lake and stream diatoms. Results There were strong and positive interspecific occupancy–abundance relationships across both lakes and streams. The BRT models explained more deviances in variation in occupancy and abundance and their relationship for lakes than streams. Biological traits, especially cell size, but also life-form and guild, were the strongest predictors of diatom occupancy and abundance in lakes and streams when controlling for ecological preferences and taxonomic relatedness. Main conclusions In general, biological traits were the strongest predictors of occupancy and abundance in both freshwater systems. Species with similar biological traits thus tended to show similar occupancies and abundances. As indicated by lower explained deviances, occupancy and abundance in streams seemed to be more complexly structured than in lakes, suggesting that these two freshwater system types differ in the formation of biodiversity patterns. This difference may be related to the differences in hydrological connectedness between lakes and streams. Understanding how variations in species’ occupancy and abundance are formed across various waterbodies is important for meaningful biodiversity conservation.
 • Unknown author (Suomen leipurityöntekijäin liittotoimikunta, 1915)
 • Paasivuori, Matti (Helsingin kirvesmiesten ammattiosasto, 1915)
 • Vainio, E.; Bezos, D.; Bragança, H.; Cleary, M.; Fourie, G.; Georgieva, M.; Ghelardini, L.; Hannunen, S.; Ioos, R.; Martín-García, J.; Martínez-Álvarez, P.; Mullett, M.; Oszako, T.; Papazova-Anakieva, I.; Piškur, B.; Romeralo, C.; Sanz-Ros, A.; Steenkamp, E.; Tubby, K.; Wingfield, M.; Diez, J. (2019)
  Forests 2019: Vol. 10, No. 9, pp. 1 - 28
  Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnel is listed among the species recommended for regulation as quarantine pests in Europe. Over 60 Pinus species are susceptible to the pathogen and it also causes disease on Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) and species in genera such as Picea and Larix. The European Food Safety Authority considers the probability of new introductions—via contaminated seeds, wood material, soil and growing substrates, natural means and human activities—into the EU very likely. Due to early detection, constant surveillance and control measures, F. circinatum outbreaks have officially been eradicated in Italy and France. However, the global spread of F. circinatum suggests that the pathogen will continue to be encountered in new environments in the future. Therefore, continuous surveillance of reproductive material, nurseries and plantations, prompt control measures and realistic contingency plans will be important in Europe and elsewhere to limit disease spread and the “bridgehead effect”, where new introductions of a tree pathogen become increasingly likely as new environments are invaded, must be considered. Therefore, survey programs already implemented to limit the spread in Europe and that could be helpful for other EU countries are summarized in this review. These surveys include not only countries where pitch canker is present, such as Portugal and Spain, but also several other EU countries where F. circinatum is not present. Sampling protocols for seeds, seedlings, twigs, branches, shoots, soil samples, spore traps and insects from different studies are collated and compiled in this review. Likewise, methodology for morphological and molecular identification is herein presented. These include conventional PCR with a target-specific region located in the intergenic spacer region, as well as several real-time PCR protocols, with different levels of specificity and sensitivity. Finally, the global situation and future perspectives are addressed.
 • Suomi, J.; Tuominen, P.; Niinistö, S.; Virtanen, S.M.; Savela, K. (2019)
  AIMS Agriculture and Food 2019: Vol.4, No. 3, p. 778 - 793
  The exposure of Finnish 1-year-olds to cadmium, lead and inorganic arsenic via food and drinking water was determined. The food consumption data consisted of 3-day records from 1010 children aged 12 months, collected during 2002 to 2005 in Southwest Finland. One fifth of these children were still breastfed when the consumption data were collected and their exposure was assessed separately from the non-breastfed children. The heavy metal concentration data in foodstuffs were mainly analysis results from national authorities and they were mostly from the years 2005 to 2012. Dietary exposure assessment was performed probabilistically using the online program MCRA. With middle bound estimates, 89% of the non-breastfed and 56% of the breastfed children exceeded the tolerable weekly intake of cadmium. The benchmark dose (BMDL01) for neurological damage caused by lead was exceeded by 60% of the non-breastfed and by 50% of the breastfed children, while the lowest BMDL01 for cancer risk increase caused by inorganic arsenic was exceeded by 77% of the non-breastfed and by 61% of the breastfed children. The assessment did not include the unknown heavy metal exposure from breast milk. Heavy metal exposure differences between the boys and the girls were also assessed. Breastfed girls had significantly higher heavy metal exposure relative to their bodyweight than the breastfed boys, while in the non-breastfed group there were no differences by sex.
