Sotilaallinen kriisinhallinta Afrikassa osana EU:n kansainvälistä identiteettiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12060
Title: Sotilaallinen kriisinhallinta Afrikassa osana EU:n kansainvälistä identiteettiä
Author: Kivioja, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12060
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee Afrikassa tapahtuvan sotilaallisen kriisinhallinnan tulemista osaksi Euroopan unionin kansainvälistä toimintaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka sotilaallinen kriisinhallinta Afrikassa on esitetty osaksi Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, kuinka tämä esitys on ajan myötä kehittynyt ja mitkä tekijät tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet. Kehitystä tarkastellaan työssä analysoimalla Euroopan unionin tuottamia asiakirjoja, joilla se on määritellyt suhdettaan Afrikan konflikteihin. Tutkimus on metodin osalta puhtaasti kvalitatiivinen ja analyyttinen. Työssä analysoidaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä tarkastelemalla kriittisesti valittua tutkimusaineistoa. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Ian Mannersin ja Richard Whitmanin esittämä konstruktivistinen käsitys Euroopan unionin kansainvälisestä identiteetistä. Teoriaa pohjautuu ajatukseen siitä, että kaikki identiteetit, niin yksilöiden kuin kansainvälisten organisaatioidenkin, ovat ennen kaikkea prosesseja. Näissä prosesseissa toimija määrittelee identiteettinsä jatkuvasti uudelleen suhteessa ympäristöönsä. Tällä puolestaan on vaikutusta siihen rakenteeseen, jonka puitteissa toimija määrittelynsä suorittaa, millä jälleen on vaikutusta toimijan määrittelyyn itsestään. Työn empiirinen lähtökohta on, että EU:n kansainvälisen identiteetin tutkittava piirre kehittyy esitetyn teoreettisen mallin mukaan. Tämän kehityksen tulos on nähtävissä unionin tuottamissa asiakirjoissa, joiden kautta identiteetin systemaattinen tarkastelu on mahdollista. Tutkimuksesta selviää, että sotilaallinen kriisinhallinta Afrikassa on ollut tunnistettava osa Euroopan unionin esitystä kansainvälisestä roolistaan lähes unionin luomisesta saakka. Perinteisen Afrikka-politiikan painotukset ovat pitkälle ohjanneet niitä määritelmiä, joilla sotilaallinen toiminta on tuotu osaksi unionin suhdetta Afrikkaan. Erityisesti joidenkin eurooppalaisten valtioiden kolonialistisen taustan vuoksi EU on jatkuvasti pyrkinyt omissa esityksissään painottamaan afrikkalaisten tahojen oikeutta määrätä mantereensa asioista. Kuitenkin erityisesti kuvaus siitä, millaiseen sotilaalliseen toimintaan unioni varaa itselleen oikeuden kokenut kehitystä. Tämä kehitys on ollut lähes aina tulosta jonkin kolmannen osapuolen aktiivisuudesta. Tärkeitä muutokseen vaikuttaneita tahoja ovat olleet muun muassa Euroopan unionin jäsenmaat Ranska ja Iso-Britannia sekä YK.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
EU
ulkopolitiikka
turvallisuuspolitiikka
kriisinhallinta
identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record