Muutokset työoloissa kuntoutuksen jälkeen: Kuntoutujat kertovat

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingfors universitet, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Hanhinen, Helena
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:48:58Z
dc.date.available 2009-09-08T09:48:58Z
dc.date.issued 2002-02-03 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12047
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa, miten kuntoutuksessa suunnitellut, työhön ja työoloihin liittyvät parannusesitykset ovat toteutuneet työpaikoilla, millaisia vaikutuksia muutoksilla on ollut kuntoutumiseen ja mitä esteitä muutosten toteuttamiselle on ollut. Tutkimuksessa haastateltiin 16 kunta-alan työntekijää, jotka olivat olleet ammatillisesti syvennetyssä lääketieteellisessä kuntoutuksessa vuonna 1991-1994. Kuntoutujat valittiin työterveyshuollon seuranta-aineistosta. Osalla kuntoutujista kuntoutuminen näytti sujuneen seurantatietojen perusteella hyvin ja osalla kuntoutuminen ei näyttänyt edenneen tavoitteiden suuntaisesti. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla neljässä ryhmähaastattelussa vuonna 2000. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Aineistoa tarkasteltiin ekologisen kuntoutuksen ja integroidun työkyky -käsitteen näkökulmasta. Työssä ja työoloissa tapahtuneita muutoksia arvioitiin kuntoutujien omien näkemysten ja työn hallinta -teorian avulla. Kuntoutuksessa suunniteltuja, työtä ja työoloja parantavia muutoksia toteutettiin kuntoutujien työpaikoilla vähän. Muutokset olivat useimmin fyysiseen työympäristöön tehtyjä muutoksia. Joidenkin kuntoutujien työolot muuttuivat kuitenkin kuntoutumista tukevaan suuntaan. Näiden kuntoutujien mielestä heidän oma tilanteensa oli parempi kuin ennen kuntoutusta. Esimiehen sitoutuminen työntekijöiden kuntoutukseen ja hänen aktiivinen toimintansa muutosten läpiviemiseksi näytti olevan ratkaisevaa. Myös työyhteisön myönteinen suhtautuminen kuntoutukseen ja työolojen muuttamiseen auttoi muutosten toteuttamisessa. Parhaimmillaan kuntoutuksessa esille tulleita paranusehdotuksia käytettiin koko työyhteisön työolojen parantamiseen.Eniten kuntoutumiseen ja työssä jaksamiseen vaikuttivat työnantajan toimintaan ja johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Nämä toimenpiteet nousivat esiin sekä kuntoutumista tukevina että sitä heikentävinä muutoksina. Suurimmalla osalla haastatelluista työssä tapahtuneet muutokset heikensivät kuntoutumista ja työssä jaksaminen oli koetuksella. Kuntoutuksessa tarpeellisiksi havaittuja muutoksia ei heidän työoloissaan toteutettu, monesti niistä ei edes keskusteltu, eivätkä esimiehet olleet sitoutuneet heidän heidän kuntoutuksensa tavoitteisiin. en
dc.language.iso fi en
dc.subject ekologinen kuntoutus en
dc.subject työkyky en
dc.subject työn hallinta en
dc.subject työolot en
dc.subject kuntoutuminen en
dc.title Muutokset työoloissa kuntoutuksen jälkeen: Kuntoutujat kertovat en
dc.identifier.laitoskoodi 705 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record