 • Selberg, S.; Blokhina, D.; Aatonen, M.; Koivisto, P.; Siltanen, A.; Mervaala, E.; Kankuri, E.; Karelson, M. (2019)
  Cell Reports 2019: March 26, pp. 3762 - 3771
  Chemical modifications of RNA provide an additional, epitranscriptomic, level of control over cellular functions. N-6-methylated adenosines (m6As) are found in several types of RNA, and their amounts are regulated by methyltransferases and demethylases. One of the most important enzymes catalyzing generation of m6A on mRNA is the trimer N-6-methyltransferase METTL3-14-WTAP complex. Its activity has been linked to such critical biological processes as cell differentiation, proliferation, and death. We used in silico-based discovery to identify small-molecule ligands that bind to METTL3-14-WTAP and determined experimentally their binding affinity and kinetics, as well as their effect on enzymatic function. We show that these ligands serve as activators of the METTL3-14-WTAP complex.
 • Picard, C.; Afonso, T.; Benko-Beloglavec, A.; Karadjova, O.; Matthews-Berry, S.; Paunovic, S.A.; Pietsch, M.; Reed, P.; van der Gaag, D.J.; Ward, M. (2019)
  Biotechnology, Agronomy, Society and Environment 2019: Vol. 23, No. 1, pp. 36 - 45.
  Some pests may be present on plants for planting and cause an unacceptable economic impact on the intended use of these plants, even though they are already present in the area. By consequence, these pests may be regulated and then called ‘Regulated Non-Quarantine Pests’ (RNQPs) according to international standards. RNQPs, often not identified as such, are commonly regulated either together with quarantine pests in plant health regulations, or within programmes for the certification of plants for planting through specific requirements for pests and diseases that come in addition to non-phytosanitary requirements. In 2016, Union RNQPs have been introduced in the new EU plant health regulation which shall apply from December 2019. In this context, EPPO agreed to undertake a 2-year project on RNQPs, the EU Quality Pest Project. After having developed a methodology, data were collected through a rapid bibliography of scientific literature, questionnaire responses, exchanges on practical experience within six sector expert working groups, as well as a consultation of EPPO member countries, in order to perform a rapid evaluation of the RNQP status of about 1400 pest-host-intended use combinations. The resulting list of pests fulfilling the RNQP definition is presented in this paper, as well as the main issues discussed on thresholds and risk management measures.
 • Malkamäki, Sanna; Näreaho, Anu; Lavikainen, Antti; Oksanen, Antti; Sukura, Antti (2019)
  Berries and vegetables are potential transmission vehicles for eggs of pathogenic parasites, uch as Echinococcus spp. We developed a SYBR Green based semi-quantitative real-time PCR (qPCR) method for detection of Echinococcus multilocularis and Echinococcus canadensis DNA from berry samples. A set of primers based on the mitochondrial NADH dehydrogenase subunit 1 (nad1) gene was designed and evaluated. To assess the efficacy of the assay, we spiked bilberries (Vaccinium myrtillus) with a known amount of E. multilocularis eggs. The detection limit for the assay using the NAD1_88 primer set was 4.37 10 5 ng/ml of E. multilocularis DNA. Under artificial contamination of berries, 50 E. multilocularis eggs were reliably detected in 250 g of bilberries. Analytical sensitivity of the assay was determined to be 100% with three eggs. As an application of the assay, 21 bilberry samples from Finnish market places and 21 bilberry samples from Estonia were examined. Previously described sieving and DNA extraction methods were used, and the samples were analyzed for E. multilocularis and E. canadensis DNA using semi-quantitative real-time PCR and a melting curve analysis of the amplified products. Echinococcus DNA was not detected in any of the commercial berry samples. This easy and fast method can be used for an efficient detection of E. multilocularis and E. canadensis in bilberries or other berries, and it is applicable also for fruits and vegetables.
 • Castro, H.; Jaakkonen, A.; Hakakorpi, A.; Hakkinen, M.; Isidro, J.; Korkeala, H.; Lindström, M.; Hallanvuo, S. (2019)
  Frontiers in Microbiology Vol. 14, No. 10, p. 1049.
