Vaalikeskustelu kansalaisen, politiikan ja joukkoviestinnän kohtaamispaikkana: Television presidentinvaalikeskustelujen 2000 temaattinen sisällön erittely

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Bonsdorff, Kirsikka
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:49:17Z
dc.date.available 2009-09-08T09:49:17Z
dc.date.issued 2002-04-17 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12068
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielma tarkastelee television presidentinvaalikeskustelujen sisältöjä Suomessa vuonna 2000. Tavoitteena on ollut selvittää, millaisia teemoja ohjelmat sisältävät ja painottavat, ja kenen aloitteesta kutakin keskustelunaihetta käsitellään. Sisällön erittelyn rinnalla on käytetty dramaturgiseen analyysiin pohjautuvaa ohjelmien dramaturgisten huippupisteiden kartoittamista. Aineiston muodostavat YLE 1:n ja MTV3:n aikavälillä 17.11.1999 - 4.2.2000 esittämät kymmenen vaalikeskustelua. Tutkimusongelmaa lähestytään kansalaisen, politiikan ja joukkoviestinnän moniulotteisen suhteen kautta (Heikki Heikkilä 2001, Peter Dahlgren 1995 ja 1999, Peter Berglez 1999). Poliittisen päiväjärjestyksen (Maxwell E. McCombs ja Donald L. Shaw 1972, McCombs 1981) nähdään muotoutuvan tämän suhteen dynamiikan pohjalta (Kent Asp 1986). Televisio on julkisen alueemme (Jürgen Habermas 1989) johtava instituutio, keskeisin diskursiivinen väline ja politiikan näyttämö, jonka sisältöjen herruudesta huomiota tavoitteleva medioitunut politiikka ja ihanteidensa ja työrutiiniensa ristipaineessa toimiva journalismi kamppailevat. Television katselu määritellään tutkielmassa sosiokulttuuriseksi kokemukseksi ja sen tarjoaman yleisöroolin (Mats Ekström 1999) ymmärretään korostavan pikemmin sivusta seuraamista ja reaktiivisuutta kuin osallistumista ja aktiivisuutta. Presidentin valta ja ehdokkaiden ominaisuudet nousivat selvästi vuoden 2000 presidentinvaalikeskustelujen keskeisimmiksi teemoiksi. Vaikka ehdokkaat eivät ohjelmissa usein saaneetkaan keskeisimpiä vaaliteemojaan sellaisinaan läpi, heidän näkökulmansa painottui aineistossa selvästi. Teemojen määrällistä ja dramaturgista painoarvoa ohjelmissa lisäsivät ajankohtaisuus sekä ohjelmiin osallistujien intressit. Ohjelmiin osallistui toimittajien ja ehdokkaiden lisäksi asiantuntijoita, ehdokkaiden kannattajia sekä nk. muita kansalaisia, jotka saivat osallistua ohjelmiin varsin rajoitetusti kahden etukäteen nauhoitetun kysymyksen ja yhden yleisötentin muodossa. Kansalaisten ohjelmissa esittämät kysymykset liittyivät usein heidän jokapäiväisen elämänsä kokemuksiin ja ongelmatilanteisiin sekä suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja arvoihin. Toimittajien ja ehdokkaiden painotukset eivät vastanneet kansalaisosallistujien kiinnostuksen kohteita. Nykyiset presidentinvaalikeskustelut ovat haastattelumaisia, tiukasti käsikirjoitusta seuraavia, spontaania vuorovaikutusta hillitseviä ja informointi-orientoituneita. Niiden rinnalle tai tilalle ehdotetaan tässä työssä keskustelevamman, kommunikaatio-orientoituneen ohjelmatyypin kehittämistä mm. laajentamalla keskustelujen osallistujapohjaa ja muokkaamalla ohjelmien tematiikkaa ja muotoa eri osallistujaryhmien intressit tasapuolisemmin huomioiviksi. Näin presidentinvaalikeskustelujen sisältämä demokraattinen potentiaali voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin. Tuloksista voidaan päätellä, että kansalaisten kelpuuttaminen ohjelmien sisällöntuottajiksi, aktiiviksi osallistujiksi, siirtäisi keskustelujen temaattista ja dramaturgista painopistettä lähemmäksi kansalaisten arkikokemuksia ja auttaisi ohjelmia tarjoamaan heterogeeniselle yleisölle selkeitä samastumisen kohteita. en
dc.language.iso fi en
dc.subject presidentinvaalit - Suomi - 2000 en
dc.subject televisiojournalismi en
dc.subject keskusteluohjelmat en
dc.subject sisällön erittely en
dc.subject kansalaisuus en
dc.subject demokratia en
dc.title Vaalikeskustelu kansalaisen, politiikan ja joukkoviestinnän kohtaamispaikkana: Television presidentinvaalikeskustelujen 2000 temaattinen sisällön erittely en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record