Aggressionsstrategier hos finlandssvenska 11-, 15- och 18-åriga pojkar och flickor i Helsingfors : Tvärsnittsstudie med kamratvärdering som metod för att mäta dessa strategier

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12012
Title: Aggressionsstrategier hos finlandssvenska 11-, 15- och 18-åriga pojkar och flickor i Helsingfors : Tvärsnittsstudie med kamratvärdering som metod för att mäta dessa strategier
Author: Strandberg, Jonna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2005-03-31
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12012
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med avhandlingen var att studera hur undersökningssamplets 11-, 15- och 18-åringar i Helsingfors uttrycker aggression och hur de olika aggressionsstrategierna kommer till synes hos 11-, 15- och 18-åriga flickor och pojkar. Aggression är en handling som orsakas av en avsikt att vålla fysisk eller psykisk skada och förknippas även med ett inre tillstånd. Indirekt aggression är en socialt manipulativ aggression som skadar en annan person genom en omväg, genom att utövaren utnyttjar sociala förhållanden som ett medel för att skada personen som orsakat ilska. Metoden i denna avhandling var kvantitativ och ungdomars aggressionsstrategier undersöktes som en tvärsnittsstudie med ett frågeformulär. Frågeformuläret var en kamratvärdering som bestod av en DIAS-skala. The Direct & Indirect Aggressions Scales (DIAS) tillämpades för att undersöka aggressionsstrategier och deras omfattning hos samplet (n=69, flickor 32, pojkar 37) som bestod av finlandssvenska barn och ungdomar i Helsingfors. Tidigare aggressionsstudier (Björkqvist, Lagerspetz och Österman) visade att pojkar (8, 11, 15 och 18 år) var fysiskt aggressivare än jämnåriga flickor. Flickor var i alla åldersgrupper indirekt aggressivare än pojkar. Pojkar och flickor använde verbal aggression i lika stor omfattning och den förekom oftast hos 15-åringar. Resultaten i denna avhandling visar att det existerar en skillnad mellan de tre åldersgruppernas (11, 15 och 18 år) och de två könsgruppernas användning av fysiska, verbala och indirekta aggressionsstrategier. Användningen av fysiska och verbala aggressionsmedel minskar hos båda könen med åldern och pojkarna är i alla tre åldersgrupper fysiskt och verbalt aggressivare än de jämnåriga flickorna. Skillnaderna är signifikanta mellan åldersgrupperna men inte för könsgrupperna i användningen av indirekta aggressionsstrategier. Endast hos de medverkade 18-åringarna var nivån av indirekt aggression högre hos flickorna än hos pojkarna. Indirekt aggression minskar hos båda könen med åldern och mera för pojkar. Samplet var inte slumpmässigt utvalt och med säkerhet kan man säga att resultaten kan generaliseras till skolorna i fråga.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: väkivalta
nuoret
lapset
tytöt
pojat
sukupuolierot
sosiaaliset suhteet
fysisk aggression
verbal aggression
indirekt aggression
könsskillnader
kamratvärdering


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record