Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Muutokset työoloissa kuntoutuksen jälkeen: Kuntoutujat kertovat

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
abstract.pdf 49.97Kb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/12047
Vie RefWorksiin
Title: Muutokset työoloissa kuntoutuksen jälkeen: Kuntoutujat kertovat
Author: Hanhinen, Helena
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Policy
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa, miten kuntoutuksessa suunnitellut, työhön ja työoloihin liittyvät parannusesitykset ovat toteutuneet työpaikoilla, millaisia vaikutuksia muutoksilla on ollut kuntoutumiseen ja mitä esteitä muutosten toteuttamiselle on ollut. Tutkimuksessa haastateltiin 16 kunta-alan työntekijää, jotka olivat olleet ammatillisesti syvennetyssä lääketieteellisessä kuntoutuksessa vuonna 1991-1994. Kuntoutujat valittiin työterveyshuollon seuranta-aineistosta. Osalla kuntoutujista kuntoutuminen näytti sujuneen seurantatietojen perusteella hyvin ja osalla kuntoutuminen ei näyttänyt edenneen tavoitteiden suuntaisesti. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla neljässä ryhmähaastattelussa vuonna 2000. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Aineistoa tarkasteltiin ekologisen kuntoutuksen ja integroidun työkyky -käsitteen näkökulmasta. Työssä ja työoloissa tapahtuneita muutoksia arvioitiin kuntoutujien omien näkemysten ja työn hallinta -teorian avulla. Kuntoutuksessa suunniteltuja, työtä ja työoloja parantavia muutoksia toteutettiin kuntoutujien työpaikoilla vähän. Muutokset olivat useimmin fyysiseen työympäristöön tehtyjä muutoksia. Joidenkin kuntoutujien työolot muuttuivat kuitenkin kuntoutumista tukevaan suuntaan. Näiden kuntoutujien mielestä heidän oma tilanteensa oli parempi kuin ennen kuntoutusta. Esimiehen sitoutuminen työntekijöiden kuntoutukseen ja hänen aktiivinen toimintansa muutosten läpiviemiseksi näytti olevan ratkaisevaa. Myös työyhteisön myönteinen suhtautuminen kuntoutukseen ja työolojen muuttamiseen auttoi muutosten toteuttamisessa. Parhaimmillaan kuntoutuksessa esille tulleita paranusehdotuksia käytettiin koko työyhteisön työolojen parantamiseen.Eniten kuntoutumiseen ja työssä jaksamiseen vaikuttivat työnantajan toimintaan ja johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Nämä toimenpiteet nousivat esiin sekä kuntoutumista tukevina että sitä heikentävinä muutoksina. Suurimmalla osalla haastatelluista työssä tapahtuneet muutokset heikensivät kuntoutumista ja työssä jaksaminen oli koetuksella. Kuntoutuksessa tarpeellisiksi havaittuja muutoksia ei heidän työoloissaan toteutettu, monesti niistä ei edes keskusteltu, eivätkä esimiehet olleet sitoutuneet heidän heidän kuntoutuksensa tavoitteisiin.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/12047
Date: 2002-02-03
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account