Avioseksistä aidsiin - seksuaalikasvatuksen teemoja suomalaisissa oppikirjoissa 1950-luvulta 1990-luvulle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12010
Title: Avioseksistä aidsiin - seksuaalikasvatuksen teemoja suomalaisissa oppikirjoissa 1950-luvulta 1990-luvulle
Author: Mäkelä, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2000-04-19
URI: http://hdl.handle.net/10138/12010
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessani perehdyin suomalaisten koulujen sukupuolikasvatusmateriaaleihin 1950-luvulta 1990-luvulle. Aineistoni koostui 1950-luvun, 1970-luvun ja 1990-luvun oppivelvollisuuskoulujen oppikirjoista sekä opettajille ja kasvattajille tarkoitetuista materiaaleista. (Yhteensä 30 kpl). Kvalitatiivisessa analyysissä tein erotteluja eri vuosikymmenten oppimateriaalien tyylistä, määristä ja aihepiireistä. Lisäksi tarkastelin oppimateriaalien ikä- ja sukupuolijakaumaa. Tutkimuksen taustaodotuksena oli moraalin ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutus koulujen oppimateriaaleihin. Tätä muutosta pyrin tarkastelemaan perehtymällä seksuaalisuuden historiaan, aikalaiskirjoituksiin, aiempiin tutkimuksiin ja Suomen laissa tapahtuneisiin muutoksiin ja lisäksi kansakoulun ja peruskoulun opetussuunnitelmien komiteamietintöihin 1950-, 1970- ja 1990-luvuilta. Myös koululaitoksessa on tutkimallani ajanjaksolla tapahtunut muutosta. Kahdesta koulujärjestelmästä, 1950-luvun kansa- ja oppikoulusta muodostettiin 1970-luvulla valtakunnallisten opetussuunnitelmien ohjaama peruskoulu, jonka sisällä 1990-luvulla tapahtui siirtyminen koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Analyysissani havaitsin, että 1950-luvulla oli tavoitteena antaa koululaisille elämäntietoa perhekasvatuksen ja sukupuoliopetuksen puitteissa. 1970-luvulla seksuaalisuutta käsiteltiin jo melko paljon, etenkin kansalaistaidon oppikirjoissa. 1990-luvulla käsiteltävät aihepiirit olivat laajentuneet ja käsittely yksityiskohtaistunut. Oppimateriaalien sisällöt ja painotukset ovat vaihdelleet. 1950-luvulla painotettiin fyysisiä perusasioita, ja avioliitto, seksi ja lastensaanti yhdistettiin tiukasti toisiinsa. 1970-luvulla arvostettiin avioliittoa seurustelun päämääränä, mutta raskauden ehkäisy, abortti ja itsetyydytys saivat myös tilaa oppimateriaaleissa. 1990-luvulle tultaessa nuorten seurusteluun katsottiin kuuluvan seksi, sukupuolitaudeista aids oli noussut klamydian ohella huolenaiheeksi ja lisäksi homoseksuaalisuutta käsiteltiin oppikirjoissa hyväksyvästi. Oppimateriaalien sisältöihin vaikuttavia lakeja on säädetty vuosina 1950, 1970 ja 1979 (aborttilait) ja 1971 (homoseksuaalisuus). Oppikirjojen tyyli on myös muuttunut 1950-luvun synnillä ja moraalittomuudella pelottelusta 1990-luvun erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta korostavaan tyyliin. Yksilön vastuuta korostettiin 1990-luvulla sukupuolitaudeilta (erityisesti aidsilta) suojautumisessa: käyttämällä kondomia, ei pidättymällä seksistä. Michel Foucault’n Seksuaalisuuden historia (1998), Osmo Kontulan ja Elina Haavio-Mannilan Suomalainen seksi (1993), Armas Niemisen Suomalaisen aviorakkauden ja seksuaalisuuden historia (1993) sekä Osmo Kontulan Yläasteen sukupuolikasvatus lukuvuonna 1995-1996 (1997) ovat myös olleet lähteitäni.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: seksuaalikasvatus - opetussuunnitelmat
sukupuolimoraali - oppikirjat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record