  Packaged raw milk contaminated with Yersinia pseudotuberculosis mediated a large yersiniosis outbreak in southern Finland in 2014. The outbreak was traced back to a single dairy farm in southern Finland. Here we explore risk factors leading to the outbreak through epidemiologic investigation of the outbreak farm and through genomic and phenotypic characterization of the farm’s outbreak and non-outbreak associated Y. pseudotuberculosis strains. We show that the outbreak strain persisted on the farm throughout the 7-month study, whereas the non-outbreak strains occurred sporadically. Phylogenomic analysis illustrated that the outbreak strain was related to previously published genomes of wild animal isolates from Finland, implying that wild animals were a potential source of the outbreak strain to the farm. We observed allelic differences between the farm’s outbreak and non-outbreak strains in several genes associated with virulence, stress response and biofilm formation, and found that the outbreak strain formed biofilm in vitro and maintained better growth fitness during cold stress than the non-outbreak strains. Finally, we demonstrate the rapid growth of the outbreak strain in packaged raw milk during refrigerated storage. This study provides insight of the risk factors leading to the Y. pseudotuberculosis outbreak, highlights the importance of pest control to avoid the spread of pathogens from wild to domestic animals, and demonstrates that the cold chain is insufficient as the sole risk management strategy to control Y. pseudotuberculosis risk associated with raw drinking milk.
 • Rehunen, Antti; Strandell, Anna; Oinonen, Kari; Malmi, Päivi; Vesanen, Sampo; Peltola, Anna (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 51/2019
  Tässä raportissa on laadittu ehdotus maakuntatason indikaattoreista, jotka kuvaavat kattavasti alueidenkäyttöä ja kulttuuriympäristön hoitoa. Indikaattoreiden avulla voidaan seurata kehitystä maakuntien alueella ja arvioida asetettujen tavoitteiden tuloksellisuutta. Indikaattoreita voidaan hyödyntää esimerkiksi ministeriöiden keskusteluissa maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne ja ympäristö (ELY) -keskusten kanssa. Mittariston kehittämisen taustalla oli alun perin maakuntauudistuksen valmistelu sekä uudistuksessa perustettaville maakunnille kaavaillut tehtävät. Uudistuksen jäätyä toteutumatta mittaristoa voidaan käyttää myös ELY-keskusten ja maakuntien liittojen toiminnan kehittämisessä. Mittariston kohteena on koko maakunnan alueidenkäyttö, käsittäen sekä kaupunki- että maaseutualueet. Osa mittareista kohdistuu vain taajamiin tai kaupunkiseuduille, osa painottuu haja-asutusalueen tarkasteluun. Alueidenkäytön kysymyksinä tarkastellaan alue- ja yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä, infrastruktuuria sekä viherrakennetta ja luonnonvarojen käyttöä. Kulttuuriympäristön kysymyksinä tarkastellaan rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman säilymistä ja kestävää käyttöä. Mittareita on kehitetty vuorovaikutuksessa ELY-keskusten ja maakuntien liittojen kanssa. Mittareiden pohjana on käytetty jo olemassa olevia indikaattoreita, mutta raportissa ehdotetaan myös uusien indikaattoreiden kehittämistä. Mittareiden lähtötietoina käytetään valtakunnallisia tilasto- ja rekisteriaineistoja. Pääosa tietolähteistä on paikkatietomuotoisia. Mittarit lasketaan lähtökohtaisesti koko maakunnan tasolla, mutta niitä on mahdollista tarkastella myös tarkemmin kunta- tai taajamatasolla. Alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön ehdotetut mittarit on koottu seitsemän aihepiirin alle. Teemoja ovat: rakentaminen ja infrastruktuuri, taajamien maankäyttö ja asutus, arkimatkat ja saavutettavuus, kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne, ilmastonmuutos alueidenkäytössä, kulttuuriympäristö sekä luonnonympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Jokainen teema sisältää muutaman avainindikaattorin, joita ehdotetaan seurattavaksi säännöllisesti. Avainindikaattoreista esitetään kuvaus, perustelut indikaattorin valinnalle, laskentamenetelmät, tulosten tulkinnassa huomioon otettavia asioita sekä indikaattoriin liittyviä kehittämistarpeita. Avainindikaattoreiden lisäksi teemoissa esitellään suppeasti myös muita mittareita, joita voidaan hyödyntää ELY-keskuksissa ja maakuntien liitoissa. Avainindikaattoreita on yhteensä 21 ja muita mittareita 35. Avainindikaattoreiden joukosta on nostettu esille seitsemän kärki-indikaattoria, jotka kuvaavat alueidenkäytön keskeisimpiä ja ajankohtaisimpia kysymyksiä. Raportissa esitetään suunnitelma mittareiden käyttöönotolle ja raportoinnille. Avainindikaattoreiden osalta on arvioitu tietojen tuottamisen vaatimia resursseja ja tietojen päivitystaajuutta. Osa indikaattoreiden lähtötiedoista ja laskentamenetelmistä edellyttää kehitystyötä. Indikaattoritiedon tärkeimmäksi julkaisukanavaksi esitetään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää Elinympäristön tietopalvelu Liiteriä. Lisäksi maakunnittaisia koosteita ehdotetaan koottavaksi erilliselle verkkosivulle. Tämän raportin kokoaminen on toteutettu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen rahoittamassa hankkeessa Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittarit.
 • Leivuori, Mirja; Hatanpää, Eliisa; Koivikko, Riitta; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Finnish Environment Institute, 2019)
  Reports of the Finnish Environment Institute 48/2019
  Proftest SYKE arranged the proficiency test (PT) for the measurements of the gross and net calorific value, the content of ash, carbon, nitrogen, hydrogen, moisture, sulphur, and volatile matter in peat, wood pellet (not sulphur) and coal samples in August-September 2019. In total, there were 34 participants in the PT. The participants could also estimate the emission factor for the peat and coal samples. The robust mean or the median of the results reported by the participants was used as the assigned value for measurements. The performance evaluation was based on the z scores. In total, 90 % of the reported results were satisfactory, when the deviation of 1–30 % from the assigned value was accepted. For the gross calorific value measurements 93 % of the peat sample results, 76 % of the wood pellet sample results, and 86 % of the coal sample results were satisfactory. For the net calorific value measurements 82 % of the peat sample results, 88 % of the wood pellet results, and 93 % of the coal sample results were satisfactory. The performance evaluation was not done for the measurements of Mad in all samples, Nd in the wood pellet sample, and emission factor in peat and coal sample. Warm thanks to all the participants in this proficiency test!
 • Unknown author (Suomen Metallityöntekijäin Liitto, 1914)
 • Unknown author ([Suomen ammattijärjestö], 1914)
 • Lehtola, Ville; Hyyti, Heikki; Keränen, Pekka; Kostamovaara, Juha (Copernicus Publications, 2019)
  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
  Single photon lidars (in solid state form) offer several benefits over pulsed lidars, such as independence of micro-mechanical moving parts or rotating joints, lower power consumption, faster acquisition rate, and reduced size. When mass produced, they will be cheaper and smaller and thus very attractive for mobile laser scanning applications. However, as these lidars operate by receiving single photons, they are very susceptible to background illumination such as sunlight. In other words, the observations contain a significant amount of noise, or to be specific, outliers. This causes trouble for measurements done in motion, as the sampling rate (i.e. the measurement frequency) should be low and high at the same time. It should be low enough so that target detection is robust, meaning that the targets can be distinguished from the single-photon avalanche diode (SPAD) triggings caused by the background photons. On the other hand, the sampling rate should be high enough to allow for measurements to be done from motion. Quick sampling reduces the probability that a sample gathered during motion would contain data from more than a single target at a specific range. Here, we study the exploitation of spatial correlations that exist between the observations as a mean to overcome this sampling rate paradox. We propose computational methods for short and long range. Our results indicate that the spatial correlations do indeed allow for faster and more robust sampling of measurements, which makes single photon lidars more attractive in (daylight) mobile laser scanning.
 • Aho, Mikko (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2019)
  Raumalaiset laivanrakentajat tuntevat voimakasta ylpeyttä ammattitaidostaan ja rakentamistaan laivoista, joita pitävät yhteisinä saavutuksinaan. Se lujittaa heidän voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Tärkeä yhteisön rakentaja on myös heidän omintakeinen huumorinsa. Laivanrakentajien ammattiylpeys rakentuu heidän jaetulle historialleen. Siihen kuuluvat niin sotakorvaukset, kaupungin kahden telakan, Hollmingin ja Rauma-Repolan, perinteet kuin huipputekniikan kansainväliseksi edelläkävijäksi nouseminenkin. Laivanrakentajat ovat myös tietoisia oman historiansa niveltymisestä Rauman ja Suomen historian, sekä koko maailmanhistorian, kehityskulkuihin. Tutkimuksen aineistona ovat vuosina 2009–2017 tehdyt muistitietohaastattelut, jotka laivanrakentajat ovat tuottaneet pääosin itse, yhteistyössä Rauman merimuseon kanssa.